Навигација

Архива новости

Јавна набавка гасно-масеног спектрометра за потребе Природно-математичког факултета у оквиру реализације TEMPUS пројекта, Сл. гласник БиХ бр: 16 од 03.03.2014. године

Јавна набавка гасно-масеног спектрометра за потребе Природно-математичког факултета у оквиру реализације TEMPUS пројекта, Сл. гласник БиХ бр: 16 од 03.03.2014. године

Јавна набавка пламеног фотометра са филтерима за Na, K, Ca, Li, Ba за потребе Рударског факултета Универзитета у Бањој Луци-поновљени поступак, Сл. гласник БиХ бр. 16, 03.03.2014. године

Јавна набавка пламеног фотометра са филтерима за Na, K, Ca, Li, Ba за потребе Рударског факултета Универзитета у Бањој Луци-поновљени поступак, Службени гласник БиХ број 16 од 03.03.2014. године

Тендерска документација за заједничку јавну набавку средстава за чишћење и одржавање хигијене за потребе Организационих јединица Универзитета у Бањој Луци

Тендерска документација за заједничку јавну набавку средстава за чишћење и одржавање хигијене за потребе Организационих јединица Универзитета у Бањој Луци Анекси 

Обавјештење о набавци број 200-1-1-1-79/14, објављено у Службеном гласнику БиХ број 10 од 10.02.2014. године

У прилогу ван достављам Обавјештење о набавци број 200-1-1-1-79/14, објављено у Службеном гласнику БиХ број 10 од 10.02.2014. године, а које се односи на јавну набавку средстава за чишћење и одржавање хигијене запотребе Организационих јединица Универзи...

Јавна набавка израде гасног хроматографа за потребе Пољопривредног факултета. Службени гласник БиХ број: 4 од 20.01.2014. године

Јавна набавка израде гасног хроматографа за потребе Пољопривредног факултета. Службени гласник БиХ број: 4 од 20.01.2014. године

Јавна набавка пламеног фотометра са филтерима за Na, K, Ca, Li, Ba за потребе Рударског факултета Универзитета у Бањој Луци, Сл. гласник БиХ бр. 4 од 20.01.2014. године

Јавна набавка пламеног фотометра са филтерима за Na, K, Ca, Li, Ba за потребе Рударског факултета Универзитета у Бањој Луци, Службени гласник БиХ број 4 од 20.01.2014. године

Јавна набавка oпреме за опремање лабораторије за енергетксу ефикасност у зградарству за потребе АГФ-а. Службени гласник БиХ број: 98 од 16. 12.2013. године.

Јавна набавка израде челично базне плоче са Т-уторима за потребе Машинског факултета. Службени гласник БиХ број: 95 од 09. 12.2013. године

Додатно обавјештење број 200-7-1-4-71/13 за јавну набавку стоматолошког материјала и опреме за потребе студијског програма Стоматологија Медицинског факултета Додатно обавјештење за конкурентски захтјев број 200-7-1-4-71/13, Службени гласник БиХ бр. 93

Тендерска документација за јавну набавку извођења радова на изградњи објекта четвртог павиљона за смјештај студената у склопу Универзитетског града у Бањој ЛуциАнекси ОБАВЈЕШТЕЊЕ О НАБАВЦИ БРОЈ  200-1-3-1-61/13 PROCUREMENT NOTICE – INTERNATIONAL PUBLI...

Јавна набавка извођења радова на изградњи објекта четвртог павиљона за смјештај студената у склопу Универзитетског града у Бањој Луци

Jавна набавка и монтажа опреме у оквиру реализације главног пројекта информационог система за потребе Правног факултета Универзитета у Бањој Луци - поновљени поступак

Јавна набавка и монтажа опреме у оквиру реализације главног пројекта информационог система за потребе Правног факултета Универзитета у Бањој Луци

Управни одбор Универзитета у Бањој Луци на 49. сједници одржаној дана 25.02.2013. године је усвојио План јавних набавки за 2013. годину Прилог: План набавки Универзитета у Бањој Луци за 2013. годину

Управни одбор Универзитета у Бањој Луци на 49. сједници одржаној дана 25.02.2013. године је усвојио План јавних набавки за 2013. годинуПлан набавки Универзитета у Бањој Луци за 2013. годину

Универзитет у Бањој Луци продаје моторно возило: Марка возила : Мазда Тип возила : Premacy Година производње: 2002. година Врста мотора: Дизел Снага мотора: 74 kw Радни обим мотора: 1998 cm³ Возило одјављено 21.09.2012. године Почетна цијена:  1.500,00...

Прилог Обавјештење о ЈН број: 200-1-1-1-41/12 објављено у Сл. гласнику бр. 79 од 08.10.2012. године

Обавјештење о набавци Инфорамационог система за потребе Универзитета у Бањој Луци ИСУБЛ путем  Отвореног поступка