Навигација

Канцеларија проректора за међународну и међууниверзитетску сарадњу

Проф. др Биљана Антуновић
Проректор за међународну и међууниверзитетску сарадњу
Телефон:+387 51 321 175
Е-пошта: prorektor.ms@unibl.org 
biljana.antunovic@aggf.unibl.org

Јелена Рожић, ма
Виши стручни сарадник за међународну и међууниверзитетску сарадњу
Телефон: +387 51 266 170
Е-пошта: jelena.rozic@unibl.org

Ђорђе Кењало, ма
Виши стручни сарадник за размјену особља и студената
Телефон: +387 51 266 170
Е-пошта: djordje.kenjalo@unibl.org