Навигација

Архива новости

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Специфични језици - српски језик

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Специфични језици - српски језик Нина Говедар

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Помоћне историјске науке

Одлуком Наставно-научног вијећа Филозофског факултета Универзитета у Бањој Луци именовани смо у Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја, у саставу:1. Др Драгиша Васић, доцент за ужу научну област Помоћне историјске науке, Филоз...

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Специфични језици - енглески језик

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Специфични језици - енглески језик Невена Вучен

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Алгебра и геометрија

Одлуком Наставно-научног вијећа Природно-математичког факултета Универзитета у Бањој Луци именовани смо у Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја за избор у академско звање у сљедећем саставу: 1. Др Милан Јањић, редовни професо...

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Експлоатација флуида

Одлуком Наставно-Научног вијећа Рударског факултета у Приједору Универзитета у Бањој Луци именовани смо у Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја, у саставу: 1. Др Звонимир Бошковић, доцент, предсједник, ужа научна област „Експ...

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Механика флуида и ходропнеуматски системи

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Механика флуида и ходропнеуматски системи Саша Лалош

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Припрема минералних сировина

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Припрема минералних сировина Свјетлана Средић

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Рачунарске науке

Одлуком Наставно-научног вијећа Електротехничког факултета Универзитета у Бањој Луци именовани смо у Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја, у саставу: 1. Др Ратко Дејановић, редовни професор, ужа научна област: Рачунарске нау...

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Теоријска економија

Одлуком Наставно-научног вијећа Економског факултета Универзитета у Бањој Луци именовани смо у Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја, у саставу: 1. Др Здравко Тодоровић, редовни професор, ужа научна област: Теоријска економиј...

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Предузетничка економија

Одлуком Наставно-научног вијећа Економског факултета Универзитета у Бањој Луци именовани смо у Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја, у саставу: 1. Др Здравко Тодоровић, редовни професор, ужа научна област: Теоријска економиј...

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Офталмологија

Одлуком Наставно-научног вијећа Медицинског факултета Универзитета у Бањој Луци именовани смо у Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја у саставу: 1. Др Милка Мавија, ванредни професор, ужа научна област Офталмологија, Медицинс...

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Опште студије књижевности

Oдлуком Наставно-научног вијећа Филолошког факултета Универзитета у Бањој Луци именовани смо у Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја за избор у звање у саставу: 1. Др Младен Шукало, редовни професор, ужа научна област Теорија...

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Индустријско инжењерство и манаџмент

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Индустријско инжењерство и манаџмент Мирослав Драгић

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Специфичне књижевности - француска књижевност

Oдлуком Наставно-научног вијећа Филолошког факултета Универзитета у Бањој Луци именовани смо у Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја за избор у звање у саставу: 1. Др Драган Богојевић, ванредни професор, ужа научна област Фра...

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Подручја социјалног рада

  Одлуком Наставно-научног вијећа Факултета политичких наука Универзитета у Бањој Луци именовани смо у Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја, у саставу:   1. Др Бранко Ћорић, ванредни професор, ужа научна област: Подручја соц...

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Архиктектура унутрашњих простора и дизајн

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Архиктектура унутрашњих простора и дизајн Маја Ђилас

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Примјењена механика

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Примјењена механика Валентина Голубовић Бугарски

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Неорганска и нулкеарна хемија

Одлуком Наставно-Научног вијећа Природно-математичког факултета Универзитета у Бањој Луци именовани смо у Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја, у саставу: 1. Др Саша Зељковић, доцент, ужа научна област: Неорганска и нулкеарн...

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Механика и теорија конструкција

Одлуком Наставно-научног вијећа Архитектонско-грађевинско-геодетског факултета, именована је комисија за писање извјештаја за избор у звање, ужа научна област Механика и теорија конструкција, у саставу:1. Др Драган Милашиновић, редовни професор, Архите...

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Политичка филозофија

Одлуком Наставно-научног вијећа Филозофског факултета Универзитета у Бањој Луци именовани смо у Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја, у саставу: 1. Др Саво Лаушевић, редовни професор Философског факултета у Никшићу Универ...

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Очување генетичких ресурса

Одлуком Наставно-Научног вијећа Пољопривредног факултета Универзитета у Бањој Луци именовани смо у Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја, у саставу: 1. Др Гордана Ђурић, редовни професор, ужа научна област: Очување генетичких...