Навигација

проф. др Јелена Пољашевић
редовни професор

Наставник - II-4
Економски факултет
051/430-041
Катедре
 • Економски факултет - Катедра за рачуноводство и пословне финансије
Ужа научна/умјетничка областЗвањеДатум избора у звање
Рачуноводство и ревизијаредовни професор 6. јул 2023.

Предмети

Економски факултет

Академске студије другог циклуса
2И14ЈКИСКонсолидовани и специјални биланси
2КиСБКонсолидовани и специјални биланси
2О14ЈТПНТрезорско пословање и напредно финансијско извјештавање
2О14РКСБКонсолидовани и специјални биланси
Академске студије првог циклуса
1ТПБТеорија и политика биланса
И17РФРАФорензичко рачуноводство
И17ФФРАФорензичко рачуноводство
О14ФРАФинансијско рачуноводство
О14ФТПБТеорија и политика биланса
О17РТПБТеорија и политика биланса
О2018ИФРАФинансијско рачуноводство
Академске студије трећег циклуса
3О14ФПДОПолитика добити предузећа
3О14ФПФИПолитике финансијског извјештавања

Библиографија

Радови у часописима

  Примјена теорије графова у циљу диверзификације портфолиа акција на бањалучкој берзи

  DOI10.7251/FIN2202003V
  ЧасописFINANCING
  Година2022
  АуториСаша Вујошевић, Јелена Пољашевић и Милан Лакићевић
  Волумен13
  Број2
  Страна од3
  Страна до18
  Веб адресаhttps://drive.google.com/file/d/17O3w1ZaeYtsLiNVLS6QFjKKBtGpJ6i-Z/view

  Тhe development and impact of performance audits - the case of Croatia, Bosnia and Herzegovina and Slovenia

  DOI10.13165/VPA-22-21-4-11
  ЧасописPublic policy and administration
  Година2022
  АуториВесна Вашичек, Јелена Пољашевић и Taтјана Јовановић
  Волумен21
  Број4
  Страна од487
  Страна до497
  Веб адресаhttps://repository.mruni.eu/bitstream/handle/007/18805/VPA%2B2022_11.pdf?sequence=1&isAllowed=y

  Multiple imputations as a method of elimination of missing data in SPSS

  DOI10.7251/FIN2104031M
  ЧасописFINANCING
  Година2021
  АуториЕлвис Мујкић и Јелена Пољашевић
  Волумен12
  Број4
  Страна од31
  Страна до47
  Веб адресаhttps://financingscience.org/wp-content/uploads/2022/02/em_421.pdf

  ASSESSMENT OF TRANSPARENCY OF AUDIT REPORTS BASED ON PRESENTATION OF KEY AUDIT MATTERS – THE CASES OF BOSNIA AND HERZEGOVINA AND CROATIA

  DOI10.51680/ev.34.2.16
  ЧасописEkonomski vijesnik/Econviews
  Година2021
  АуториMirjana Hladika, Јелена Пољашевић и Josipa Grbavac
  Волумен34
  Број2
  Страна од459
  Страна до470
  Веб адреса https://doi.org/10.51680/ev.34.2.16

  Public managers’ perception of the usefulness of accounting information in decision-making processes

  DOI10.1080/09540962.2021.1906534
  ЧасописPUBLIC MONEY AND MANAGEMENT
  Година2021
  АуториЈелена Пољашевић, Vesna Vašiček и Martina Dragija Kostić
  Волумен41
  Број6
  Страна од456
  Страна до465
  Веб адресаhttps://doi.org/10.1080/09540962.2021.1906534

  Efekti primjene novog koncepta priznavanja lizinga na finansijske izvještaje i pokazatelje

  DOI10.7251/FIN2003017P
  ЧасописFINANCING
  Година2020
  АуториЈелена Пољашевић и Maja Radulović
  Волумен11
  Број3
  Страна од17
  Страна до25
  Веб адресаhttps://financingscience.org/wp-content/uploads/2021/03/jp_320.pdf

  Budgetary responses to a global pandemic in Bosnia and Herzegovina

  DOIDOI 10.1108/JPBAFM-07-2020-0114
  ЧасописJournal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management
  Година2020
  АуториЈелена Пољашевић, Josipa Grbavac и Драган Микеревић
  Волумен32
  Број5
  Страна од949
  Страна до956
  Веб адресаhttps://www.emerald.com/insight/1096-3367.htm

