Navigacija

Projekti

"Odliv mozgova" u BIH i šire: problemi,odgovori politika i ograničenja

Ovaj pilot projekat ima za cilj proučavanje ekonomskih, institucionalnih,društvenih i kultoroloških uzroka emigracije...

Broj projekta 1250137
Status Neaktivan
Tip projekta Međunarodni naučnoistraživački - Ostali
Organizaciona jedinica Rektorat
Rukovodilac Anđela Pepić
Projektni tim Bojana Vukojević, ma
Početak realizacije 01.03.2020.
Završetak projekta 31.07.2020.
Vrijednost projekta 8763.0 BAM

Analiza stanja i razvoja poljoprivrede i ruralnih područja u Republici Srpskoj za period 2014-2018

Cilj je analiza stanja agrarnog i ruralnog razvoja, efekti podsticajnih i drugih mjera Vlade Republike Srpske, kao i efekti mjera, podrške i sredstava međunarodnih fondova, donacija i drugih izvora finansiranja.

Broj projekta 1250136
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Poljoprivredni fakultet
Rukovodilac prof. dr Željko Vaško
Projektni tim mr Dragan Brković
prof. dr Ljiljana Drinić
prof. dr Vesna Mrdalj
Biljana Uletilović
prof. dr Aleksandar Ostojić
doc. dr Tamara Stojanović
Finansijer Ministarstvo poljoprivrede,šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske
Početak realizacije 01.01.2020.
Završetak projekta 30.06.2020.
Vrijednost projekta 105000.0 BAM

Izgradnja teniskih terena

Prijava na projekat odnosi se na izgradnju teniskih terena u Univerzitetsom gradu.

Broj projekta 1251205
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta
Rukovodilac prof. dr Borko Petrović
Projektni tim
Finansijer Ministarstvo porodice, omladine i sporta
Početak realizacije 01.12.2019.
Završetak projekta 31.03.2020.
Vrijednost projekta 5000.0 BAM

Servis za klasifikaciju slika dobijenih daljinskom detekcijom

U daljinskoj detekciji veliki broj senzora neprestano snima zemljinu površinu, sa različitim prostornim i spektralnim rezolucijama i različitim frekvencijama pokrivanja. Pored tradicionalno korištenih platformi u zadnje vrijeme je ekspanziji podataka ove vrste doprinijelo sve veće korištenje bespilotnih letjelica. Korištenjem bespilotnih letjelica cijena snimanja je postala niža i postalo je moguće snimanje dijelova Zemljine površine i objekata u višoj rezoluciji...

Broj projekta 1255018
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Elektrotehnički fakultet
Rukovodilac prof. dr Vladimir Risojević
Projektni tim prof. dr Zdenka Babić
Slavica Gajić, ma
Vanja Starčević
doc. dr Mihajlo Savić
Vladan Stojnić
doc. dr Aleksej Avramović
doc. dr Mitar Simić
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.01.2020.
Završetak projekta 31.12.2021.
Vrijednost projekta 25000.0 BAM

Napajanje baznih stanica mobilne telefonije obnovljivim izvorima energije

Kvalitetno dimenzionisanje hibridnog sistema napajanja podrazumijeva optimalno određivanje snage obnovljivih izvora energije, kapaciteta baterije i snage generatora za rezervno napajanje, te izbor efikasnog načina upravljanja. Osnovni zadatak je što kvalitetnije modelovanje bazne stanice u električnom i termičkom smislu...

Broj projekta 1255019
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Elektrotehnički fakultet
Rukovodilac prof. dr Čedomir Zeljković
Projektni tim Bojan Erceg, ma
Đorđe Lekić, ma
Nemanja Kitić
prof. dr Petar Matić
Predrag Mršić, ma
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.01.2020.
Završetak projekta 31.12.2020.
Vrijednost projekta 24000.0 BAM

Obrada signala u rubnom računarstvu

Aktivnosti u projektu će obuhvatiti pregled relevantne naučne i stručen literature kako bi se utvrdilo stanje u oblasti i pravci aktivnosti kojima se može dati doprinos u razvoju algoritama paradigme Edge computing. Očekivano je da će eksperimentalna verifikacija razvijenih algoritama na ovom projektu pokazati njihovu efikasnost...

