Навигација

Архива новости

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Теорија и методологија социјалног рада

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Теорија и методологија социјалног рада - др Јагода Петровић

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање наставника за ужу научну област Политички систем

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање наставника за ужу научну област Политички систем - Мања Ђурић Џакић

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање сарадника за ужу научну област Политичка теорија

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање сарадника за ужу научну област Политичка теорија Стеван Салатић

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање наставника за ужу научну област Политичка теорија

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање наставника за ужу научну област Политичка теорија др Александар Савановић

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање наставника за ужу научну област Политичка теорија

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање наставника за ужу научну област Политичка теорија - др Ђорђе Вуковић

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Подручја социјалног рада

  Одлуком Наставно-научног вијећа Факултета политичких наука Универзитета у Бањој Луци именовани смо у Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја, у саставу:   1. Др Бранко Ћорић, ванредни професор, ужа научна област: Подручја соц...

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Посебне социологије

Одлуком Наставно-научног вијећа Факултета политичких наука Универзитета у Бањој Луци именовани смо у Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја, у саставу: 1. Др Божо Милошевић, редовни професор, ужа научна област: Посебне социоло...

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Политички систем

Одлуком Наставно-научног вијећа Факултета политичких наука Универзитета у Бањој Луци именовани смо у Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја, у саставу: 1. Др Здравко Злокапа, редовни професор, ужа научна област Политички систе...

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Политичка теорија

Одлуком Наставно-научног вијећа Факултета политичких наука Универзитета у Бањој Луци именовани смо у Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја, у саставу: 1. Др Ненад Кецмановић, редовни професор, ужа научна област Политичка теор...

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Међународни односи и безбједност

Одлуком Наставно-научног вијећа Факултета политичких наука Универзитета у Бањој Луци именовани смо у Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја, у саставу:1. Др Иво Висковић, редовни професор, ужа научна област Међународне студије...

Извјештај о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске тезе кандидата мр Далибора Савића

Одлуком Наставно-научног вијећа Факултета политичких наука Универзитета у Бањој Луци бр. 08/3.1681-6/14 од 19.11.2014. године именована је Комисија за оцјену подобности теме и кандидата мр Далибора Савића за израду докторске дисертације под називом "Ме...

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Политичко комуницирање

Одлуком Наставно-научног вијећа Факултета политичких наука Универзитета у Бањој Луци именовани смо у Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја, у саставу: 1. Др Ненад Кецмановић, редовни професор, ужа научна област: Политичка тео...

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Новинарство

Наставно-научно вијеће Факултета политичких наука Универзитета у Бањој Луци именовало је Комисију Одлуком број: 08/3.611-5-1/14 од 14.05.2014. године у сљедећем саставу: 1. Др Јелена Воћкић-Авдагић, редовни професор, ужа научна област: Журналистика и к...

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Методологија социјалних истраживања

Одлуком Наставно-научног вијећа Факултета политичких наука Универзитета у Бањој Луци именовани смо у Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја, у саставу: 1. Др Брацо Ковачевић, редовни професор, ужа научна област: Теоријска соци...

Одлуком Наставно-научног вијећа Факултета политичких наука Универзитета у Бањој Луци именовани смо у Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја, у саставу: 1. Др Миодраг Ромић, ванредни професор, ужа научна област: Посебне социоло...

Одлуком Наставно-научног вијећа Факултета политичких наука Универзитета у Бањој Луци именовани смо у Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја за избор у звање у саставу: 1. Др Иван Шијаковић, редовни професор, предсједник 2. Др ...

Наставно-научно вијеће Факултета политичких наука донијело је одлуку о именовању Комисије у саставу: 1. Др Ана Гавриловић, редовни професор, ужа научна област Социјална политика, Факултет политичких наука, Универзитет у Бањој Луци, предсједник 2. Др Ал...