  АНАЛИЗА ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА У РЕПУБЛИЦИ СРПКОЈ И ПРОЦЈЕНА ЊИХОВОГ ФИНАНСИЈСКОГ РИЗИКА

  DOI10.7251/ZREFIS2021037P
  ЧасописProceedings of the Faculty of Economics in East Sarajevo
  Година2020
  АуториЈелена Пољашевић и Mилош Грујућ
  Волумен9
  Број21
  Страна од37
  Страна до49
  Веб адресаhttp://zrefis.ekofis.ues.rs.ba/images/zrefis2020-21/37-50_Pol%D1%98asevic_Grujic.pdf

  Comparative review of dual reporting in public sector in three south-east European countries

  DOI10.1108/JPBAFM-02-2019-0035
  ЧасописJournal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management
  Година2019
  АуториЈелена Пољашевић, Весна Вашичек и Татјана Јовановић
  Волумен31
  Број3
  Страна од325
  Страна до344
  Веб адресаhttps://doi.org/10.1108/JPBAFM-02-2019-0035

  Вођење пореских и пословних књига код предузетниика и правних лица

  ЧасописФинрар
  Година2017
  АуториЈелена Пољашевић
  Број3/17
  Страна од38
  Страна до44

  Неправилности у презентовању извршења буџета и буџетског резултата у јединицама локалних самоуправа у Републици Српској

  DOI10.7251/FIN1701017P
  ЧасописFINANCING
  Година2017
  АуториЈелена Пољашевић
  Број1/VIII
  Страна од17
  Страна до28

  Извјештај независног ревизора у скалду са новим и ревидираним стандардима ревизије

  ЧасописФинрар
  Година2017
  АуториЈелена Пољашевић
  Број2/17
  Страна од6
  Страна до12

  Годишњи извјештај о пословању

  ЧасописФинрар
  Година2016
  АуториЈелена Пољашевић
  Број5/16
  Страна од24
  Страна до32

  Дефинисање повезаних лица премапореским прописима и међународним рачуноводственим стандардима

  ЧасописФинрар
  Година2016
  АуториЈелена Пољашевић
  Број2/16
  Страна од4
  Страна до10

  Специфичности у признавању инфраструктурне имовине у јавном сектору

  ЧасописJournal of economy and business
  Година2016
  АуториЈелена Пољашевић
  Страна од449
  Страна до470
  Веб адресаwww.ef.sve-mo.ba/ybornik.htm

  The Impact of a Going-Concern Audit Opinion on Board of Directors

  ЧасописEuropean Journal of Economics and Management
  Година2016
  АуториИгор Тодоровић и Јелена Пољашевић
  Волумен3
  Број1 -Special Issue
  Страна од94
  Страна до103
  Веб адресаwww.ejemjournal.com

  Comparative profitability analysis of milk production companies to milk processing companies in Serbia

  ЧасописCUSTOS E AGRONEGOCIO
  Година2015
  АуториДејан Јакшић, Мијић Кристина, Станислав Зекић и Јелена Пољашевић
  Волумен11
  Број3
  Страна од206
  Страна до226
  Веб адресаwww.custosaegronegocioonline.com.br

  Амандмани на међународни стандард финансијског извјештавања замале и средње ентитете

  ЧасописФинрар
  Година2015
  АуториЈелена Пољашевић
  Број10/15
  Страна од11
  Страна до15

  Накнадно вредновање и рекласификација инвестиционих некретнина

  ЧасописФинрар
  Година2015
  АуториЈелена Пољашевић
  Број7/15
  Страна од38
  Страна до45

  Чување и архивирање пословне документације

  ЧасописФинрар
  Година2015
  АуториЈелена Пољашевић
  Број4/15
  Страна од25
  Страна до30

  Ревизорско мишљење о финансијским извјештјима

  ЧасописФинрар
  Година2015
  АуториЈелена Пољашевић
  Број2/15
  Страна од5
  Страна до11

  Утицај структуре имовине на структуру капитала

  DOI10.7251/ACE1522247P
  ЧасописACTA ECONOMICA
  Година2015
  АуториЈелена Пољашевић
  ВолуменXIII
  Број22
  Страна од247
  Страна до263
  Веб адресаhttp://www.actaeconomica.efbl.org/arhiva/e-ActaEconomica-broj22.pdf

  Адекватност питања која доводе до скретања пажње у ревизорском мишљењу у Републици Српској

