Навигација

Канцеларија проректора за међународну и међууниверзитетску сарадњу

Од свог оснивања Универзитет у Бањој Луци успостављао је односе са универзитетима и бројним другим партнерима у земљи и иностранству. Међународна сарадња је пратила општи развој активности Универзитета и његово позиционирање у региону и Европи, као и глобално. Интензивирање билатералне сарадње са партнерима из иностранства посебно се истиче од 2005. године, када се и систем високог образовања у земљи прикључује Болоњском процесу, а касније Европском простору високог образовања и Европском истраживачком простору. Интензивна сарадња у почетку се одвијала са партнерима из земаља региона, да би од интеграције Универзитета 2008. године почела снажнија билатерална сарадња са партнерима из држава Европске уније, а од 2015. године са партнерима из Руске Федерације, док је у посљедње двије године нарочито интензивирана сарадња са партнерима из НР Кине.
Међународна сарадња на Универзитету, као и на већини других универзитета, обухвата билатералне и мултилатералне споразуме са другим високошколским установама у земљи и иностранству, али и споразуме са међународним организацијама, специјализованим агенцијама, невладиним организацијама, амбасадама, министарствима и другим правним лицима, затим представљање универзитета, чланство у међународним мрежама и удружењима високошколских установа, рад на међународним образовним пројектима, као и организовање размјене студената и особља.
Први документ са елементима стратешког планирања усвојен на Универзитету јесте онај под називом Стратешки правци и циљеви развоја међународне сарадње на Универзитету у Бањој Луци, из септембра 2010. године. Посљедњих година међународна сарадња на високошколским установама широм свијета прерасла је у тренд који се назива интернационализација, а који обухвата укљученост свих актера у области високог образовања, као и свих области рада високошколске институције. Тако се под интернационализацијом подразумијева укљученост цјелокупног особља, студената, али и свих партнера, кроз међународно дјеловање у области наставе, науке и система подршке. Универзитет у Бањој Луци активно учествује у укупном развоју општих трендова и у пољу интернационализацијe, a у јануару 2018. године усвојена је прва Стратегија интернационализације Универзитета у Бањој Луци.

У сегменту билатералне и мултилатералне сарадње Универзитет има преко 250 активних споразума о сарадњи са партнерима из земље и иностранства. До сада највећи број споразума потписан је са партнерима из земаља региона (Србија, Словенија, Сјеверна Македонија, Хрватска, Црна Гора), затим са партнерима из земаља чланица Европске уније (Аустрија, Белгија, Бугарска, Грчка, Данска, Италија, Литванија, Мађарска, Њемачка, Пољска, Португалија, Румунија, Словачка, Финска, Француска, Холандија, Чешка, Шведска, Шпанија), са партнерима из земаља које имају специјалне односе са Европском унијом иако нису чланице (Норвешка, Швајцарска, Исланд, Уједињено Краљевство Велике Британије и Сјеверне Ирске, Турска и Албанија), затим са партнерима из Руске Федерације и НР Кине, као и са неколико партнера из Сједињених Америчких Држава, Израела, Бјелорусије, Украјине, Јапана, Тајланда, Алжира и Молдавије. Чланство у међународним мрежама и удружењима представља једну од значајних референци о спремности на сарадњу са иностраним партнерима, будући да доприноси међународном угледу и позицији универзитета на глобалном плану. Универзитет у Бањој Луци члан је Европске асоцијације универзитета (European University Association – EUA) и потписник Велике повеље универзитета (Magna Charta Universitatum). Члан је Мреже универзитета „UniAdrion”, са сједиштем у Анкони (Италија), Универзитетске агенције за франкофонију (AUF), Конзорцијума институција високог образовања Кине и земаља Централне и Источне Европе (CCHEIC), Заједнице универзитета Југоисточне Европе и Западног Балкана и учесник Берлинског процеса (процеса за Западни Балкан).

