Навигација

Архива новости

Информација са прве сједнице Сената Универзитета у Бањој Луци

Сенат Универзитета у Бањој Луци на својој првој сједници одржаној  23.06.2016. године,  верификовао је мандат проф. др Предрага Драгосављевића, члана Сената испред Факултета физичког васпитања и спорта. У наставку сједнице прихваћен је Приједлог Фак...

Сазив за 1. сједницу Сената Универзитета у Бањој Луци

Прва сједница Сената Универзитета у Бањој Луци биће одржана у четвртак, 23.06.2016.године, у просторијама Ректората, с почетком у 13.00 часова. Више о предложеном дневном реду можете прочитати у прилог. Сазив за 1. сједницу Сената Универзитета у ...

Информација са 61. сједнице Сената Универзитета у Бањој Луци

Сенат Универзитета у Бањој Луци на 61. сједници одржаној 30.05.2016. године разматрао је утврђивање Приједлога висине школарине за академску 2016/2017. годину. Сенат је донио одлука да се усвоји Закључак Проширеног колегијума о утврђивању Приједлога...

Сазив  за 61. сједницу Сената Универзитета у Бањој Луци

Шездесет прва сједница Сената Универзитета у Бањој Луци биће одржана у понедјељак 30.05.2016.године, у просторијама Ректората, с почетком у 13.00 часова. Више о предложеном дневном реду можете прочитати у прилогу. Сазив  за 61. сједницу Сената Ун...

Информација са 60. сједнице Сената Универзитета у Бањој Луци

Сенат Универзитета у Бањој Луци на 60. сједници одржаној 18.05.2016. године, верификовао је мандате сљедећих чланова Сената: проф . др Родољуба Ољаче, испред Института за генетичке ресурсе; проф. др Николе Мојовића, испред Правног факултета; проф. др С...

Сазив  за 60. сједницу Сената Универзитета у Бањој Луци

Шездесета сједница Сената Универзитета у Бањој Луци биће одржана у сриједу 18.05.2016.године, у просторијама Ректората, с почетком у 13.00 часова. Више о предложеном дневном реду можете прочитати у прилогу Сазив  за 60. сједницу Сената Универзите...

Информација са 58. сједнице Сената Универзитета у Бањој Луци

Сенат  Универзитета у Бањој Луци на својој 58. сједници одржаној  07. aprila 2016. године, донио је Одлуку о расписивању конкурса за избор ректора Универзитета у Бањој Луци, те је  именовао Комисију за провођење поступка избора у саставу: др Брацо Кова...

Сазив за 57. сједницу Сената Универзитета у Бањој Луци

Педесет седма сједница Сената Универзитета у Бањој Луци биће одржана у петак 25.03.2016.године, у просторијама Ректората, с почетком у 13.00 часова.  Више о предложеном дневном реду можете прочитати у прилогу. Сазив за 57. сједницу Сената Универз...

Информација са 56. сједнице Сената Универзитета у Бањој Луци

Сенат  Универзитета у Бањој Луци на својој 56. сједници одржаној  02. марта 2016. године, донио је Одлуку о расписивању конкурса за избор ректора Универзитета у Бањој Луци, те је  именовао Комисију за провођење поступка избора у саставу: др Гордана Чен...

Сазив за 56. сједницу Сената Универзитета у Бањој Луци

Педесет шеста сједница Сената Универзитета у Бањој Луци биће одржана у сриједу 02.03.2016.године, у просторијама Ректората, с почетком у 13.00 часова.  Више о предложеном дневном реду можете прочитати у прилогу. Пречишћени текст дневног реда 56. ...

Информација са 54. сједнице Сената Универзитета у Бањој Луци

Сенат Универзитета у Бањој Луци одржао је 17.02. 2016. године своју 54. сједницу. На сједници је верификован мандат Давиду Латиновићу новом члану Сената Универзитета у Бањој Луци из реда студената. У наставку је разматран и прихваћен Извјештај о анк...

Сазив за 55. сједницу Сената Универзитета у Бањој Луци

Педесет пета сједница Сената Универзитета у Бањој Луци биће одржана у четвртак 18.02.2016.године, у просторијама Ректората, с почетком у 13.00 часова. Више о предложеном дневном реду можете прочитати у прилогу. Сазив за 55. сједницу Сената Универ...

