Навигација

Архива новости

Информација са 32. сједнице Управног одбора Универзитета у Бањој Луци

Управни одбор Универзитета у Бањој Луци на 32. сједници одржаној 15. 09. 2015. године разматрао је и прихватио Информацију о току изградње Павиљона IV за смјештај студената у склопу Универзитетског града. У наставку сједнице разматрана је Информациј...

Најава 32. сједнице Управног одбора Универзитета у Бањој Луци

Тридесет друга сједница Управног одбора Универзитета у Бањој Луци биће одржана у уторак, 15.09.2015. године с почетком у 13.00 часова, у просторијама Ректората Универзитета у Бањој Луци.

Информација са 31. сједнице Управног одбора Универзитета у Бањој Луци

Управни одбор Универзитета у Бањој Луци на својој 31. сједнице одржаној 28. 08. 2015. године разматрао је и усвојио Извјештај о финансијском пословању Универзитета за период од 01.01.-30.06.2015. године, док је надлежна служба Универзитета добила задуж...

Најава 31. сједнице Управног одбора Универзитета у Бањој Луци

Тридесет прва сједница Управног одбора Универзитета у Бањој Луци биће одржана у петак, 28.08.2015. године с почетком у 09.00 часова, у просторијама Ректората Универзитета у Бањој Луци.

Информација са 30. сједнице Управног oдбора Универзитета у Бањој Луци

Управни одбор Универзитета у Бањој Луци на 30. сједници одржаној 13.07.2015. године разматрао је и усвојио Информацију о финансијском пословању Универзитета у Бањој Луци за првих шест мјесеци 2015. године са приједлогом мјера и активности. Истовреме...

Обавјештење о одлагању 30. сједнице Управног одбора Универзитета у Бањој  Луци

Тридесета сједница Управног одбора Универзитета у Бањој Луци, првобитно планирана за 10. јули 2015, одржаће се у понедјељак, 13.07.2015. године са почетком у 08.30 часова у просторијама Ректората Универзитета у Бањој Луци.

Најава 30. сједнице Управног одбора Универзитета у Бањој  Луци

Тридесета сједница Управног одбора Универзитета у Бањој Луци биће одржана у петак, 10.07.2015. године с почетком у 09.00 часова, у просторијама Ректората Универзитета у Бањој Луци.

Информација са 29. сједнице Управног одбора Универзитета у Бањој Луци

Управни одбор Универзитета у Бањој Луци на својој 29. сједници одржаној 15.06.2015. разматрао је и усвојио Трошковника Универзитета у Бањој Луци за академску 2015/16. годину, који је претходно усаглашен са трошковником Универзитета у Источном Сарајеву....

Информација са 28. сједнице Управног одбора Универзитета у Бањој Луци

Управни одбор Универзитета у Бањој Луци на својој 28. сједници, одржаној 18. 05.2015 године, на приједлог ректора Универзитета проф. др Станка Станића, једногласно је донио одлуку о избору мр Ђорђа Маркеза за генералног секретара Универзитета у наредно...

Најава 28. сједнице Управног одбора Универзитета у Бањој Луци

Двадесет осма сједница Управног одбора Универзитета у Бањој Луци биће одржана у понедјељак 18.05.2015. године са почетком у 09.00 часова, у просторијама Ректората Универзитета у Бањој Луци.

Информација са 27. сједнице Управног одбора Универзитета у Бањој Луци

Управни одбор Универзитета у Бањој Луци, на 27. сједници одржаној 08.05.2015. године, разматрао је Захтјев радника Универзитета запослених на радном мјесту - референт за студентска питања за измјене и допуне Правилника о унутрашњој организацији и систе...

Нови термин одржавања 27. сједнице Управног одбора Универзитета у Бањој  Луци

Двадесет седма сједница Управног одбора Универзитета у Бањој Луци биће одржана у петак 08.05.2015. године са почетком у 08.30 часова, у просторијама Ректората Универзитета у Бањој Луци.

Најава 27. сједнице Управног одбора Универзитета у Бањој Луци

Двадесет седма сједница Управног одбора Универзитета у Бањој Луци биће одржана у сриједу 29.04.2015. године са почетком у 08.00 часова, у просторијама Ректората Универзитета у Бањој Луци.

Информација са 26. сједнице Управног одбора Универзитета у Бањој Луци

Управни одбор Универзитета у Бањој Луци на сједници одржаној 21.04.2015. године разматрао је и усвојио Извјештај о финансијском пословању Универзитета у Бањој Луци за 2014. годину и Извјештај о реализацији Плана јавних набавки на Универзитету у Бањој Л...

Најава 26. сједнице Управног одбора Универзитета у Бањој Луци

Двадесет шеста сједница Управног одбора Универзитета у Бањој Луци биће одржана у уторак 21.04.2015. године са почетком у 9.00 часова, у просторијама Ректората Универзитета у Бањој Луци.

Информација са 25. сједнице Управног одбора Универзитета у Бањој Луци

Управни одбор Универзитета у Бањој Луци, на својој 25. сједници одржаној 25.03.2015. године прихватио је Информацију о току изградње Павиљона IV за смјештај студената у склопу Универзитетског града. Истоврeмено донесена је Одлука о покретању поступка ј...

Информација са 24. сједнице Управног одбора Универзитета у Бањој Луци

Управни одбор Универзитета у Бањој Луци на 24. сједници одржаној 13. 03. 2014. упознат је са Информацијом о току изградње Павиљона IV за смјештај студената у склопу Универзитетског града-Булевар војводе Петра Бојовића 1А, Бања Лука, као и са Информациј...

Информација са 23. сједнице Управног одбора Универзитета у Бањој Луци

Управни одбор Универзитета у Бањој Луци, у наставку своје 23. сједнице, 25. 02. 2015. године разматрао је, и одбио као неоснован, Приговор проф. др Миланке Дринић на Рјешење ректора Универзитета, број 01-6011-1/10 од 06.12.2010. године, о разрјешењу ду...

Управни одбор Универзитета у Бањој Луци утврдио Приједлог измјена и допуна Статута Универзитета

Управни одбор Универзитета у Бањој Луци на својој 23. сједници, 20. 02. 2015. године, утврдио је Приједлог измјена и допуна Статута Универзитета, те ће исти бити упућен Министарству просвјете и културе Републике Српске на давање сагласности. Остале ...

Наставак 22. сједнице Управног одбора Универзитета у Бањој Луци

Управни одбор Универзитета у Бањој Луци у наставку 22. сједнице одржане 11.02.2015. године, прихватио је Информацију о приједлогу за сарадњу између Универзитета у Бањој Луци и фирме „Графомарк“ д.о.о. Лакташи. Такође, прихваћен је и Приговор Техноло...