Навигација

Архива новости

Одлуком Наставно-научног вијећа Архитектонско-грађевинског факултетау Бањој Луци број 14/3-964/12 од 18.09.2012. године образована је Комисија за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја за избор у звање редовни професор за ужу научну облас...

На основу члана 54. Статута Универзитета у Бањој Луци у складу са чланом 4 Правилника о поступку и условима избора академског особља Универзитета, Наставно-научног вијећа на својој 53. сједници одржаној 18.09.2012. године, донијело је Одлуку бр. 14/3.9...

Одлуком Наставно-научног вијећа Архитектонско-грађевинског факултетау Бањој Луци број 257/12 од 05.03.2012. године именована је Комисија по расписаном конкурсу за избор у звање сарадника за ужу научну област Грађевинске конструкције, у саставу: 1. др ...

Одлуком Наставно-научног вијећа Архитектонско-грађевинског факултетау Бањој Луци број 257/12 од 05.03.2012. године именована је Комисија по расписаном конкурсу за избор у звање сарадника за ужу научну област Грађевинске конструкције, у саставу: 1. др М...

Одлуком Научно-наставног вијећа Архитектонско-грађевинског факултета Универзитета у Бањој Луци бр. 1385/11 од 31.10.2011. године образована је Комисија за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја за избор у звање сарадника за ужу научну обл...

Одлуком Научно-наставног вијећа Архитектонско-грађевинског факултета Универзитета у Бањој Луци, бр. 257/12 од 05.03.2012. године, именована је Комисија за припрему извјештаја о пријављеним кандидатима по расписаном конкурсу за избор у звање сарадника з...

Комисија за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја за избор у академско звање сарадника за ужу научну област Архитектонско пројектовање и Урбанизам и планирање простора у саставу: 1. др Миленко Станковић, ванредни професор, ужа научна обл...

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Грађевинске конструкције Игор Милаковић  

Одлуком Научно-наставног вијећа Архитектонско-грађевинског факултета Универзитета у Бањој Луци бр. 1385/11 од 31.10.2011. године образована је Комисија за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја за избор у звање сарадника за ужу научну обл...

Одлуком Научно-наставног вијећа Архитектонско-грађевинског факултета Универзитета у Бањој Луци бр. 1385/11 од 31.10.2011. године образована је Комисија за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја за избор у звање сарадника за ужу научну обл...

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Архитектонске конструкције, инсталације, технологија грађења, еколошки инжињеринг и менаџмент у архитектури Дарија Гајић

1. Др Милан Јањић, редовни професор, (ужа научна област: Алгебра и геометрија), Природно-математички факултет, Бања Лука 2. Др Слободан Црвенковић, редовни професор, (ужа научна област: Алгебра и геометрија), Природно-математички факултет, Нови Сад 3...

  Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Алгебра и геометрија Сандра Косић-Јеремић.pdf

  Одлуком Научно-наставног вијећа Електротехничког факултета у Бањој Луци број СП-01-356/11 са 23. сједнице одржане 19.04. 2011. године именована је Комисија за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја за избор наставника за ужу научну обл...

На основу члана 52. Статута Универзитета у Бањој Луци у складу са чланом 4. Правилника о поступку и условима избора академског особља Универзитета, Наставно-научно вијеће на својој 39. сједници одржаној 09.02.2011. године, донијело је Одлуку број 154/1...

Комисија за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја за избор у академско звање сарадника за ужу научну област Техничке механике у грађевинарству у саставу: др Драган Милашиновић, редовни професор, ужа научна област Техничке механике у гра...