У оквиру међународне сарадње, Универзитет у Бањој Луци значајну пажњу посвећује размјени студената и особља, као дијелу активности међународних програма размјене, уговора о сарадњи, кроз студијске посјете, љетне школе, радионице, семинаре и праксу. Универзитет је од академске 2008/09. године постао дио тзв. CEEPUS (Central European Exchange Programme for University Studies) мреже, а од академске 2011/12. године учествовао је у реализацији шест пројеката у програму размјене Erasmus Mundus. У програму Еразмус+, у оквиру категорије Међународна кредитна размјена, Универзитет реализује размјену студената и особља са 64 партнера из 26 земаља Европе. 
Неки чланови академског особља и студенти Универзитета били су, или су тренутно, стипендисти различитих програма влада страних земаља. Такође, велика је динамика активности Универзитета са партнерима из разних земаља у организацији бројних међународних образовних, научних, културних и спортских догађаја, као што су: конференције, семинари, обуке, љетне школе, студентска такмичења и сл. 
Студенти Универзитета у Бањој Луци учествовали су у многим љетним школама, студијским посјетама, конференцијама, семинарима, такмичењима и бројним другим активностима у земљи и иностранству. На многим међународним такмичењима из области образовања, науке, умјетности и спорта, као и такмичењима у домену струке, студенти Универзитета остварили су изврсне резултате и освојили бројне награде.
Универзитет примијењених наука из Есена (Њемачка), заједно са фондацијом „Welt der Wunder”, током три године додијелио је 175 једнократних стипендија студентима првог и другог циклуса студија Универзитета у Бањој Луци. Од 2017. године Универзитет примијењених наука из Есена обезбјеђује ове стипендије заједно са фондацијом „Fairnetzen”, а до данас је додијељено 190 стипендија. Стипендије се додјељују социјално-економски угроженим студентима.
HUAWEI Technologies д.о.о. Бања Лука додјељивао је осам академских година, oд академске 2010/11. године, NOVUM награде, стипендије за пет изврсних студената Универзитета у Бањој Луци.

