Навигација

Асистенти

Ред. бр. Име Презиме Организациона јединица Ужа/е научна/е /умјетничка област/и Предмет  
1. Адриана Арбутина Медицински факултет Ортопедија вилица PDF
2. Александар Гузјан Медицински факултет Хирургија PDF
3. Александра Вученовић Пољопривредни факултет Економика пољопривреде PDF
4. Алексеј Аврамовић Електротехнички факултет Мјерење у електротехници PDF
5. Анђела Купрешанин Филозофски факултет Новинарство PDF
6. Андреја Марић Филозофски факултет Српска књижевност 20. вијека PDF
7. Бојан Кнежевић Машински факултет Аутоматизација производних процеса PDF
8. Бојана Радошевић Медицински факултет Клиничка психологија PDF
9. Боривоје Милошевић Филозофски факултет Српска и јужнословенска историја новог вијека (до 1918) PDF
10. Данијела Антић Филозофски факултет Педагогија PDF
11. Дарио Калацун Медицински факултет Хирургија PDF
12. Дејан Дмитровић Природно-математички факултет Општа екологија и Основи екологије PDF
13. Дијана Вуковић Електротехнички факултет Архитектура рачунарских система PDF
14. Дино Косић Електротехнички факултет Дигитални системи управљања и Системи за управљање и надзор PDF
15. Ђорђе Томић Филозофски факултет Новинарство PDF
16. Драган Џомбић Медицински факултет Хирургија PDF
17. Драгана Лукајић Филозофски факултет Француски језик PDF
18 Драгана Маливук Природно-математички факултет Механика и Термодинамика PDF
19. Драгана Рашевић Филозофски факултет Новинарство PDF
20. Горан Стојановић Филозофски факултет Етика PDF
21. Горан Шукало Природно-математички факултет Екологија и разноврсност хордата и Зоологија хордата PDF
22. Ирина Вулић Медицински факултет Катедра за хуману генетику PDF
23. Јелена Вилипић Медицински факултет Клиничка пракса PDF
24. Јован Галић Електротехнички факултет Основи телекомуникација и пренос података PDF
25. Маријана Араповић Савић Медицински факултет Ортопедија вилица PDF
26. Маринко Векић Пољопривредни факултет Гајење непреживара, Живинарство и Свињарство PDF
27. Миланка Јанковић Природно-математички факултет Геометрија и Топологија PDF
28. Мирјана Милијевић Архитектонско-грађевински факултет Линеарна алгебра и аналитичка геометрија и Диференцијални и интегрални рачун 3  PDF
29. Мирјана Умићевић Давидовић Медицински факултет Ортопедија вилица PDF
30. Предраг Берић Медицински факултет Хирургија PDF
31. Сања Кобиљ Филозофски факултет Преглед италијанске књижевности PDF
32. Саша Марин Медицински факултет Орална хирургија PDF
33. Саша Влаисављевић Медицински факултет Хирургија PDF
34. Светлана Милошевић Природно-математички факултет Регионална географија Азије, Африке и Америке PDF
35. Татјана Попов Природно-математички факултет Биогеографија и Педологија PDF
36. Валентина Солдат Медицински факултет Клиничка пракса PDF
37. Весна Ђурић Медицински факултет Аналитичка хемија PDF
38. Владе Симовић Филозофски факултет Увод у политичке науке PDF
39. Владимир Телебак Природно-математички факултет Алгебарска комбинаторика и Дискретна математика I  PDF
40. Жарко Аничић Филозофски факултет Методика разредне наставе српског језика и књижевности PDF
41. Желимир Ерић Медицински факултет Катедра за физиологију PDF