  ЧасописJournal of economy and business
  Година2015
  АуториЈелена Пољашевић
  Страна од174
  Страна до188
  Веб адресаwww.ef.sve-mo.ba/zbornik.htm

  Нови и зимјењени МРС/МСФИ у 2014. години

  ЧасописФинрар
  Година2014
  АуториЈелена Пољашевић
  Број11/14
  Страна од1
  Страна до8

  Нови стандард запризнавање прихода

  ЧасописФинрар
  Година2014
  АуториЈелена Пољашевић
  Број8/14
  Страна од4
  Страна до9

  Остала примања радника у скалду са општим и гранскимколективним уговорима

  ЧасописФинрар
  Година2014
  АуториЈелена Пољашевић
  Број7/14
  Страна од22
  Страна до30

  Компаративна анализа пореског третмана пословнихјединица у другом ентитету

  ЧасописФинрар
  Година2014
  АуториЈелена Пољашевић
  Број5/14
  Страна од21
  Страна до28

  Рачуноводствени и порески третман кала,квара, растура и лома

  ЧасописФинрар
  Година2014
  АуториЈелена Пољашевић
  Број3/14
  Страна од22
  Страна до28

  Finansijsko izvještaanje i revizija entiteta u javnom sektoru u skladu sa međunarodnim standardima

  ЧасописJournal of economy and business
  Година2014
  АуториЈелена Пољашевић
  Страна од123
  Страна до149
  Веб адресаwww.ef,sve-mo.ba/ybornik.htm

  Нова очекивање од ревизије

  ЧасописФинрар
  Година2013
  АуториНовак Кондић и Јелена Пољашевић
  Страна од1
  Страна до7

  Značajnost dobitaka i gubitaka utvrđenih direktno u kapitalu u analizi bilansa preduzeća

  ЧасописFINANCING
  Година2013
  АуториЈелена Пољашевић и Дражена Вујичић-Радисављевић
  Страна од19
  Страна до29

  Финансијска подршка владе јавним и другим предузећима

  ЧасописФинрар
  Година2013
  АуториЈелена Пољашевић
  Број8/13
  Страна од4
  Страна до11

  МСФИ 11 - Заједнички аранжмани

  ЧасописФинрар
  Година2013
  АуториЈелена Пољашевић
  Број6/13
  Страна од73
  Страна до83

  Манипулацје билансомтокова готовине

  ЧасописФинрар
  Година2013
  АуториЈелена Пољашевић
  Број4/14
  Страна од4
  Страна до10

  ИЗВЈЕШТАВАЊЕ О ДУГОРОЧНОЈ ФИСКАЛНОЈ ОДРЖИВОСТИ И ФИНАНСИЈСКОЈ СТАБИЛНОСТИ ЕНТИТЕТА ЈАВНОГ СЕКТОРА

  ЧасописACTA ECONOMICA
  Година2012
  АуториЈелена Пољашевић
  Број16
  Страна од127
  Страна до155

  Mјерење власиног дефицита у складу са статистиком владиних финансија (GFS 2001)

  ЧасописFINANCING
  Година2012
  АуториЈелена Пољашевић
  Број1/12
  Страна од13
  Страна до20

  Утврђивање и одржавање профитабилност нивоа нето обртних средстава

  ЧасописACTA ECONOMICA
  Година2011
  АуториЈелена Пољашевић
  Број14/IX
  Страна од233
  Страна до263

Радови са скупова

  Мјерење добити и одржање капитала у условима инфлације

  Научни скуп26. Међународни конгрес рачуновођа и ревизора Републике Српске
  ПубликацијаЗборник радова 26.Конгрес "Рачуноводство, ревизија и финансије у условима нове нормалности, дигитализације и "зелене" транзиције"
  Година2022
  АуториЈелена Пољашевић
  Страна од183
  Страна до200

  Објављивање информација као предуслов за процјену корпоративног улагања у одрживи развој

  Научни скуп16.Међународни симпозијум о корпоративном управљању
  DOI502,131,1:005,5
  ПубликацијаЗборник радова 16.Међународни симпозијум о корпоративном управљању"Одрживи развој у условима зелене транзиције"
  Година2022
  АуториЈелена Пољашевић и Саша Вујошевић
  Страна од229
  Страна до247

  Рачуноводство у функцији постизања одрживих јавних финансија у доба кризе"

