Навигација

Архива новости

Информација са сједнице Проширеног колегијума одржане 16.12. 2015. године

Проширени колегијум Универзитета у Бањој Луци на сједници одржаној 16.12.2015. године разматрао је и прихватио Информацију о финансијском стању на Универзитету у Бањој Луци за период од 01.01.2015. године до 04.12.2015. године.  На истој сједници ус...

Информација са сједнице Проширеног колегијума Универзитета у Бањој Луци одржане 20.10.2015. године

Проширени колегијум Универзитета у Бањој Луци на сједници одржаној 20.10.2015. години расправљао је о додјели признања и награда поводом обиљежавања 40 година од оснивања Универзитета у Бањој Луци, те је факултетима/Академији дат рок до петка, 23. окто...

Информација са сједнице Проширеног колегијума Универзитета у Бањој Луци одржане 07.10.2015. године

Разматрајући захтјев Студентског парламента о организовању додатног испитног термина у октобру мјесецу, Проширени колегијум Универзитета у Бањој Луци усагласио је на сједници одржаној 07.10.2015. године приједлог да се одобри продужетак октобарског исп...

Информација са сједнице Проширеног колегијума Универзитета у Бањој Луци  одржане 08. 07. 2015. године

Проширени колегијум Универзитета у Бањој Луци на сједници одржаној 08. 07. 2015. године, разматрао је Приједлог правила студирања на првом и другом циклуса студија, те је након дискусије усвојен закључак да се у наведени текст уврсте приједлози који су...

Информација са сједнице Проширеног колегијума Универзитета у Бањој Луци  одржане 01.07.2015.

Проширени колегијум Универзитета у Бањој Луци на сједници одржаној 01.07.2015. године разматрао је Нацрт правилника о мјерама за повећање видљивости и присутности Универзитета у Бањој Луци и његових чланица на Интернету. С тим у вези, донесен је закључ...

Информација са сједнице Проширеног колегијума Универзитета у Бањој Луци  одржане 28.05.2015. године

Проширени колегијум Универзитета у Бањој Луци на сједници одржаној 28. 05.2015. године разматрао је и прихватио Приједлога правилника о измјени правилника о листи струковних, академских и научних звања, те ће исти бити упућен ресорном Министарству на р...

Информација са сједнице Проширеног колегијума Универзитета у Бањој Луци  одржане 13.05. 2015. године

Проширени колегијум Универзитета у Бањој Луци је на сједници одржаној 13.05.2015. године разматрао приједлоге факултета/Академије о висини школарине за академску 2015/2016. годину, те је исте прослиједио Сенату Универзитета, уз препоруку да наведни при...

Информација са сједнице Проширеног колегијума Универзитета у Бањој Луци одржане 07. 04.2015.

Проширени колегијум Универзитета у Бањој Луци на сједници одржаној 07. 04. 2015. године разматрао је Извјештај радне групе задужене за анализу стицања, расподјелe и коришћења буџетских и властитих прихода на Универзитету у Бањој Луци. Након опширне ...

Информација са сједнице Проширеног колегијума Универзитета у Бањој Луци одржане 17.02.2015.

Проширени колегијум Универзитета у Бањој Луци на сједници  одржаној 17.02.2015. године, разматрао је Акциони програм рада Универзитета у Бањој Луци у 2015. години. Након дискусије и изношења приједлога за допуну Плана, донесен је закључак да се исти  у...

Информација са сједнице Проширеног колегијума Универзитета у Бањој Луци одржане 10.02. 2015.

Проширени колегијум Универзитета у Бањој Луци на сједници одржаној 10.02. 2015. године расправљао је о елементима Уписне политике за академску 2015/16. годину, те је прихватио приједлоге наставно-научних вијећа факултета/Академије о броју студената кој...

Информација са сједнице Проширеног колегијума Универзитета у Бањој Луци  одржане 04.02.2015.

Проширени колегијум Универзитета у Бањој Луци на својој сједници одржаној 04.02.2015. године, разматрао је Приједлог измјена и допуна Статута Универзитета. Након опширне дискусије, чланови Проширеног колегијума су се усагласили око предложених измјена,...

Информација са сједнице Проширеног колегијума Универзитета у Бањој Луци  одржане 28.01.2015. године

Проширени колегијум Универзитета у Бањој Луци на својој сједници одржаноj 28.01.2015. године расправљао је о Приједлогу финансијског плана Универзитета за 2015. годину, те је након опширне дискусије донесен закључак да се Управном одбору предложи да ус...

Информација са сједнице Проширеног колегијума Универзитета у Бањој Луци

Проширени  колегијум Универзитета у Бањој Луци на сједници одржаној 15. 12. 2014. године разматрао је  Приједлог измјена и допуна Статута Универзитета, те је након дискусије донесен закључак да се исти упути организационим јединицама Универзитета , уз ...