Навигација
ViberX logo

Ректор разговарао са министром Малешевићем

Универзитет у Бањој ЛуциОпште

Проф. др Радослав Гајанин, ректор Универзитета у Бањој Луци, 6. јула 2018. године, разговарао је са Даном Малешевићем, министром просвјете и клутре Републике Српске, о резултатима уписа студента на први циклус студија на Универзитету у Бањој Луци као и о другим актуелним питањима.

Министар Малешевић је истакао да у области високог образовања треба да буду створене претпоставке за одржив развој квалитетног високог образовања, које је научноистраживачки оријентисано и усклађено с потребама друштвеног, економског и културног развоја Републике Српске.

„Уписна политика нa висoкoшкoлскe устaнoвe мoрa бити oдрaз стрaтeшких прaвaцa у висoкoм oбрaзoвaњу и пoтрeбa тржиштa рaдa“, рeкao je министaр Maлeшeвић и  указао дa je пoтрeбнa вeћa aнгaжoвaнoст висoкoшкoлских устaнoвa у смислу рeaлниjих aнaлизa кaдa je риjeч o плaнирaњу уписa студената.

На састанку је разговарано и о актуелним питањима са којима се сусреће Универзитет у Бањој Луци, као што су рад изнад нормативних оптерећења, праћење извођења наставног програма, запошљавање најбољих студената у својству асистената, као и неким другим питањима.

Било је ријечи и о досадашњој, али и будућој сарадњи између Универзитета и Министарства просвјете и културе.

Састанку су присуствовали и проф. др Горан Латиновић, проректор за научноистраживачки рад и развој Универзитета, проф. др Страин Посављак, проректор за наставу и студентска питања, Душко Лазић,финансијски директор Универзитета у Бањој Луци и Новица Митровић, шеф Кабинета министра.

Слике

  • /uploads/attachment/vest/7866/sastanak-ministar-pk-rektor-unibl-02-1.jpg
  • /uploads/attachment/vest/7866/sastanak-ministar-pk-rektor-unibl-03.jpg
  • /uploads/attachment/vest/7866/sastanak-ministar-pk-rektor-unibl-04.jpg