Навигација

Архива новости

Обавјештење о јавној одбрани завршног (мастер) рада кандидата Бранке Ружичић

Јавна одбрана завршног (мастер) рада под називом „Колориметријске карактеристике отисака добијених сито штампом употребом антимикробних боја“, кандидата Бранке Ружичић, дипл. инж. графичке  технологије, одржаће се у ПОНЕДЈЕЉАК, 26.09.2022. године у 13:...

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Прехрамбене технологије биљног поријекла

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Прехрамбене технологије биљног поријекла Наташа Лакић-Каралић

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Прехрамбене технологије намирница биљног поријекла

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Прехрамбене технологије намирница биљног поријекла Станиша Латиновић

Обавјештење о јавној одбрани докторске дисертације мр Наташе Лакић-Каралић

Кандидат мр Наташа Лакић-Каралић брани докторску дисертацију под називом „Утицај технолошких поступака мљевења пшенице на својства и квалитет типских и намјенских брашна“, дана 13.06.2022. године (понедјељак) са почетком у 13:00 часова на Технолошком ф...

Обавјештење о јавној одбрани докторске дисертације кандидата мр Ане Велемир

Кандидат мр Ана Велемир брани докторску дисертацију под називом „Утицај додатка биљног екстракта на својства природног омотача и одрживост Домаће ферментисане кобасице“, дана 13.06.2022. године (понедјељак) са почетком у 10:00 часова на Технолошком фак...

Обавјештење о јавној одбрани завршног (мастер) рада кандидата Сенада Кривдића, дипл. инж. прехрамбене технологи

Јавна одбрана завршног (мастер) рада под називом „Утицај услова чувања у хладњачама са ULO режимом на физичко хемијске особине неких сорти јабука“, кандидата Сенада Кривдића, дипл. инж. прехрамбене технологије, одржаће се у ПОНЕДЕЉАК, 23.05.2022. годин...

Обавјештење о јавној одбрани завршног (мастер) рада кандидата Кристине Вигњевић, дипл. инж. прехрамбене  технологије

Јавна одбрана завршног (мастер) рада под називом  „Утицај припреме узорака на резултате добијене методом атомске апсорпционе спектрофотометрије ICP OES у месу рибе, конзервисаној риби и рибљој паштети“, кандидата Кристине Вигњевић, дипл. инж. прехрамбе...

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Прехрамбене технологије намирница животињског поријекла

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Прехрамбене технологије намирница животињског поријекла Даница Савановић

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Управљање и контрола квалитета хране и пића

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Управљање и контрола квалитета хране и пића Божана Оџаковић

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Неорганске и хемијске технологије

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Неорганске и хемијске технологије Дајана Драгић

Обавјештење о јавној одбрани завршног (мастер) кандидата Божидара Радића

Јавна одбрана завршног (мастер) рада под називом „Развој и валидација методе за одређивање примарних и секундарних амина методом гасне хроматографије са масеном спектрометријом“, кандидата Божидара Радића, дипл. инж. прехрамбене  технологије, одр...

Обавјештење о јавној одбрани завршног (мастер) рада кандидата Вање Ћупине

Јавна одбрана завршног (мастер) рада под називом „Управљање развојем у производњи воћних гелова од плода дрена, дефинисаног квалитета“ Јавна одбрана завршног (мастер) рада под називом „Управљање развојем у производњи воћних гелова од плода дрена, де...

Обавјештење о јавној одбрани мастер рада II циклуса студија кандидата Дајане Драгић

Јавна одбрана завршног (мастер) рада под називом „Утицај брзине филтрације и температуре воде на процес нитрификације у поступку припреме воде за пиће“ Јавна одбрана завршног (мастер) рада под називом „Утицај  брзине филтрације и температуре воде...

Обавјештење о јавној одбрани докторске дисертације кандидата мр Мериме Торомановић

Кандидат мр Мерима Торомановић брани докторску дисертацију под називом „Оптимизација рада пилот биљног уређаја код обраде отпадних вода различитог степена биоразградивости“, дана 08.10.2021. године (петак) са почетком у 13:00 часова на Технолошко...

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Текстилне технологије и инжењерство

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Текстилне технологије и инжењерство Свјетлана Јањић, Драгана Грујић

Обавјештење о јавној одбрани мастер рада II циклуса студија кандидата Дијане Јанковић

Јавна одбрана завршног (мастер) рада под називом „Идејно технолошко рјешење савремене винарије“ кандидата Дијане Јанковић, дипл. инж. прехрамбене технологије, одржаће се у ПЕТАК, 09.04.2021. године у 13:00 часова, на Технолошком факултету Универзитета ...

Обавјештење о јавној одбрани мастер рада II циклуса студија кандидата Данијеле Ђукић

Јавна одбрана завршног (мастер) рада под називом „Акредитација лабораторије за мјерење емисије из стационираних извора према захтјевима стандарда BAS EN ISO/IEC 17025:2018“ кандидата Данијеле Ђукић, дипл. инж. хемијске технологије, одржаће се у ПЕТАК, ...

Олука о усвајању Извјештаја Комисије и Извјештај Комисије за оцјену и одбрану урађеног мастер рада кандидата Дијане Јанковић

Олука о усвајању Извјештаја Комисије и Извјештај Комисије за оцјену и одбрану урађеног мастер рада кандидата Дијане Јанковић