Навигација

Архива новости

У току је поступак јавне набавке услуга штампања за потребе Универзитета у Бањој Луци. Врста поступка - Конкурентски захтјев за достављање понуда без објављивања у Службеном гласнику. Рок за достављање понуда је 24.12.2010. године.   С поштовањем, ...

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Етномузикологија, Етнокореологија Сања Пупац

Дана 13.12.2010. године у Службеном гласнику број 102 објављено је Обавјештење о набавци информационог система Универзитета у Бањој Луци (ИСУБЛ) путем преговарачког поступка са објављивањем. Обавјештење о набавци информационог система Универзитета у Б...

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Специфични језици (Италијански језик) Дејан Малчић.doc

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Прехрамбене технологије намирница биљног поријекла Ладислав Василиш.doc

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Генетика и насљеђивање Драгана Шњегота.pdf

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Нуклеарна физика Предраг Крстоношић.pdf

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Аналитичка хемија Славица Сладојевић.pdf

 Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Управљање и контрола квалитета хране и пића Горан Вучић (.pdf)

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Пародонтологија и орална медицина Тијана Латинчић.doc