Навигација

Асистенти

Ред. бр. Име Презиме Организациона јединица Ужа/е научна/е /умјетничка област/и Предмет  
1. Бобана Чегар Економски факултет Рачуноводство и ревизија PDF
2. Горан Дамјанац Академија умјетности Позоришна режија PDF
3. Татјана Зец Природно-математички факултет Математичка анализа и примјена PDF