Навигација
ViberX logo

Извјештај о оцјени и подобности теме и кандидата за израду докторске дисертације

ДокторатиМедицински факултет

 

Одлуком Научно-наставног вијећа Медицинског факултета Универзитета у Бањалуци број: 18-3-903/2012 од 03.12.2012. године именована је Комисија за оцјену подобности теме и кандидата мр сци. мед Саше Вујновића, за израду докторске тезе под називом " Евалуација магнетно резонатне холангиопанкреатографије у предикцији тежине извођења елективне лапароскопске холецистектомије"

Чланови Комисије за оцјену подобности теме и кандидата:


1. Др Љубомир Лишанин, редовни професор, ужа научна област, Радиологија, Војномедицинска академија Београд, предсједник;

2. Др Душан Шушчевић, редовни професор, ужа научна област, Анатомија, Медицински факултет Универзитета у Бањој Луци, члан;

3. Др Драган Костић, ванредни професор, ужа научна област, Хирургија, Медицински факултет Универзитета у Бањалуци, члан.


Комисија за оцјену подобности теме и кандидата у наведеном саставу прегледала је материјал пријаве теме за израду докторске тезе кандидата мр сци. мед Саше Вујновића и подноси слиједећи

Извјештај о оцјени и подобности теме и кандидата за израду докторске дисертације