  Научни скуп25. Међународни конгрес рачуновођа и ревизора Републике Српске
  ПубликацијаЗборник радова 25.Конгрес "Импликације корона кризе на рачуноводство, ревизију и финансије"
  Година2021
  АуториЈелена Пољашевић
  Страна од233
  Страна до247

  Утицај пандемије вируса корона на финансијску рањивост локалних заједница у Републици Српској

  Научни скуп15.Међународни симпозијум о корпоративном управљању
  ПубликацијаЗборник радова 15.Међународни симпозијум о корпоративном управљању"Могућност скоковитих промјена малих економија у условима пандемије корона вируса"
  Година2021
  АуториЈелена Пољашевић и Mилош Јокић
  Страна од271
  Страна до287
  Веб адресаhttps://www.ceeol.com/search/chapter-detail?id=993408

  Изаозови у примјени концепта фер вриједности у условима неизвјесности

  Научни скуп24. Међународни конгрес рачуновођа и ревизора Републике Српске
  ПубликацијаЗборник радова 24. Конгрес "Одрживост пословања у условима вируса корона:изазови за рачуноводство, ревизију и финансије"
  Година2020
  АуториЈелена Пољашевић
  Страна од91
  Страна до105

  Улога финансијских извјештаја у јавном сектору као средство за постизање јавне одговорности

  Научни скуп23. Међународни конгрес рачуновођа и ревизора Републике Српске
  ПубликацијаЗборник радова 23. Међународни конгрес "Јачање кредибилитета рачуноводствене професије као императив заштите јавног интереса"
  Година2019
  АуториЈелена Пољашевић
  Страна од349
  Страна до365

  Фактори и ефекти раста прихода од продаје предузећа у Босни и Херцеговини и Републици Србији

  Научни скуп14.Међународни симпозијум о корпоративном управљању
  ПубликацијаЗборник радова 14.Међународни симпозијум о корпоративном управљању
  Година2019
  АуториЈелена Пољашевић и Кристина Мијић
  Страна од315
  Страна до331

  Нормативни оквир финансијског извјештавања привредних друштава земаља у окружењу

  Научни скуп22. Међународни конгре рачуновођа и ревизора Републике Српске
  ПубликацијаЗборник радова 22. Kонгрес "Четврта технолошка револуција изазов или приојетња за рачуноводствену и ревизорску професију"
  Година2018
  АуториЈелена Пољашевић
  Страна од81
  Страна до103

  Фактори раста предузећа у Републици Српској и Републици Србији

  Научни скуп13.Meђународни симпозијум о корпоративном управљању
  ПубликацијаЗборник радова "Дигитална економија - покретач будућег економског раста"
  Година2018
  АуториЈелена Пољашевић и Кристина Мијић
  Страна од353
  Страна до371

  Предиктивна вриједност финансијских показатеља у процјени ликвиднсоти предузећа

  Научни скупXX Конгрес рачуновдоствене и ревизорске професије у Републици Српској - Финансијско извјештавање као катализатор раста економије
  Година2016
  АуториЈелена Пољашевић
  Страна од291
  Страна до317

  Контрола квалитета рачуновдоствене и ревизорске професије - перспектива унапређења и повјерења у професију

  Научни скуп19. Међународни симпозиј - Изазови и дилеме у рачуноводству, ревизији и порезима у БиХ
  Година2016
  АуториЈелена Пољашевић
  Страна од193
  Страна до213

  Јавни и приватни дуг – терет или неминовност

  Научни скупЕкономије малих земаља у условима појачаних глобалних изазова
  ПубликацијаЗборник радова са 11. међународног симпозијума о корпоративном управљању, Финрар д.о.о.
  Година2016
  АуториЈелена Пољашевић и Јелена Тривић
  Страна од137
  Страна до159

  THE IMPACT OF MUNICIPALITY BONDS ON THE FINANCIAL CONDITION AND STABILITY OF MUNICIPALITIES

  Научни скупREDETE
  Година2015
  АуториЈелена Пољашевић
  Страна од905
  Страна до923
  Веб адресаhttp://www.redete.org/doc/Fourth-REDETE-Conference_web.pdf

  Скретање пажње у ревизорским извјетшајима као основа за доношење адекватних одлука

  Научни скупXIX Kонгрес рачуноводствене и ревизорске професије - Финансијско извјештавање и управљање као детерминанте успјешног пословања
  Година2015
  АуториНовак Кондић и Јелена Пољашевић

