Навигација

мр Горан Милашин
виши асистент

Сарадник - II-5
Филолошки факултет
051/340-127
локал127
Катедре
 • Филолошки факултет - Катедра за србистику
Ужа научна/умјетничка областЗвањеДатум избора у звање
Специфични језици – српски језиквиши асистент 26. март 2020.

Предмети

Филолошки факултет

Академске студије првог циклуса
09ИМСЈЛМорфологија српског језика са лексикологијом
09СМСЈМорфологија српског језика
09СС1Синтакса I
09СС2Синтакса II
09ССТЛ1Стилистика I
09ССТЛ2Стилистика II
09СТРСЈТворба ријечи (дериватологија) српског језика
09СФАСКЈФонологија и акцентологија српског књижевног језика
09СФСКЈФонетика српског књижевног језика
12РМСЈМорфологија српског језика
12РСТЛСтилистика
12РТРСЈТворба ријечи српског језика
12СМСЈМорфологија српског језика
12СССЈ1Синтакса српског језика 1
12СССЈ2Синтакса српског језика 2
12ССТСЈ1Стилистика српског језика 1
12ССТСЈ2Стилистика српског језика 2
12СТРСЈТворба ријечи српског језика
ОФЛ16СЈ3Српски језик 3
ОФЛ16СЈ4Српски језик 4

Факултет политичких наука

Академске студије првог циклуса
Н20-39Стилистика и култура говора
Н20-72Стилистика и култура говора
Н-33Стилистика и култура говора
Н-33-17Стилистика и култура говора

Библиографија

Радови у часописима

  Однос форме и значења језичких израза у свјетлу савремених лингвистичких праваца [Алановић, Миливој (2020), Записи из српске синтаксе: Узајамне везе форме и значења, Нови Сад: Филозофски факултет] (приказ)

  ЧасописФилолог
  Година2022
  АуториГоран Милашин
  Волумен13
  Број26
  Страна од440
  Страна до448

  Граматичка и лексичка организација српског језика из семантичког аспекта [Рајна Драгићевић. Граматика у огледалу семантике. Београд: Чигоја штампа, 2020, 236 стр.] (приказ)

  ЧасописЗборник Матице српске за славистику
  Година2022
  АуториГоран Милашин
  Број102
  Страна од498
  Страна до503

  Стилистика у Републици Српској на размеђу XХ и XXI вијека

  ЧасописАктуальные проблемы стилистики
  Година2022
  АуториГоран Милашин
  Број8
  Страна од83
  Страна до94

  О комплементизацији у српском језику из угла депенденцијалне граматике и теорије валентности [Миливој Алановић, О допунама и допуњавању у српском језику, Нови Сад: Филозофски факултет, 2019, 267. стр.] (приказ)

  ЧасописSrpski jezik - studije srpske i slovenske
  Година2021
  АуториГоран Милашин
  БројXXVI
  Страна од689
  Страна до695

  Језичка слика свијета у дигитално доба

  ЧасописАктуальные проблемы стилистики
  Година2021
  АуториГоран Милашин
  Број7
  Страна од187
  Страна до195

  О одликама рекламног стила

  ЧасописАктуальные проблемы стилистики
  Година2020
  АуториГоран Милашин
  Број6
  Страна од58
  Страна до66

  О сложеној реченици у савременом српском језику (Предраг Пипер, Миливој Алановић, Слободан Павловић, Ивана Антонић, Марина Николић, Дојчил Војводић, Људмила Поповић, Срето Танасић, Биљана Марић. Синтакса сложене реченице у савременом српском језику, у редакцији Предрага Пипера. Нови Сад: Матица српска — Београд: Институт за српски језик САНУ, 2018, 766 стр.)

