Навигација

Архива новости

Извјештај о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске тезе мр Жељка Вукића

На основу члана 71. став 7. тачка б Закона о високом образовању (Службени гласник Републике Српске, број 73/10, 104/11, 84/12, 108/13) те члана 54. Статута Универзитета у Бањој Луци, Наставо-научно вијеће на 20. редовној сједници одржаној 09.06.2015. г...

Обавјештење о јавној одбрани докторске дисертације кандидата мр Фејзе Беговића

Дана 23. 07. 2015. године са почетком у 12.00 сати на Пољопривредном факултету у Бањој Луци кандидат мр Фејзо Беговић браниће јавно докторску дисертацију под насловом:"Генотипске специфичности минералне исхране јагодастих воћака у култури in vitro"Одбр...

Извјештај о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске тезе мр Ђорђа Мирјанића

Одлуком Наставно-научног вијећа Медицинског факултета Универзитета у Бањој Луци број: 18/3.514/2015 од 16.06.2015. године, именована је Комисија за оцјену подобности теме под насловом "Ефикасност природних заслађивача у заштити зубне глеђи од газираних...

Извјештај о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске тезе мр Рената Хаџић

На основу члана 149. Закона о високом образовању („Службени гласник Републике Српске“, број:73/10, 104/11, 84/12 и 108/13), члана 54.Статута Универзитета у Бањој Луци и члана 18. Статута Медицинског факултета Универзитета у Бањој Луци, Наставно-научно ...

Извјештај о оцјени урађене докторске тезе кандидата мр Јелене Дамјановић

Наставно-научно вијеће Правног факултета Универзитета у Бањој Луци је, на II сједници одржаној дана 16. марта 2015. године, донијело Одлуку о именовању Комисије за подношење извјештаја о урађеној докторској тези кандидата мр Јелене Дамјановић, број 12/...

Извјештај о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске тезе мр Љубице Фигун

Одлуком Наставно-научног вијећа Рударског факултета Приједор, Универзитета у Бањој Луци број 21/3.222/15, а на основу члана 149. Закона о високом образовању и члана 52. Статута Универзитета у Бања Луци, именована је Комисија за оцјену подобности теме д...

Извјештај Комисије о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске тезе мр Љиљана Танкосић

На четрдесетпрвој сједници Научно-наставног вијећа Рударског факултета Приједор одржаној 09.04.2015. године, а у складу са чланом 71. Закона о високом образовању (Сл. гласник РС, број 73/10) и члана 52. Статута Универзитета у Бања Луци, донијета је Одл...

Извјештај о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске тезе мр Сандре Новкинић

Одлуком Наставно-научног вијећа Филолошког факултета Универзитета у Бањој Луци број 0913.295-8v115 која је донесена на сједници одржаној 13.03.2015. године именовани смо у Комисију за оцјену подобности теме и кандидата за израду докторске тезе коју је ...

Извјештај о оцјени подобности теме и кандидата за израду доктроске тезе мр Срђана Рајчевића

Извјештај о оцјени подобности теме и кандидата пријављене докторске дисертације под називом „Правни аспекти настанка, употребе и промета софтвера“, кандидата мр Срђана Рајчевића, написала је комисија именована на сједници Научно-наставног вијећа Правно...

Извјештај Комисије о оцјени докторске дисертације кандидата мр Татјане Богојевић

На сједници Наставно-научног вијеће Филолошког факултета у Бањој Луци одржаној 12.02.2015. године именована је Комисија за оцјену докторске дисертације "Културна и просвјетна делатност Адама Драгосављевића" кандидаткиње мр Татјане Богојевић у саставу:1...

Извјештај о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске дисертације мр Светлане Думоњић-Миловановић

Одлуком Наставно-научног вијећа Машинског факултета Универзитета у Бањој Луци број: 16/3.893/15 од 15.05.2015. године именована је Комисија за оцјену подобности теме "Оптимизација коришћења дистрибуираних енергетских ресурса у стамбено-пословним објект...

Извјештај о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске дисертације мр Дејана Бранковића

Одлуком Наставно-научног вијећа Машинског факултета Универзитета у Бањој Луци број: 16/3.1109/15 од 11.06.2015. године именована је Комисија за оцјену подобности теме "Оптимизација поузданости рада приозводног система за производњу хигијенског папира к...

Извјештај о оцјени урађене докторске тезе кандидата мр Марије Обрадовић

На основу члана 149. Закона о високом образовању (Службени гласник Републике Српске, број 73/10, 104/11, 84/12, 108/13), члана 54. Статута Универзитета у Бањој Луци и члана 18. Статута Медицинског факултета Универзитета у Бањој Луци, Наставно-научно ви...

Обавјештење о давању на увид јавности докторске дисертације кандидата мр Ненада Малића

Обавјештавамо јавност да је докторска дисертација, кандидата мр Ненада Малића, под називом "Рекултивација станарских депосола примјеном агромелиоративних мјера и сјетвом травно-легуминозних смјеса" дата на увид јавности.Заинтересовани исту могу добити ...

Извјештај о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске тезе мр Јасне Гузијан

Одлуком Научно-наставног вијећа Архитектонско-грађевинско-геодетског факултета у Бањој Луци број 14/3.340/15 од 02.04.2015. именована je Комисијa за оцјену подобности теме и кандидата мр Јасне Гузијан, дипл. инж. арх. за израду докторске дисертације по...