  Improving government financial reporting in order to increase the transparency and efficiency of public service delivery

  Научни скупEconomy & Business
  Година2014
  АуториЈелена Пољашевић и Дражена Вујичић-Радисављевић
  Страна од611
  Страна до626

  The influence of different normative reporting basics on the quality of the financial statements of micro, small and medium entities

  Научни скупSME-s development and innovation: building competitive future of South-Eastern Europe
  Година2014
  АуториЈелена Пољашевић и Дражена Вујичић-Радисављевић

  Аnalysis of yield position of public companies in the Republic of Srpska

  Научни скупEconomic Development and Enterpreneurship in Transition Economies: Challenges in the Business Environment Barries and Challenges for Economic and Business Development
  Година2014
  АуториЈелена Пољашевић и Дражена Вујичић-Радисављевић
  Страна од121
  Страна до134

  Анализа приносног, имовинског и финансијског положаја јавних предузећа у Републици Српској

  Научни скупXVII Конгрес рачуновоство, ревизија и пословне финансије у условима одговорнијег понашања уечсника на тржишту
  Година2013
  АуториЈелена Пољашевић
  Страна од393
  Страна до421

  Приближавање МСФИ и УС ГААП кроз нови модел признавања прихода

  Научни скупСедми међународни симпозијум o корпоративном управљању
  Година2012
  АуториЈелена Пољашевић
  Страна од321
  Страна до335

  Утицај МСФИ на МСЕ на финансијске перформансе ових ентитета

  Научни скуп15. Конгрес рачуноводствене и ревизорске професије Републике Српске
  Година2010
  АуториЈелена Пољашевић
  Страна од101
  Страна до126

  Финансијско извјештавање привредних друштава повезаних путем капитала

  Научни скупЧетврти симпозијум о корпоративном управљању
  Година2009
  АуториЈелена Пољашевић
  Страна од263
  Страна до283

Остали радови

  Bosnia and Herzegovina

  ИздавачRoutledge
  ISSN/ISBN9781003274278
  DOI10.4324/9781003274278
  Година2022
  АуториЈелена Пољашевић
  Страна од35
  Страна до46
  Веб адресаhttps://www.taylorfrancis.com/books/edit/10.4324/9781003274278/local-governments-financial-vulnerability-emanuele-padovani-eric-scorsone-silvia-iacuzzi-simone-valle-de-souza

  Portfolio Optimization with Investment in Cryptocurrencies

  ИздавачSpringer
  ISSN/ISBN978-3-030-85799-8
  DOI10.1007/978-3-030-85799-8_4
  Година2021
  АуториЈелена Пољашевић и Mилош Грујућ
  Страна од35
  Страна до47
  Веб адресаhttps://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-85799-8_4

  Public and Private Debt: Recent Developments in Bosnia and Herzegovina

  ИздавачSpringer
  ISSN/ISBN978-3-319-93665-9
  DOI10.1007/978-3-319-93665-9_7
  Година2018
  АуториЈелена Пољашевић и Јелена Тривић
  Страна од89
  Страна до97
  Веб адресаhttps://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-93665-9_7

  The Comparison of Public Sector Accounting between Croatia and Bosnia and Herzegovina

  ИздавачSpringer
  ISSN/ISBN978-3-319-70377-0
  DOI10.1007/978-3-319-70377-0_32
  Година2018
  АуториВесна Вашичек, Јелена Пољашевић и Маја Летица
  Страна од469
  Страна до484
  Веб адресаhttps://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-70377-0_32

Књиге

  Oснове савремене теорије пореза

  ИздавачФинрар доо
  ISBN978-99955-83-32-3
  Година2023
  АуториЈелена Пољашевић, Дејан Поповић, Гордана Илић Попов, Силвије Орсаг, Милан Лакићевић, Александар Петковић, Драган Микеревић, Lidija Živković, Dinka Antić, Stefan Blagojević и Bobana Čegar
  Тип књигенаучна књига
  Број страна477

  Финансијско извјештавање

  ИздавачЕкономски факултет и ФИНРАР доо
  ISBN978-99976-57-10-7
  Година2022
  АуториЈелена Пољашевић
  Тип књигеосновни уџбеник
  Број страна407

