Навигација

Редовни професори

Ред. бр. Име Презиме Организациона јединица Ужа/е научна/е /умјетничка област/и Предмет  
1. Милан Стојаковић Медицински факултет Психијатрија PDF
2. Предраг Грубор Медицински факултет Хирургија PDF