Навигација

Архива новости

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Методика физичког васпитања

Одлуком Наставно-научног вијећа Филозофског факултета Универзитета у Бањој Луци именовани смо у Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја, у саставу: 1. Др Муриз Хаџикадунић, редовни професор на предмету Методика тјелесног одг...

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Општа историја

Одлуком Наставно-научног вијећа Филозофског факултета Универзитета у Бањој Луци именовани смо у Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја, у саставу: 1. Др Радивој Радић, редовни професор за ужу научну област Општа историја Фи...

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Општа историја

Одлуком Наставно-научног вијећа Филозофског факултета Универзитета у Бањој Луци именовани смо у Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја, у саставу: 1. Др Жељко Савановић, доцент за ужу научну област Општа историја, Филозофск...

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Општа историја

Одлуком Наставно-научног вијећа Филозофског факултета Универзитета у Бањој Луци именовани смо у Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја, у саставу: 1. Др Милан Ристовић, редовни професор, ужа научна област Општа историја, Фи...

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Етика

Одлуком Наставно-научног вијећа Филозофског факултета Универзитета у Бањој Луци именовани смо у Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја, у саставу: 1. Др Бранимир Куљанин, ванредни професор, ужа научна област Посебне филозоф...

Извјештај о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске тезе мр Горана Ђурана

Одлуком Наставно-научног вијећа Филозофског факултета Универзитета у Бањој Луци именована је Kомисија за оцјену подобности теме за израду докторске тезе у сљедећем саставу: 1. Др Мира Радојевић, ванредни професор, ужа научна област Историја Југослав...

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Општа психологија

Одлуком Наставно-научног вијећа Филозофског факултета Универзитета у Бањој Луци именовани смо у Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја, у саставу:1. Др Василије Гвозденовић, ванредни професор за ужу научну област Општа психоло...

Извјештај о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске тезе мр Сњежане Кевић-Зрнић

Извјештај о оцјени подобности теме пријављене докторске дисертације под насловом Методе успјешног учења и мотивација ученика, кандидаткиње мр Сњежане Кевић-Зрнић, написала је Комисија именована на сједници Наставно-научног вијећа Филозофског факултета ...

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Помоћне историјске науке

Одлуком Наставно-научног вијећа Филозофског факултета Универзитета у Бањој Луци именовани смо у Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја, у саставу:1. Др Драгиша Васић, доцент за ужу научну област Помоћне историјске науке, Филоз...

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Политичка филозофија

Одлуком Наставно-научног вијећа Филозофског факултета Универзитета у Бањој Луци именовани смо у Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја, у саставу: 1. Др Саво Лаушевић, редовни професор Философског факултета у Никшићу Универ...

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Национална историја

Одлуком Наставно-научног вијећа Филозофског факултета Универзитета у Бањој Луци именовани смо у Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја, у саставу: 1. Др Горан Латиновић, доцент Филозофског факултета у Бањој Луци, ужа научна об...

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за неизбор у звање за ужу научну област Општа психологија

Одлуком Наставно-научног вијећа Филозофског факултета Универзитета у Бањој Луци именовани смо у Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја, у саставу:1. Др Милена Пашић, ванредни професор за ужу научну област Општа психологија, Фи...

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Педагошка и школска психологија

Одлуком Наставно-научног вијећа Филозофског факултета Универзитета у Бањој Луци именовани смо у Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја, у саставу:1. Др Татјана Стефановић Станојевић, редовни професор, ужа научна област Развојн...

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Методика разредне наставе

Одлуком Наставно-научног вијећа Филозофског факултета Универзитета у Бањој Луци именовани смо у Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја, у саставу:1. Др Миле Илић, редовни професор за уже научне области Општа педагогија, Дидакт...

Извјештај о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске тезе мр Викторије Бешевић-Ћомић

На основу члана 71. Закона о високом образовању (Сл. гласник РС бр. 73/10, 104/11 и 84/12), Наставно-научно вијеће Факултета, на сједници оджаној 15.06.2015. године, донијело је рјешење којим је именована Комисија за оцјену подобности теме и кандидата ...