Навигација

Архива новости

Научно-наставно вијеће Факултета политичких наука у Бањој Луци, на сједници одржаној 08. 12. 2011. године, рjешењем број 1542-1/11 oд 29. 12. 2011. године, именовало је Комисију за писање извештаја за избор у звање наставника за ужу научну област Инфор...

СЕНАТУ УНИВЕРЗИТЕТА И НАУЧНО-НАСТАВНОМ ВИЈЕЋУ ФАКУЛТЕТА ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА И СПОРТА У БАЊОЈ ЛУЦИ Научно-наставно вијеће Факултета физичког васпитања и спорта Универзитета у Бањој Луци, на 118. сједници, одржаној 10.05.2012. године, донијело је Одлуку б...

Наставно-научно вијеће Медицинског факултета Универзитета у Бања Луци на сједници одржаној 02.02.2012.г. одлуком број 18-3-88/2012 именовало је Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја за избор наставника за ужу научну област Ги...

 На основу чланова 52. и 138. Статута Универзитета у Бањој Луци, те чланова 4. и 5. Правилника о поступку и условима избора академског особља Универзитета у Бањој Луци, Наставно – научно вијеће Медицинског факултета на сједници одржаној 15.03. 2012. го...

Наставно-научно веће Медицинског факултета, Универзитета у Бањалуци је на седници одржаној 12. 04. 2012. године донело одлуку бр.18-3-316/2012., којом је именована Комисија за разматрање конкурсног материјала и писање извештаја за избор у академска зва...

Наставно-научно вијеће Медицинског факултета у Бањалуци, на сједници одржаној 15.03.2012. године именовало је Комисију за писање извјештаја за избор сарадника за ужу научну област Гинекологија, опстетриција и репродуктивна медицина  у саставу: 1. Др Ра...

Наставно–научно вијеће Медицинског факултета, на сједници одржаној 02.02.2012. године, донијело је одлуку бр. 18-3-85/2012, о образовању комисије за писање извјештаја за избор наставника за ужу научну област Интерна медицина у саставу : 1. Др Драган Ма...

Наставно-научном вијећу Медицинског факултета Универзитета у Бањој ЛуциНаставно-научно вијеће Медицинског факултета Универзитета у Бањој Луци, на сједници одржаној 16.12.2011. године, је донијело Одлуку број 0602-985/11. којом је именовало Комисију за ...

На основу члана 52. и 138. Статута Универзитета у Бањој Луци, те члана 4. и 5. Правилника о поступку и условима избора академског особља Универзитета у Бањој Луци, Наставно- научно вијеће Медицинског факултета на сједници одржаној 15.03.2012. године, д...

На основу члана 71. став 7. Закона о високом образовању („Службени гласник Републике Српске“, број: 73/10 и 104/11) и члана 54. Статута Универзитета у Бањој Луци, Наставно - научно вијеће Економског факултета Универзитета у Бањој Луци је на V сједници ...

На основу члана 71.став 7. Закона о високом образовању (Службени гласник Републике Српске бр2ој 73/10) и члана 52. Статута Универзитета у Бањој Луци, Научно-наставно вијеће Економског факултета ја на 6. сједници одржаној дана 21.05.2012. године донијел...

Др Илија Комљеновић, редовни професор на предметима: Опште ратарство, Системи ратарске производње, Ратарство и Основе биљне производње, ужа научна област: Ратарство на Пољопривредном факултету у Бањој Луци, предсједник,Др Владо Ковачевић, редовни профе...

Академик проф. др Васкрсије Јањић, редовни професор, Пољопривредни факултет Универзитета у Бањој Луци Проф. др Милица Мојашевић, редовни професор, Пољопривредни факултет, Универзитет у Београду, Проф. др Ибрахим Елезовић, редовни професор, Пољопривредн...

На основу члана 91. став 1. Закона о високом образовању и члана 52. Статута Универзитета у Бањој Луци, на сједници Научно-наставног вијећа Економског факултета Универзитета у Бањој Луци одржаној 19.04.2012. године именована је Комисија за избор у звање...

На основу члана 91. став 1. Закона о високом образовању и члана 54. Статута Универзитета у Бањој Луци, на V сједници Научно-наставног вијећа Економског факултета Универзитета у Бањој Луци одржаној 19.04.2012. године именована је Комисија за избор у зва...

На основу члана 91. став 1. Закона о високом образовању и члана 54. Статута Универзитета у Бањој Луци, на V сједници Научно-наставног вијећа Економског факултета Универзитета у Бањој Луци одржаној 19.04.2012. године именована је Комисија за избор у зва...

Одлуком Научно-наставног вијећа Архитектонско-грађевинског факултета Универзитета у Бањој Луци, бр. 257/12 од 05.03.2012. године, именована је Комисија за припрему извјештаја о пријављеним кандидатима по расписаном конкурсу за избор у звање сарадника з...

На основу члана 71. став (7) Закона о високом образовању („Службени гласник Републике Српске“, број: 73/10 и 104/11) и члана 54. Статута Универзитета у Бањој Луци, Наставно-научно вијеће Економског факултета Универзитета у Бањој Луци је на V сједници о...

Комисија за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја за избор сарадника за ужу научну област "Телекомуникације":1. Др Милан Шуњеварић, редовни професор, ужа научна област Телекомуникације, РТ-РК Истраживачко-развојни институт, Нови Сад, пре...

Комисија за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја за избор у академско звање наставника за ужу научну област: Заштита животне средине-технички  аспект 1. Проф. др Остоја Милетић, редовни професор, Универзитет у Бањој Луци, Машински факул...

Др Перо Дугић, ванредни професор Технолошки факултет Универзитета у Бањалуци, ужа научна област: Органска хемијска технологија Др Јасминка Сададиновић, редовни професор Технолошки факултет Универзитета у Тузли ужа научна област: Органска хемијска техно...

На основу члана 71. став 7. Закона о високом образовању (Службени гласник Републике Српске број 73/10) и члана 52. Статута Универзитета у Бањој Луци, Научно-наставно вијеће Економског факултета је на I Сједници одржаној дана 10.11.2011. године донијело...

На основу члана 71. став 7. Закона о високом образовању (Службени гласник Републике Српске број 73/10) и члана 52. Статута Универзитета у Бањој Луци, Научно-наставно вијеће Економског факултета је на 5. Сједници одржаној дана 19.04.2012. године донијел...

Наставно-научно вијеће Медицинског факултета Универзитета у Бањој Луци на  сједници одржаној  дана 21.04.2011. године донијело  је одлуку бр: 01-1707/11  којом  је формирана Комисија у саставу: 1. Др  Предраг Грубор, ванредни  професор, ужа научна обла...