Навигација

Архива новости

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Алгебра и геометрија Бојан Николић.pdf

Др Нада Плавша, доцент, на предметима: Хигијена и превентива болести и Пчеларство, ужа научна област Сточарство, Пољопривредни факултет, Универзитет у Новом Саду, предсједник Др Драгутин Матаругић, редовни професор, на предмету: Физиологија домаћих жи...

Др Драгутин Матаругић, редовни професор, на предмету: Физиологија домаћих животиња, ужа научна област Анатомија и физиологија животиња, Пољопривредни факултет, Универзитет у Бањалуци, предсједник Др Стоја Јотановић, доцент, на предметима: Репродукција...

Комисија за писање извјештаја за избор сарадника за ужу научну област Физикална медицина и рехабилитација у саставу: 1. Др Славица Јандрић, редовни професор за ужу научну област Физикална медицина и     рехабилитација, Медицински факултет Бања Лука,...

На основу члана 52. и 138. Статута Универзитета у Бања Луци, те члана 4. и 5. Правилника о поступку и условима избора академског особља Универзитета у Бања Луци, Наставно-научно веће Медицинског факултета на седници одржаној 11. 02. 2011. године донело...

Научно-наставно вијеће Медицинског факултета Универзитета у Бањој Луци на сједници одржаној 14.12.2010., донијело је одлуку бр. 0602-891/2010 којом је формирана Комисија за писање извјештаја за избор наставника Медицинског факултета у Бањој Луци за ужу...

Универзитет у Бањалуци Правни факултет у Бањалуци НАСТАВНО-НАУЧНОМ ВИЈЕЋУ ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БАЊАЛУЦИ Предмет: Извештај о израђеној докторској дисертацији мр Дарка Радића под називом „Законски брачни имовински режим“ Наставно-научно в...

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Грађанско право и Грађанско процесно право Ђорђе Раковић.doc

Међународна Fulbright-ова стипендија за науку и технологију (Fulbright S&T), спонзорисана од стране Министарства образовања и културе америчког Министарства вањских послова, омогућава изузетно надареним међународним студентима да стекну звање докто...

Универзитет Вестминстер (University of Westminster) је понудио стипендије босанскохерцеговачким студентима за додипломски и постдипломски студиј на овом универзитету у академској 2011/12. години. Све неопходне информације о стипендијама, као и апликац...

Др Сњежана Хрнчић, ванредни професор, ужа научна област Заштита здравља биљакa - Ентомологија, Биотехнички факултет у Подгорици, предсједник Др Радослава Спасић, редовни професор, ужа научна област Ентомологија и Пољопривредна зоологија, Пољопривредни...

КОМИСИЈА у саставу: Проф. др Јанез Хрибар, редовни професор Универзитета у Љубљани (предмет: Технологија намирница биљног поријекла; научно поље: Пољопривредне биљне науке) - предсједник; Проф. др Мирослав Грубачић, редовни професор Универзитета у Б...

Др Сњежана Хрнчић, ванредни професор, ужа научна област Заштита здравља биљакa - Ентомологија, Биотехнички факултет у Подгорици, предсједник Др Васкрсијa Јањић, академик, редовни професор, ужа научна област Заштита здравља биљака, Институт за пестицид...

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Специфичне књижевности (Њемачка књижевност).doc

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу умјетничку област Филмска и телевизијска режија Горан Дујаковић.pdf