  ЧасописЗборник Матице српске за славистику
  Година2020
  АуториГоран Милашин
  Број98
  Страна од232
  Страна до240
  Веб адресаhttp://www.maticasrpska.org.rs/stariSajt/casopisi/ZMSZS_98.pdf

  Милена Ивановић. Акционалност – семантика и форма: у савременом украјинском и српском језику. – Београд: Филолошки факултет Универзитета у Београду, 2016, 357 стр. (приказ)

  ЧасописЈужнословенски филолог
  Година2018
  АуториГоран Милашин
  ВолуменLXXIV
  Број2
  Страна од258
  Страна до269

  Универбизација из угла српске дериватологије

  DOIhttps://doi.org/10.2298/JFI1802199M
  ЧасописЈужнословенски филолог
  Година2018
  АуториГоран Милашин
  ВолуменLXXIV
  Број2
  Страна од199
  Страна до215

  Бирократизација и жаргон као антиподи у језику штампе

  ЧасописАктуальные проблемы стилистики
  Година2018
  АуториГоран Милашин
  Број4
  Страна од170
  Страна до175
  Веб адресаhttps://www.stylistic-mks.com/zhurnal-aktualnye-problemy-stilisti

  Прилог стилистичкој анализи једног ренесансног препјева библијских стихова (Поређења у препјеву 3. псалма Николе Димитровића)

  DOI10.18485/godisnjak.2017.12.7
  ЧасописГодишњак катедре за српску књижевност са јужнословенским књижевностима
  Година2017
  АуториМирјана Арежина и Горан Милашин
  ВолуменXII
  Страна од87
  Страна до101
  Веб адресаhttp://doi.fil.bg.ac.rs/pdf/journals/godisnjak/2017/godisnjak-2017-12-7.pdf

  Фонометаплазме у збирци „Планинци” Бранка Ћопића

  DOI10.7251/fil1512054m
  ЧасописФилолог
  Година2015
  АуториГоран Милашин
  ВолуменVI
  Број12
  Страна од54
  Страна до68

  О сложеној реченици са становишта савремених лингвистичких усмјерења (Николић, Марина (2014), „Категорија степена у српском језику: сложена реченица”, Монографије, књ. 21, Београд: Институт за српски језик САНУ.)

  DOI10.7251/fil1512305m
  ЧасописФилолог
  Година2015
  АуториГоран Милашин
  ВолуменVI
  Број12
  Страна од305
  Страна до308

  Дијалог Данила Киша са библијским текстом у „Енциклопедији мртвих”

  ЧасописКРАЈИНА часопис за књижевност и културу
  Година2011
  АуториГоран Милашин
  Број38-39
  Страна од100
  Страна до116

Радови са скупова

  О стилско-језичким особеностима приповијетке „Бифе ’Титаник’” Иве Андрића

  Научни скупАндрићева приповијетка
  ПубликацијаТошовић, Б. (ур.). Андрићева приповијетка. Грац: Institut für Slawistik der Karl-Franzens-Universität Graz – Бања Лука: Народна и универзитетска библиотека Републике Српске – Београд: Свет књиге – Nmlibris – Сокобања: Народна библиотека „Стеван Сремац”.
  Година2022
  АуториГоран Милашин
  Страна од597
  Страна до631

  О екстраграматичним лексичким спојевима у српском језику

  Научни скупСтиль – коммуникация – культура
  Година2021
  АуториГоран Милашин

  О новијим жаргонизмима у српском језику

  Научни скупSlovanská slovotvorba: synchrónia, inovácie, neologizácia
  Година2021
  АуториГоран Милашин

  О приједлогу по у савременом српском језику

  Научни скупPhilologia Serbica: Категорија простора и просторни односи у српском језику, књижевности и култури
  Година2021
  АуториГоран Милашин

  Индивидуализми у језику Твитера

  Научни скупЛексикографија и лексикологија у светлу актуелних проблема
  ПубликацијаРистић, С., Лазић Коњик, И., и Ивановић Н (ур.). Лексикографија и лексикологија у светлу актуелних проблема. Зборник научних радова. Београд: Институт за српски језик САНУ
  Година2021
  АуториГоран Милашин
  Страна од725
  Страна до744

  Језик између јутјубера и бумера: о неким тенденцијама, новим ријечима и изразима у српском језику

  Научни скупPhilologia Serbica: Породица и породични односи у српском језику, књижевности и култури
  ПубликацијаШмуља, С. (ур.). Philologia Serbica. Породица и породични односи у српском језику, књижевности и култури. Зборник научних радова, год. I, бр. 1
  Година2021
  АуториГоран Милашин
  Страна од60
  Страна до94