Сазив за 54. сједницу Сената Универзитета у Бањој Луци

Педесет четврта сједница Сената Универзитета у Бањој Луци биће одржана у сриједу, 17.02.2016. године у просторијама Ректората, с почетком у 13.00 часова. Више о предложеном дневном реду можете прочитати у прилогу. Сазив за 54. сједницу Сената Уни...

Информација са 53. сједнице Сената Универзитета

Сенат Универзитета у Бањој Луци одржао је 28. 01. 2016. године своју 53. сједницу која је у цјелости била посвећена расправи о Нацрту закона о високом образовању. Након опширне дискусије током које су се могли чути бројни конкретни приједлози у циљу...

Сазив за 53. сједницу Сената Универзитета у Бањој Луци

Педесет треће сједница Сената Универзитета у Бањој Луци биће одржана у четвртак, 28.01.2016. године у просторијама Ректората, с почетком у 13.00 часова. Више о предложеном дневном реду можете прочитати у прилогу. Сазив за 53. сједницу Сената Унив...

Информација са 52. сједнице Сената Универзитета у Бањој Луци

Сенат Универзитета у Бањој Луци на својој 52. сједници одржаној 26. јануара 2016. године, донио је Одлуку о расписивању конкурса за избор ректора Универзитета у Бањој Луци, те је именовао Комисију за провођење поступка избора у саставу: др Гордана Чени...

Сазив за 52. сједницу Сената Универзитета у Бањој Луци

Педесет друга сједница Сената Универзитета у Бањој Луци биће одржана у уторак, 26.01.2016. године у просторијама Ректората, с почетком у 13.00 часова. Више о предложеном дневном реду можете прочитати у прилогу. Сазив за 52. сједницу Сената Универ...

Информација са 51. сједнице Сената Универзитета у Бањој Луци

Сенат Универзитета у Бањој Луци на 51. сједници одржаној 24. 12. 2015. године разматрао је и усвојио Приједлог правилника о поступку правне заштите интелектуалне својине на Универзитету у Бањој Луци. Исто тако, донио је Одлуку о измјени и допуни Правил...

Сазив за 51. сједницу Сената Универзитета

Педесет прва сједница Сената Универзитета у Бањој Луци биће одржана у четвртак, 24.12.2015. године у просторијама Ректората, с почетком у 13.00 часова.  Више о предложеном дневном реду можете прочитати у прилогу. Сазив за 51. сједницу Сената Унив...

Информација са 50. сједнице Сената Универзитета у Бањој Луци

Сенат Универзитета у Бањој Луци на својој 50. сједници одржаној 26.11.2015. године, разматрао је и усвојио Приједлог Наставно-научног вијећа Филолошког факултета о измјени и допуни Статута поменутог факултета, као и Приједлог ННВ Института за генетичке...

Сазив за 50. сједницу Сената Универзитета

Педесета сједница Сената Универзитета у Бањој Луци биће одржана у четвртак, 26.11.2015. године у просторијама Ректората, с почетком у 11.00 часова.Више о предложеном дневном реду можете прочитати у прилогу.ПРЕЧИШЋЕНИ ТЕКСТ Сазива за 50. сједницу Сената...

Информација са 49. сједнице Сената Универзитета у Бањој Луци

Сенат Универзитета у Бањој Луци на својој 49. сједници одржаној 27.10. 2105. године донио је Одлуку о додјели признања и награда Универзитета у Бањој Луци.На истој сједници Сенат је донио и Одлуку о образовању Стручне комисије за припрему реферата за д...

Сазив за 49. сједницу Сената Универзитета у Бањој Луци

Четрдесет девета сједница Сената Универзитета у Бањој Луци биће одржана у уторак, 27.10.2015. године, у просторијама Ректората, с почетком у 12.00 часова. Више о предложеном дневном реду можете прочитати у прилогу.Сазив за 49. сједницу Сената Универзит...

Информација о одржаним сједницама Сената Универзитета у Бањој Луци: Наставак  47. и 48. сједница Сената

Сенат Универзитета у Бањој Луци је у наставку своје 47. сједнице одржаном 12. 10. 2015. године донио више одлука о давању сагласности на извјештаје комисија о урађеној докторској дисертацији, и то на: Медицинском, Пољопривредном и Филозофском факултету...