Навигација

Архива новости

Комисија за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја за избор у академско звање - за избор сарадника за ужу научну област Еволуциона биологија (наставни предмет: Еволуциона и системска екологија), коју је образовало Наставно-научно вијеће П...

Комисија за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја за избор у академско звање - за избор сарадника за ужу научну област Зоологија (наставни предмети: Антропологија, Екологија човјека), коју је образовало Наставно-научно вијеће Природно-ма...

Комисија за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја за избор у академско звање асистента за ужу научну област Машинске конструкције, у саставу: Др Живко Бабић, ванредни професор, ужа научна област Машинске конструкције, Машински факултет ...

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Неорганска и нуклеарна хемија Саша Зељковић.pdf

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу умјетничку област Позоришна режија Александар Пејаковић.doc

У току је поступак јавне набавке услуга штампања за потребе Универзитета у Бањој Луци. Врста поступка - Конкурентски захтјев за достављање понуда без објављивања у Службеном гласнику. Рок за достављање понуда је 24.12.2010. године.   С поштовањем, ...

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Етномузикологија, Етнокореологија Сања Пупац

Дана 13.12.2010. године у Службеном гласнику број 102 објављено је Обавјештење о набавци информационог система Универзитета у Бањој Луци (ИСУБЛ) путем преговарачког поступка са објављивањем. Обавјештење о набавци информационог система Универзитета у Б...

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Специфични језици (Италијански језик) Дејан Малчић.doc

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Прехрамбене технологије намирница биљног поријекла Ладислав Василиш.doc

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Генетика и насљеђивање Драгана Шњегота.pdf

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Нуклеарна физика Предраг Крстоношић.pdf