Навигација
Viber

Извјештај о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске тезе мр Фуада Џанковића

ДокторатиМедицински факултет

На основи члана 149. Закона о високом образовању („Службени Гласник Републике Српске" број 73/10) и члана 52. Статута Универзитета у Бањој Луци, Наставно-научно вијеће Медицинског факултета на сједници одржаној дана 23.04.2013. године, донијело је одлуку број 18-3-296/2013 о именовању Комисије за оцјену прихватљивости теме и кандидата за израду докторске тезе мр. сци. мед Фуада Џанковића са насловом:
 "ЗНАЧАЈ ПРОЦЈЕНЕ СТЕПЕНА ТРАУМАТСКИХ ЛЕЗИЈА СИНДЕЗМОЗЕ НА КОНАЧНУ ФУНКЦИЈУ СКОЧНОГ ЗГЛОБА"

Чланови Комисије за оцјену прихватљивости теме и кандидата су:
1. Проф. др Предраг Грубор, редовни професор, ужа научна област, Ортопедија и Трауматологија, Медицински факултет Универзитета у Бањој Луци, предсједник комисије
2. Проф. др Александар Јаковљевић, ванредни професор, ужа научна област, Ортопедија и Трауматологија, Медицински факултет Универзитета у Бањој Луци, члан
3. Проф. др Мирза Бишћевић, ванредни професор, ужа научна област Ортопедија и Трауматологија, Медицински факултет Универзитета у Тузли, члан

Извјештај о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске тезе мр Фуада Џанковића