  Творбени ресурси рекламног дискурса у српском језику

  Научни скупSłowotwórstwo w przestrzeni komunikacyjnej
  ПубликацијаKowalski, P. (ур.). Słowotwórstwo w przestrzeni komunikacyjnej. Warszawa: Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk.
  Година2021
  АуториГоран Милашин
  Страна од231
  Страна до249

  Бирократизација и жаргон као антиподи у језику штампе

  Научни скупXVI Међународни конгрес слависта 2018.
  Година2018
  АуториГоран Милашин

  Мултимедијалност у рекламном стилу

  Научни скупМултимедијална стилистика
  Година2017
  АуториГоран Милашин
  Веб адресаhttp://www-gewi.uni-graz.at/gralis/projektarium/Kommissionen/kommissionen_stilistik_2017.html

  Језичка средства у функцији карактеризације главног лика у Андрићевој „Гоcпођици”

  Научни скупАндрићева Госпођица
  Година2016
  АуториГоран Милашин
  Веб адресаhttp://www-gewi.uni-graz.at/gralis/projektarium/Andric/Symposium9.html

  Изражавање семантичке категорије простора у „Делијама на Бихаћу” Бранка Ћопића

  Научни скупЋопићева поетика простора
  Година2016
  АуториГоран Милашин и Марина Николић
  Веб адресаhttp://www-gewi.uni-graz.at/gralis/projektarium/Copic/Symposium6.html

  Свијет текста из стилистичког угла

  Научни скупСтилистика сегодня и завтра IV
  ПубликацијаСтилистика сегодня и завтра: материалы IV Международной научной конференции. – М.: Ф-т журн. МГУ, 2016. – 639 с.
  Година2016
  АуториГоран Милашин
  Страна од401
  Страна до404

  Језик Твитера из стилистичког угла

  Научни скупИнтеракција интернета и стилистике, интернета и стилова
  Година2016
  АуториГоран Милашин
  Страна од163
  Страна до193

  О језику Твитера са дериватолошког становишта

  Научни скупWortbildung un Internet / Словообразование и интернет / Tvorba riječi i internet
  ПубликацијаWortbildung und Internet / Словообразование и интернет / Tvorba riječi i internet
  Година2016
  АуториГоран Милашин
  Страна од225
  Страна до253
  Веб адресаhttp://www-gewi.uni-graz.at/gralis-alt/GraLiS_TB/Bibliographie/pdf/Tosovic_Wonisch_Wortbildung_und_Internet_2016.pdf

  Експресивна лексика у Ћопићевој поезији за дјецу

  Научни скупДјетињство, младост и старост у Ћопићевом стваралаштву
  Година2015
  АуториГоран Милашин
  Веб адресаhttp://www-gewi.uni-graz.at/gralis/projektarium/Copic/Symposium5.html

  О поступцима осамостаљивања у Андрићевим „Знаковима поред пута”

  Научни скупАндрићеви Знакови: Иво Андрић као мислилац, филозоф, психолог, логичар и естет(а)
  Година2015
  АуториГоран Милашин
  Веб адресаhttp://www-gewi.uni-graz.at/gralis/projektarium/Andric/Symposium8.html

  Дијалози у „Проклетој авлији”

  Научни скупИво Андрић: „Проклета авлија”
  Година2015
  АуториГоран Милашин
  Страна од745
  Страна до760

  Говорни чинови женских ликова у раној прози Бранка Ћопића

  Научни скупЖена - мушкарац: два свијета, два мотива, два израза у дјелима Бранка Ћопића
  Година2015
  АуториГоран Милашин
  Страна од283
  Страна до299

  О глаголском префиксу по- у савременом српском језику

  Научни скупНаука и савремени универзитет 4
  Година2014
  АуториГоран Милашин

  Дијалози као средство карактеризације ликова у роману „Травничка хроника” Иве Андрића (стилистичка анализа)

  Научни скупСтилистика сегодня и завтра
  Година2014
  АуториГоран Милашин
  Страна од228
  Страна до231

  Језичке особености хумора као важног чиониоца у обликовању лика Мартина Пеулића (лингвостилистичка анализа)

  Научни скупЋопићевско моделовање реалности кроз хумор и сатиру
  Година2014
  АуториГоран Милашин
  Страна од315
  Страна до328