Сваке године, приликом обиљежавања дана Универзитета и њених чланица или других пригодних датума, Универзитет и чланице организују међународне научне и стручне конференције, скупове, семинаре, округле столове и друге догађаје, који додатно доприносе успостављању и развијању партнерских односа између иностраних високошколских установа и Универзитета у Бањој Луци.
У сарадњи са партнерским институцијама и амбасадама земаља на Универзитету у Бањој Луци основана је Аустријска библиотека 2008. године. Конфуцијев институт основан је 2017. године.
Интензивна сарадња са амбасадама страних држава омогућила је ангажовање лектора за стране језике на Филолошком факултету (ријеч је о амбасадама Италије, Француске, САД, Њемачке, Аустрије, Чешке, Шпаније, Руске Федерације, Словеније). 
Највећи број реализованих међународних образовних пројеката на Универзитету чине Tempus (Trans-European mobility scheme for university studies) пројекти. Од 1996. године до завршетка програма 2015. године, Универзитет у Бањој Луци учествовао је у 89 Tempus пројеката, које је финансирала Европска комисија. У том контексту остварена је сарадња са свим државним универзитетима из Босне и Херцеговине те бројним универзитетима из Европске уније. Сарадња са иностраним партнерима настављена је или успостављена кроз нови образовни програм Европске комисије под називом Еразмус+, у категорији Изградња капацитета. У оквиру овог програма Универзитет је успјешно учествовао у реализацији осам пројеката, док је још седам пројеката у процесу реализације. У 2019. години одобрен је први пријављени координаторски пројекат Универзитета у Бањој Луци, под називом „Vitalising ICT Relevance in Agricultural Learning – VIRAL”, за чију је реализацију одговоран Пољопривредни факултет. 
Остварени су бројни контакти и реализоване различите врсте активности и пројеката са међународним организацијама које дјелују у Босни и Херцеговини. То су: Европска комисија, Савјет Европе, Делегација ЕУ у БиХ, Канцеларија специјалног представника ЕУ у БиХ, Еразмус+ канцеларија у Босни и Херцеговини, UNDP (Развојни програм Уједињених нација), UNESCO (Агенција Уједињених нација за образовање, науку и културу), UN Women (агенција у систему Уједињених нација која се бави питањима родне равноправности и подршке женама), Британски савјет у БиХ, Француски културни центар у Бањој Луци, Амерички кутак у Бањој Луци, ADA (Аустријска развојна агенција), DAAD (Државна служба за академску размјену Њемачке), OSCE (Организација за европску безбједност и сарадњу), WUS Аустрија и др.
Универзитет даје подршку и сарађује са међународним и домаћим невладиним организацијама које окупљају садашње и бивше студенте Универзитета, с циљем организовања студентске размјене ради студирања и праксе, затим повећања различитих вјештина студената, као и размјене добре праксе и стварања партнерских веза са сродним студентским удружењима широм свијета. Међу тим организацијама су: IAESTE БиХ (Међународно удружење за размјену студената ради стручне праксе), EESTEC-LC Бања Лука (Европско удружење студената електротехнике – Локални комитет Бања Лука), SaMSIC (Комитет за међународну размјену студената медицине Републике Српске), AEGEE (Удружење студената Европе), Друштво српско-руског пријатељства „Братство”, WBAA (Алумни удружење студената са подручја западног Балкана) и др. Универзитет у Бањој Луци посљедњих година интензивно је радио на системским рјешењима ради обезбјеђења квалитета те ефикасности и ефективности међународне сарадње, посебно размјене студената и особља. С циљем најбоље могуће реализације међународне сарадње ангажовани су постојећи кадровски капацитети, усвојени различити прописи и процедуре и израђени промотивни материјали. За спровођење активности и координације међународне сарадње задужени су проректор за међународну и међууниверзитетску сарадњу, Канцеларија за међународну и међууниверзитетску сарадњу у Ректорату, продекани за међународну сарадњу и продекани за научноистраживачки рад/умјетност и међународну сарадњу, мрежа координатора за међународну сарадњу на свим чланицама Универзитета, успостављена 2008. године, и мрежа академских координатора за међународну размјену студената и особља, успостављена 2011. године. Године 2016. усвојен је први Правилник о међународној размјени студената и особља на Универзитету у Бањој Луци, као и низ других аката и процедура с циљем регулисања међународне размјене студената и особља, а међу њима је најважнији Водич за размјену студената и особља за одлазну и долазну размјену. Модул Међународна сарадња Интегрисаног информационог система Универзитета у Бањој Луци почео је да се користи 2019. године. Модул је креиран савременим Java технологијама, интегрисан са осталим модулима Информационог система Универзитета, те доступан онлајн запосленима и студентима путем веб-апликација еЗапослени и еСтудент. Основни циљ је формулисање матичних евиденција о остваривању међународне сарадње на свим нивоима организационе структуре Универзитета и свим видовима међународне сарадње. Модул је направљен у складу са законским и подзаконским актима, а посебно Правилником о међународној размјени студената и особља, Правилником о поступку закључивања уговора о академској, пословно-техничкој и стручној сарадњи те Правилником о признавању страних образовних квалификација за потребе наставка школовања на Универзитету у Бањој Луци и поступку еквиваленције раније стечених академских звања на Универзитету у Бањој Луци.

Универзитет у Бањој Луци кроз активности међународне сарадње у годинама које долазе наставиће да ради на системском, планском и организационом јачању унутрашњих кадровских, материјалних и финансијских капацитета, како би уз сарадњу са иностраним партнерима допринио већој интернационализацији Универзитета и изградњи препознатљивог угледа у иностранству, тј. представљању Универзитета као високошколске институције оријентисане према квалитету и развоју, уз очување својих специфичних потреба и традиционалних вриједности на којима је заснован. Канцеларија за међународну и међууниверзитетску сарадњу у надлежности je проректора за међународну и међууниверзитетску сарадњу. Поред проректора, Kaнцеларија запошљава два виша стручна сарадника, и то за међународну и међууниверзитетску сарадњу те за размјену особља и студената. 


Проф. др Кристина Пантелић Бабић
Проректор за међународну и међууниверзитетску сарадњу
Телефон:+387 51 321 181
Е-пошта: kristina.pantelic-babic@ffvs.unibl.org
prorektor.ms@unibl.org 

Јелена Рожић, ма
Виши стручни сарадник за међународну и међууниверзитетску сарадњу
Телефон: +387 51 266 170
Е-пошта: jelena.rozic@unibl.org

Ђорђе Кењало, ма
Виши стручни сарадник за размјену особља и студената
Телефон: +387 51 266 170
Е-пошта: djordje.kenjalo@unibl.org