Навигација

Архива новости

Обавјештење о одбрани магистарског рада кандидата Зринка Иванковић

Дана 21.07.2016. године кандидат Зринка Иванковић, студент II циклуса студија, браниће завршни - магистарски рад на тему: "Пољопривредно осигурање у функцији развоја аграрног сектора Републике Српске".   Одбрана ће се одржати у Библиотеци Пољопривред...

Обавјештење о одбрани магистарског рада кандидата Борислава Петковића

О Б А В Ј Е Ш Т Е Њ Е Одбрана магистарског рада на тему "Агрономска и генетичка својства црвене дјетелине (Trifolium pratense L.) у компаративним огледима", кандидата Борислава Петковића, дипл. инж. пољопривреде одређује се за дан 14. 07. 2016. годи...

Обавјештење о одбрани магистарског рада кандидата Јелене Марковић

О Б А В Ј Е Ш Т Е Њ Е Одбрана магистарског рада на тему "Дормантност озимог дворедог јечма (Hordeum vulgare ssp. nutans L.)", кандидата Јелене Марковић, дипл. инж. пољопривреде одређује се за дан 15. 07. 2016. године.  Одбрана ће се одржати у Биб...

Обавјештење о одбрани магистарског рада кандидата Ђорђа Ожеговића

Дана 29.06.2016. године Ђорђе Ожеговић, дипл. инж. пољопривреде за аграрну економију и рурални развој - 180 ECTS, браниће завршни - магистарски рад на тему: "Извори и начини финансирања инвестиција у пољопривреди Републике Српске" Одбрана ће се о...

Обавјештење о давању на увид јавности магистарског рада кандидата Јелене Марковић

Обавјештавамо јавност да су магистарски рад и реферат о оцјени магистарског рада, кандидата Јелене Марковић, под насловом: "Дормантност озимог дворедог јечма (Hordeum vulgare ssp. nutansL.)" дати на увид јавности. Заинтересовани исте могу добити...

Обавјештење о одбрани магистарског тезе кандидата Драгославе Бјелошевић

Дана 14. 06. 2016. године кандидат Драгослава Бјелошевић, дипл. инж. пољопривреде за биљну производњу, браниће завршни - магистарски рад на тему: "Утицај бројности и дужине компетицијског дјеловања корова на кукуруз (Zea mays L.)". Одбрана ће с...

Обавјештење о одбрани магистарског тезе кандидата Борислава Петковића

Обавјештавамо јавност да су магистарски рад и реферат о оцјени магистарског рада, кандидата Борислава Петковића, под насловом: "Агрономска и генетичка својства црвене дјетелине (Trifolium pratense L.) у компаративним огледима" дати на увид јавности. ...

Обавјештење о одбрани магистарског тезе кандидата Данијеле Шијан

Дана 21.04.2016. године кандидат Данијела Шијан, дипл. инж. пољопривреде за аграрну економију и рурални развој - 180 ECTS, браниће завршни - магистарски рад на тему: "Евалуација пројеката прекограничне сарадње у Босни и Херцеговини". Одбрана ће се о...

Обавјештење о јавној одбрани магистарске тезе кандидата Дарије Војновић

Дана 20. 07. 2015. године кандидат Дарија Војновић, дипл. инж. пољопривреде браниће завршни - магистарски рад на тему: "Рурални туризам - шанса за диверсификацију прихода сеоских домаћинстава на подручју општине Лакташи"Одбрана ће се одржати у Библиоте...

Обавјештење о давању на увид јавности магистарске тезе кандидата Славице Милићевић

  Дана 13. 07. 2015. године са почетком од 11,30 часова на Пољопривредном факултету у Бањој Луци кандидат Славица Милићевић, дипл. инж. пољопривреде браниће јавно магистарски рад под насловом:"Испитивање дејства линурона и прометрина на контролу корова...

Обавјештење о давању на увид јавности магистарске тезе кандидата Марије Дакић

Дана 13. 07. 2015. године са почетком од 09,30 часова на Пољопривредном факултету у Бањој Луци кандидат Марија Дакић, дипл. инж. пољопривреде браниће јавно магистарски рад под насловом:"Проучавање коровске флоре у усеву соје и могућности њене контроле ...

Обавјештење о давању на увид јавности магистарске тезе кандидата Славице Милићевић

Обавјештавамо јавност да су магистарска теза и реферат о оцјени магистарске тезе, кандидата Славице Милићевић, под насловом:"Испитивање дејства линурона и прометрина на контролу корова, органску продукцију и принос кромпира"дати на увид јавности.Заинте...

