Навигација
Viber

Број слободних мјеста на Универзитету

КонкурсиУниверзитет у Бањој Луци

Преглед слободних мјеста по организационим јединицама и студијским програмима Универзитета у Бањој Луци на која кандидати могу конкурисати на другом уписном року у августу

За други уписни рок у прву годину I циклуса у школској 2008/2009. години студенти ће документа моћи предати од 18. августа до 23. августа, а пријемни испит ће бити одржан 27. августа са почетком у 9.00 часова. Резултати другог уписног рока биће објављени 30. августа до 14.00 часова, а упис примљених кандидата обављаће се од 01. септембра до 09. септембра 2008. године.

На организационим јединицама Универзитета у Бањој Луци на којима и послије другог уписног рока остане слободних мјеста организоваће се и трећи уписни рок.

Број кандидата који су примљени у првом уписном року у прву годину I циклуса у школској 2008/2009. години и број слободних мјеста по организационим јединицама и студијским програмима Универзитета у Бањој Луци је сљедећи:

ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ
СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ
Број примљених кандидата
УКУПНО
Број слободних мјеста
УКУПНО
Академија умјетности Музичка умјетност
20
40
40
70
Ликовна умјетност
10
0
Драмска умјетност
10
30
Архитектонско-грађевински факултет Архитектура
60
128
0
42
Грађевинарство
42
18
Геодезија
26
24
Економски факултет Економија
250
250
0
0
Електротехнички факултет Рачунарство и информатика
42
83
73
247
Електроника и телекомуникације
24
91
Електроенергетски и индустријски системи
17
83
Машински факултет Производно машинство
24
80
66
290
Енергетско и саобраћајно машинство
20
70
Индустријско инжењерство и менаџмент
6
59
Мехатроника
19
46
Заштита на раду
11
49
Медицински факултет Медицина
80
210
0
35
Стоматологија
40
0
Фармација
45
0
Здравствена њега
45
35
Пољопривредни факултет Анимална производња
20
99
30
76
Биљна производња
43
32
Аграрна економија и рурални развој
36
14
Правни факултет Право
250
250
10 страни држављани
10 страни држављани
Природно-математички факултет Географија
17
138
13
362
Хемија
9
51
Физика
4
56
Биологија
16
44
Математика и информатика
36
144
Екологија и заштита животне средине
34
26
Просторно планирање
22
28
Технолошки факултет Хемијске технологије
3
68
77
232
Биотехнолошко-прехрамбени
38
62
Текстилно инжењерство
1
79
Рударски Приједор
26
14
Филозофски факултет Српски језик и књижевност
35
517
15+5 страни држављани
95+73 страни држављани
Енглески језик и књижевност
50
5 страни држављани
Њемачки језик и књижевност
40
10+5 страни држављани
Италијански језик и књижевност и српски језик и књижевност
50
5 страни држављани
Француски језик и књижевност
10
30+5 страни држављани
Филозофија
13
27+5 страни држављани
Социологија
10
10+5 страни држављани
Педагогија
20
5 страни држављани
Психологија
25
5 страни држављани
Историја
17
3+5 страни држављани
Учитељски студиј
72
3 страни држављани
Предшколско васпитање
50
5 страни држављани
Журналистика
25
5 страни држављани
Социјални рад
50
5 страни држављани
Политичке науке
50
5 страни држављани
Факултет физичког васпитања и спорта  
72
72
8
8
Шумарски факултет Шумарство
89
89
11
11

УКУПНО


2024

УКУПНО
1468+83 страни држављани = 1 551