Навигација

Архива новости

Обавјештење о давању на увид јавности докторске дисертације кандидата  мр Амера Сунулахпашића

Обавјештавамо јавност да је докторска дисертација, кандидата Амера Сунулахпашића, мр, под називом: "Сорпција и деградација никосулфурона у земљишту" дата на увид јавности. Заинтересовани  исту  могу  добити  на  увид  у  библиотеци  Пољопривредног ф...

Обавјештење о јавној одбрани докторске дисертације кандидата  мр Захиде Бинакај

Oдбрана докторске дисертације мр Захиде Бинакај под називом ,,Улога магистра фармације у ефикасности фармакотерапије код пацијената са депресијом: Оснаживање пацијената са депресијом кроз примјену фармацеутске његе,, одржаће се дана  23. 9. 2022. годин...

Обавјештење о јавној одбрани докторске дисертације кандидата  мр Данијеле Мандић

Oдбрана докторске дисертације мр Данијеле Мандић под називом ,,Значај експресије ABC протеина, сурвивина и Bcl-2 код дифузног В крупноћелијског хе-Хочкин лимфома у настанку резистенције на хемиотерапиу,,  одржаће се дана  26. 9. 2022. године у 12 часов...

Обавјештење о јавној одбрани докторске дисертације кандидата  мр Драгана Милошевића

Oдбрана докторске дисертације мр Драгана Милошевића под називом ,,Утицај хемодинамских параметара на церебралну оксиметрију код каротидних ендатеректомија,,  одржаће се дана  23. 9. 2022. године у 13,30 часова у амфитеатру Медицинског факултета у Бањал...

Обавјештење о јавној одбрани докторске дисертације кандидата  мр Анте Домића

Oдбрана докторске дисертације мр Анте Домића под називом ,,Утицај интензивне едукације на прекид пушења пацијената подвргнутих планираном хируршком захвату,, одржаће се дана 23.9.2022. године у 15 часова у амфитеатру Медицинског факултета у Бањалуци. ...

Обавјештење о јавној одбрани докторске дисертације кандидата мр Алме Пртина

Oдбрана докторске дисертације мр Алме Пртина под називом ,,Утицај витамина Д на вриједности интерлеукина 6 и интерлеукина 10 код болесника са псоријазом,,  одржаће се дана  21. 9. 2022. године у 12 часова у амфитеатру Медицинског факултета у Бањалуци. ...