Навигација

Архива новости

Обавјештење о јавној одбрани докторске дисертације кандидата мр Владана Вуклиша

Дана 02.09.2022. године (петак) у 14 часова кандидат мр Владан Вуклиш брани докторску дисертацију: "Југословени, Шпански грађански рат и ратна емиграција" Одбрана докторске дисертације ће се одржати у амфитеатру 203 на Филозофском факултету Униве...

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Историја средњег вијека

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Историја средњег вијека Александра Костадиновић Рачић

Обавјештење о јавној одбрани докторске дисертације кандидата мр Дарка Ратковића

Дана 20.6.2022. године (понедјељак), у 10 часова, кандидат мр Дарко Ратковић брани докторску дисертацију: "ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНА ЕФИКАСНОСТ ИНТЕГРАТИВНОГ МОДЕЛА НАСТАВЕ МУЗИЧКЕ КУЛТУРЕ У МЛАЂИМ РАЗРЕДИМА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ" Одбрана докторске дисертације ...

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Клиничка психологија и психотерапија

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Клиничка психологија и психотерапија Дијана Ђурић Записник о приступном предавању као допуна на Извјештај Комисије 

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Историја средњег вијека

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Историја средњег вијека Павле Драгичевић

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Клиничка психологија и психотерапија

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Клиничка психологија и психотерапија Дијана Ђурић

Обавјештење о јавној одбрани докторске дисертације кандидата мр Светлане Митић

Кандидаткиња мр Светлана Митић брани докторску дисертацију под називом „Утицај идентитета ега на усвајање енглеског као страног језика при примени комуникацијског приступа у настави са старијим адолесцентима” 25. 2. 2022. године (петак) са почетком у 1...