Обавјештење о давању на увид јавности магистарске тезе кандидата Марије Дакић

Обавјештавамо јавност да су магистарска теза и реферат о оцјени магистарске тезе, кандидата Марије Дакић, под насловом: "Проучавање коровске флоре у усеву соје и могућности њене контроле применом хербицида"дати на увид јавности. Заинтересовани исте мог...

Обавјештење о јавној одбрани магистарске тезе кандидата Љиљане Мисирача

Дана 05. 08. 2015. године кандидат Љиљана Мисирача, дипл. инж. пољопривреде за биљну производњу, браниће завршни - магистарски рад на тему: "Поправка флористичког састава и производних особина природних травњака ливадског подричја Бања Луке".Одбрана ће...

Обавјештење о јавној одбрани магистарске тезе кандидата Сање Чекић

Дана 05. 08. 2015. године кандидат Сања Чекић, дипл. инж. пољопривреде за биљну производњу, браниће завршни - магистарски рад на тему: "Коровска флора и вегетација Лијевча поља".Одбрана ће се одржати у Библиотеци Пољопривредног факултета са почетком од...

Обавјештење о јавној одбрани магистарске тезе кандидата Реље Столића

Дана 30. 03 2015. године кандидат Реља Столић, дипл. инж. пољопривреде за биљну производњу, браниће завршни - магистарски рад на тему: "Родни потенцијал генеративних пупољака на различитим таласима раста дугих родних грана кајсије ".Одбрана ће се одржа...

Обавјештење о јавној одбрани магистарске тезе кандидата Александра Нелесника

Дана 24. 03. 2015. године са почетком у 12.00 сати на Пољопривредном факултету у Бањој Луци кандидат Александар Налесник, дипл. инж. пољопривреде браниће јавно магистарски рад под насловом:"Ефикасност нескробних полисахарид ензима у исхрани бројлера"Од...

Обавјештење о јавној одбрани магистарске тезе кандидата Марије Јовичић

Дана 18. 03 2015. године кандидат Марија Јовичић, дипл. инж. пољопривреде за анималну производњу, браниће завршни - магистарски рад на тему: "Утицај температуре одмрзавања на параметре квалитета биковског сјемена".Одбрана ће се одржати у Библиотеци Пољ...

Обавјештење о јавној одбрани магистарске тезе кандидата Слободана Стојнића

Дана 16. 03 2015. године кандидат Слободан Стојнић, дипл. инж. пољопривреде за биљну производњу, браниће завршни - магистарски рад на тему: "Специфичности раста и развића подлога јабуке у зависности од бујности и земљишног супстрата".Одбрана ће се одрж...

Обавјештење о јавној одбрани магистарске тезе кандидата Иване Кецман

Дана 16. 03 2015. године кандидат Ивана Кецман, дипл. инж. пољопривреде за биљну производњу, браниће завршни - магистарски рад на тему: "Помолошка карактеризација генотипова јабуке из колекције у Сребренику".Одбрана ће се одржати у Библиотеци Пољопривр...

Обавјештење о јавној одбрани магистарске тезе кандидата Јелене Давидовић

Дана 16. 03 2015. године кандидат Јелена Давидовић, дипл. инж. пољопривреде, браниће завршни - магистарски рад на тему: "Усклађеност регулаторних оквира за расадничку производњу у Републици Српској и Босни и Херцеговини са регулаторним оквиром Европске...

Обавјештење о јавној одбрани магистарске тезе кандидата Николине Зрнић

Дана 21. 02 2015. године кандидат , Николина Зрнић, дипл. инж. пољопривреде за аграрну економију и рурални развој - 180 ECTS, браниће завршни - магистарски рад на тему:"Вода као производни фактор и њен утицај на обим, стабилност и економске показатеље ...

Обавјештење о давању на увид јавности магистарске тезе кандидата Александра Нелесника

Обавјештавамо јавност да су магистарска теза и реферат о оцјени магистарске тезе, кандидата Александра Налесника, под насловом: "Ефикасност нескробних полисахарид ензима у исхрани бројлера" дати на увид јавности.Заинтересовани исте могу добити на увид ...

Обавјештење о јавној одбрани магистарске тезе кандидата Бранислава Зорића

Дана 14. 02 2015. године кандидат Бранислав Зорић, дипл. инж. пољопривреде за биљну производњу - хортикултура - 180 ECTS, браниће завршни - магистарски рад на тему:"Утицај 1-метилциклопропена на динамику промјене основних физичко-хемијских параметара п...