  Модели преношења туђег говора у роману „Травничка хроника”

  Научни скупТравничка хроника
  Година2014
  АуториГоран Милашин
  Страна од787
  Страна до805

  О типовима и функцијама преношења туђег говора у дневним новинама у Републици Српској

  Научни скупНаука и савремени универзитет 3
  Година2014
  АуториГоран Милашин
  Страна од26
  Страна до39

  О неким стилским особеностима Ћопићеве збирке „Под Грмечом” (прилог проучавању Ћопићевог прозног подстила)

  Научни скупЛирски доживљај свијета у Ћопићевим дјелима
  Година2013
  АуториГоран Милашин
  Страна од377
  Страна до391

  Андрић и „нараштај побуњених анђела” (стилистичка анализа дијалогâ у једном поглављу романа „На Дрини ћуприја”)

  Научни скупНа Дрини ћуприја
  Година2013
  АуториГоран Милашин
  Страна од403
  Страна до418

  Говорна карактеризација ликова у „Бојовницима и бјегунцима” Бранка Ћопића

  Научни скупНаука и савремени универзитет 2
  Година2013
  АуториГоран Милашин
  Страна од405
  Страна до417

  Ктиторство у српским средњовјековним житијима

  Научни скупНаука и савремени универзитет 1
  Година2012
  АуториГоран Милашин
  Страна од895
  Страна до913

  Новелистички елементи у „Бојовницима и бјегунцима” Бранка Ћопића

  Научни скупПоетика, стилистика и лингвистика Ћопићевог приповиједања
  Година2012
  АуториГоран Милашин
  Страна од83
  Страна до96

Остали радови

  О језику Твитера

  ИздавачПрометеј
  ISSN/ISBN978-86-515-1541-8
  Година2019
  АуториГоран Милашин
  Страна од49
  Страна до51

  Територијална уразноличеност језика и стилистика

  ИздавачУниверзитет у Бањој Луци, Филолошки факултет
  ISSN/ISBN978-99955-58-44-4
  Година2018
  АуториГоран Милашин
  Страна од244
  Страна до268
  Веб адресаhttp://flf.unibl.org/wp-content/uploads/2018/07/zbornik-dragicevic.pdf

Пројекти

Ресурси српског језика у савременом медијском дискурсу Републике Српске

Приликом истраживања у оквиру овог пројекта указаће се на одступања од норме стандардног српског језика на телевизији, и након анализе и идентификовања таквих негативних појава предложиће се одговарајућа и оптимална рјешења која ће бити представљена путем научних радова чланова пројектног тима...

Број пројекта1251616
СтатусАктиван
Тип пројектаНационални - остали
Организациона јединицаФилолошки факултет
Руководилацпроф. др Слађана Цукут
Пројектни тимпроф. др Биљана Бабић
проф. др Мијана Кубурић Мацура
Соња Леро Максимовић, ма
проф. др Драгомир Козомара
мр Горан Милашин
ФинансијерМинистарство за научнотехнолошки развој и високо обарзовање Републике Српске
Почетак реализације01.03.2024.
Завршетак пројекта31.03.2026.
Вриједност пројекта5500.0 БАМ

Ситну књигу пишем

У времену напретка информационих технологија и све већој упућености младих на њих, постоји оправдана потреба за подучавањем управо младихнараштаја, тј. ученика и студената, о вриједности, значају и богатству писаног (такође и усменог) насљеђа Бања Луке и њене околине. Иначе, Бања Лука као и њена околина имају многе вриједне рукописне документе као свједоке континуитета и богатства ћириличног писма вијековима уназад...

Број пројекта1251612
СтатусНеактиван
Тип пројектаНационални - остали
Организациона јединицаФилолошки факултет
Руководилацпроф. др Биљана Бабић
Пројектни тимпроф. др Славица Васиљевић Илић
проф. др Дијана Црњак
мр Горан Милашин
проф. др Драгомир Козомара
ФинансијерFOND ZA IZBEGLA ,RASELJENA LICA I ZA SARADNJU SA SRBIMA U REGIONU
Почетак реализације01.10.2021.
Завршетак пројекта30.04.2022.
Вриједност пројекта2493.0 БАМ