Навигација
Viber

Почео други уписни рок

КонкурсиУниверзитет у Бањој Луци
Упис бруцоша (пријем докумената) на Универзитету у Бањој Луци на другом уписном року у прву годину I циклуса у школској 2008/2009. години почиње 18. августа и траје до 23. августа 2008. године.

Пријемни испит, односно испит за провјеру склоности и способности биће одржан 27. августа са почетком у 9.00 часова.

Редослијед кандидата биће утврђен на основу општег успјеха из свих предмета и разреда средње школе и резултата пријемног испита, односно испита за провјеру склоности и способности.

Број бодова остварен на основу општег успјеха добија се тако да се просјечна оцјена из свих предмета четворогодишње средње школе помножи са бројем 10. На основу члана 8. Закона о високом образовању Републике Српске и члана 7. Оквирног закона о високом образовању у Босни и Херцеговини право приступа високом образовању у Републици Српској и Босни и Херцеговини имају сва лица која су завршила четворогодишњу средњу школу.

Кандидат на пријемном испиту може остварити највише 50 бодова.

По оба мјерила могуће је остварити највише 100 бодова (50 бодова остварених на основу општег успјеха и 50 бодова остварених на пријемном испиту).

У случају истог броја бодова два или више кандидата, предност има кандидат са већим бројем бодова оствареним на пријемном испиту, односно испиту за провјеру склоности и способности.

Право уписа немају кандидати који на пријемном испиту, односно испиту за провјеру склоности и способности нису остварили најмање 15 бодова, односно најмање 25 бодова на Академији умјетности.

Резултати другог уписног рока биће објављени 30. августа до 14.00 часова, а упис примљених кандидата обављаће се од 01. до 09. септембра 2008. године.

На организационим јединицама Универзитета у Бањој Луци на којима и послије другог уписног рока остане слободних мјеста организоваће се и трећи уписни рок.

Накнада зе техничке услуге и директне материјалне трошкове у вези са полагањем пријемног испита на Универзитету у Бањој Луци износи 60 КМ, односно 70 КМ на Академији умјетности и уплаћује се у организационим јединицама Универзитета у Бањој Луци приликом подношења пријаве на конкурс.

Кандидат за упис дужан је поднијети сљедеће документе:
1.    Извод из матичне књиге рођених;
2.    Оригинална свједочанства о завршеним разредима средњег образовања и оригинал диплому о положеном матурском испиту, односно завршном испиту;
3.    Доказ о уплати пријемног испита;
4.    Љекарско увјерење које издаје Катедра за породичну медицину Дома здравља у Бањој Луци (односи се само на Факултет физичког васпитања и спорта).