Навигација

Архива новости

Конкурс за упис студената у прву годину првог циклуса студија у академској 2014/2015. години на јавним високошколским установама

На основу члана 5. и 6. Закона о високом образовању (“Службени гласник Републике Српске”, број: 73/10, 104/11, 84/12 и 108/13) и Одлуке Владе Републике Српске, број: 04/1-012-2-966/14 од 08.05.2014. год о броју студената који се уписују у прву годину п...

Конкурс за додјелу пет Huawei стипендија за школску 2013/2014. годину студентима Универзитета у Бањој Луци

На основу члана 10. Правилника о поступку и условима за додјелу Huawei стипендија студентима Универзитета у Бањој Луци и Одлуке Сената Универзитета у Бањој Луци, број: 02/04-3.1445-51/14 од 02.06.2014. године, Универзитет у Бањој Луци расписује Конкурс...

Конкурс за именовање чланова изборних комисија на организационим јединицама, чланова Студентског парламента, чланова наставно-научног/умјетничког вијећа из реда студената на Универзитету у Бањој Луци и члановa Сената ВШУП

На основу члана 5. Правилника о начину избора и броју чланова Студентског парламента и избору студената у наставно-научна/ умјетничко вијеће факултета/Aкадемије и Сената Високе школе унутрашњих послова и Одлуке Сената Универзитета у Бањој Луци о именов...

Конкурс за додјелу три стипендије студентима Универзитета у Бањој Луци у оквиру пројекта BANOROB

На основу програма БАНОРОБ пројекта (радни пакет 2) који се финансира из HERD програма Владе Норвешке, Универзитет у Бањој Луци расписујеКонкурс за додјелу три стипендије студентима Универзитета у Бањој Луци у оквиру пројекта BANOROB

Конкурс за упис студената у прву годину другог циклуса студија у академској 2013/2014. години на Електротехничком факултету Универзитета у Бањој Луци

На основу члана 5. и 6. Закона о високом образовању (“Службени гласник Републике Српске”, број: 73/10, 104/11 и 84/12) и Одлуке Владе Републике Српске, број: 04/1-012-2-1914/13 од 18.09.2013. године, о измјенама Одлуке о броју редовних и ванредних студ...

IAESTE БиХ удружење позива студенте да се пријаве на Конкурс за плаћену стручну праксу у иностранству. Сви заинтересовани студенти могу да попуне онлајн конкурсни лист: https://docs.google.com/forms/d/1OgY75z9cAKZJEBOEU1WmNwwjw_rRcr_zXvLdwnnlW9Q/viewfo...

На основу члана 5. и 6. Закона о високом образовању ("Службени гласник Републике Српске", број: 73/10, 104/11 и  84/12) и Одлуке Владе Републике Српске, број: 04/1-012-2-1914/13 од 18.09.2013. године, о измјенама Одлуке о броју редовних и ванредних сту...

На основу члана 5. и 6. Закона о високом образовању (“Службени гласник Републике Српске”, број: 73/10, 104/11 и  84/12) и Одлуке Владе Републике Српске, број: 04/1-012-2-1914/13 од 18.09.2013. године, о измјенама Одлуке о броју редовних и ванредних сту...

На основу члана 5. и 6. Закона о високом образовању (“Службени гласник Републике Српске”, број: 73/10, 104/11 и  84/12), Одлуке Владе Републике Српске о броју редовних  и ванредних студената који се уписују у прву годину првог циклуса студија и у прву ...

На основу члана 139. став (3) Статута Универзитета у Бањој Луци, Универзитет у Бањој Луци расписује Конкурс за избор наставника и сарадника на Универзитету у Бањој Луци 

На основу члана 5. и 6. Закона о високом образовању (“Службени гласник Републике Српске”, број: 73/10, 104/11 и 84/12) и Одлуке Владе Републике Српске, број: 04/1-012-2-1205/13 од 07.06.2013. године, о броју студената који се уписују у прву годину прво...

На основу члана 62. тачка (4) Закона о високом образовању ("Службени гласник Републике Српске", број: 73/10, 104/11 и 84/12), члана 27. тачка (2) Статута Универзитета у Бањој Луци и Правилника о поступку избора органа Универзитета, факултета, Академије...

На основу члана 4. Споразума између Вијећа министара Босне и Херцеговине и Владе Црне Горе о научној и технолошкој сарадњи, од 01. децембра 2008. године („Службени гласник БиХ", - Међународни уговори; број 6/09) Министарство цивилних послова, објављује...

На основу члана 5. и 6. Закона о високом образовању (“Службени гласник Републике Српске”, број: 73/10, 104/11 и 84/12) и Одлуке Владе Републике Српске, број: 04/1-012-2-1205/13 од 07.06.2013. године, о броју студената који се уписују у прву годину прво...