  Public Sector Accounting, Auditing and Control in South Eastern Europe

  ИздавачSwitzerland: Palgrave Macmillan, Springer Nature Switzerland AG
  ISBN978-3-030-03352-1
  Година2019
  АуториДушко Шњегота, Јелена Пољашевић, Весна Вашичек, Давор Вашичек, Мagdalena Kowalczyk, Аdriana Tiron-Tudor, Biljana Josipović, Rodić, Tatjana Jovanović, Jelena Jurić, Maja Letica, Atanasko Atanasovski, Zoran Minovski, Бобана Чегар и Горана Роје
  Тип књигенаучна књига
  Број страна249
  Веб адресаhttps://www.palgrave.com/gp/book/9783030033521

  Ревизија финансијских извјештаја

  ИздавачЕкономски факултет и ФИНРАР доо
  ISBN978-99955-83-23-1
  Година2018
  АуториNovak Kondić, Радомир Божић и Јелена Пољашевић
  Тип књигеосновни уџбеник
  Број страна774

  Рачуноводство, ревизија и контрола јавног сектора у одабраним државама југоисточне европе

  ИздавачТIM4PIN
  ISBN978-953-58899-0-8
  Година2016
  АуториВесна Вашичек, Давор Вашичек, Јелена Ћорић, Јелена Пољашевић, Душко Шњегота, Бобана Чегар, Тања Јовановић и Горана Роје
  Тип књигенаучна књига
  Број страна164

  Primjenjena teorija i politike finansijskog izvještavanja

  ИздавачEkonomski fakulteta Banja Luka i Finrar doo Banja Luka
  ISBN978-99955-83-10-1
  Година2015
  АуториЈелена Пољашевић
  Тип књигепомоћни уџбеник
  Број страна176

  Финансијско извјештавање у јавном сектору

  ИздавачЕкономски факултет у Бањој луции Финрар доо
  ISBN978-99955-83-13-2
  Година2014
  АуториЈелена Пољашевић
  Тип књигенаучна књига
  Број страна299

  Форензика пословања

  Издавач''Финрар'' д.о.о. Бања Лука
  ISBN978-99955-83-09-5
  Година2013
  АуториДраган Микеревић, Новак Кондић, Ката Шкарић Јовановић, Бранко Крсмановић, Душко Шњегота, Јелена Пољашевић, Горан Радивојац, Миро Џакула, Милан Пуцаревић, Зоран Шкобић, Синиша Радоњић, Зора Видовић, Перса Паић, Ненад Панић, Дејан Ракић и Синиша Тешановић
  Тип књигенаучна књига
  Број страна544

Пројекти

Иновативни извори финансирања малих и средњих предузећа у циљу постизања одрживог развоја

Пројекат „Природно и културно насеље – идентитетски кодови прошлости, садашњости и будућности“ има циљ истраживања природног и културног наслеђа Републике Српске, фокусирајући се на будућност идентитета, историје и кодова. Пројекат се појавио из познатих потреба за дубљим разумевањем везе између природног и културног наслеђа у контексту обликовања идентитета заједница...

Број пројекта1254007
СтатусАктиван
Тип пројектаНационални научноистраживачки
Организациона јединицаЕкономски факултет
Руководилацпроф. др Јелена Пољашевић
Пројектни тимпроф. др Игор Тодоровић
проф. др Бранка Топић-Павковић
Никола Видовић
Игор Мишић, ма
ФинансијерМинистарство за научнотехнолошки развој и високо обарзовање Републике Српске
Почетак реализације01.02.2024.
Завршетак пројекта01.12.2024.
Вриједност пројекта3500.0 БАМ

Подршка имплементацији COST акције CA19130, Fintech and Artificial Intelligence in Finance - Towards a transparent financial industry

Финансијски сектор је највећи корисник дигиталних технологија и главни покретач дигиталне трансформације економије. Финансијска технологија (FinTech) има за циљ да се такмичи и подржава успостављену финансијску индустрију у пружању финансијских услуга. На глобалном нивоу, више од 100 милијарди долара инвестиција је уложено у FinTech компаније и вештачку интелигенцију (AI) од 2010. године и наставља да знатно расте...

Број пројекта1254003
СтатусАктиван
Тип пројектаНационални - остали
Организациона јединицаЕкономски факултет
Руководилацпроф. др Игор Тодоровић
Пројектни тимБранка Станковић
проф. др Јелена Пољашевић
ФинансијерМинистарство цивилних послова БиХ
Почетак реализације01.01.2020.
Завршетак пројекта31.12.2020.
Вриједност пројекта9000.0 БАМ