Навигација

Ванредни професори

Ред. бр. Име Презиме Организациона јединица Ужа/е научна/е /умјетничка област/и Предмет  
1. Душко Јојић Природно-математички факултет Алгебра и геометрија PDF
2. Душко Рачић Медицински факултет Неурологија PDF
3. Марица Вулетић Наумовић Академија умјетности Позоришна режија PDF
4. Сања Мацура Филолошки факултет Теорија књижевности PDF
5. Саша Павловић Академија умјетности Умјетничко теоријске дисциплине PDF
6. Татјана Бијелић Филолошки факултет Специфичне књижевности - алгоамеричка књижевност PDF
7. Жељка Марјановић Балабан Шумарски фкаултет Органска хемија PDF
8. Зоран Лукић Економски факултет Менаџмент PDF
9. Петар Пенда Филолошки факултет Специфичне књижевности - англоамеричка књижевност PDF