Broj projekta 1255017
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Elektrotehnički fakultet
Rukovodilac doc. dr Mitar Simić
Projektni tim prof. dr Goran Mirjanić
Martina Zorić
Boris Malčić, ma
prof. dr Gordana Gardašević
Vanja Starčević
doc. dr Aleksej Avramović
prof. dr Zdenka Babić
Vladan Stojnić
prof. dr Vladimir Risojević
Goran Stojanović
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.01.2020.
Završetak projekta 31.12.2020.
Vrijednost projekta 28996.0 BAM

Populaciono-genetička analiza lipicanca korištenjem pedigrea i molekularnih markera (mikrosatelita i SNP markera)

Lipicanca, u genetičkom smislu, karakteriše zatvorene populacije, mali broj grla po ergeli, prisustvo selekcije i smanjen protok gena, gubitak genetičkog diverziteta kroz inbriding može dovesti do ugroženosti populacija. Imajući u vidu da je lipicanac atraktivna rasa konja u Evropi, samim tim predstavlja i živi dio evropskog kulturnog nasleđa, ukazuje na potrebu uspostavljanja monitoringa za očuvanje statusa ove rase konja...

Broj projekta 1250133
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Poljoprivredni fakultet
Rukovodilac doc. dr Biljana Rogić
Projektni tim mr Aleksandar Kralj
prof. dr Božo Važić
mr Dragan Brković
Aljoša Janjić
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.02.2020.
Završetak projekta 01.02.2021.
Vrijednost projekta 16000.0 BAM

Analiza genoma virusa maline kao segment unapređenja dijagnostike u svrhu proizvodnje zdravstveno ispravnog sadnog materijala

Malina je strateški poljoprivredni proizvod u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini svrstavajući BiH među 10 najvećih proizvođača u svijetu. Međutim malina je domaćin za oko 30 virusa koji prouzrokuju različita oboljenja i nerijetko se dešava da je zaražena samo sa jednim virusom. Pored svega nema dovoljno informacija o virusima koji ugrožavaju proizvodnju maline u BiH i kontrola sadnog materijala je tek od 2019. godine počela da se sprovodi...

Broj projekta 1250134
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Poljoprivredni fakultet
Rukovodilac prof. dr Duška Delić
Projektni tim doc. dr Branimir Nježić
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.02.2020.
Završetak projekta 01.02.2021.
Vrijednost projekta 14000.0 BAM

Sufinansiranje pripremnih aktivnosti za izradu projektnog prijedloga - COST akcija

Cilj projekta je priprema projektnog prijedloga COST akcije Dark Proteome - Function, Evolution and TeCHnology i priprema pratećih promotivnih aktivnosti...

Broj projekta 1259037
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Prirodno-matematički fakultet
Rukovodilac prof. dr Dragan Matić
Projektni tim Savka Vračević, ma
doc. dr Milana Grbić
Marko Đukanović, ma
mr Tatjana Zec
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.01.2020.
Završetak projekta 31.12.2020.
Vrijednost projekta 1500.0 BAM

Akademska izvrsnost u geoinformatici zasnovana na problemskom učenju pokrenutom od strane privrede

Glavni cilj projekta GEOBIZ je jačanje kapaciteta akademskih institucija radi boljih odgovora na potrebe geoinformatičke industrije u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Kosovu* (Rezolucija Savjeta bezbednosti Ujedinjenih nacija 1244), Moldaviji i Crnoj Gori sa naglaskom na sledeće aspekte...

Broj projekta 1253006
Status Aktivan
Tip projekta Erazmus+
Organizaciona jedinica Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet
Rukovodilac Mladen Amović, ma
Projektni tim mr Marko Ivanišević
prof. dr Gordana Đurić
Nataša Pašalić
doc. Sanja Tucikešić
prof. dr Miodrag Regodić
Dejan Vasić
Ivana Janković
Slavko Vasiljević, ma
prof. dr Brankica Milojević
Vesna Savić
Marina Todorović
Slavica Nedimović
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.11.2019.
Završetak projekta 01.11.2022.
Vrijednost projekta 1934423.0 BAM

Uvođenje i testiranje tehnologije za razvoj i implementaciju mikroračunarski baziranih SCADA i RFID sistema zasnovanih na LINUX platform

Predmet aktivnosti u okviru ovog projekta je uvođenje i testiranje savremene tehnologije za razvoj i implementaciju mikroračunarski baziranih SCADA (engl. Supervisory Control And Data Acquisition) i RFID (engl. Radio-Frequency Identification) sistema zasnovanih na LINUX platformi, sa mogućnošću provjere na pilot-tehnologiji. To je tehnologija za projektovanje i realizaciju SCADA i RFID sistema za konkretno upravljanje u različitim primjenama...

Broj projekta 1255016
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni razvojni
Organizaciona jedinica Elektrotehnički fakultet
Rukovodilac prof. dr Zlatko Bundalo
Projektni tim
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.12.2019.
Završetak projekta 01.11.2020.
Vrijednost projekta 8000.0 BAM

Sufinansiranje naučnog skupa u inostranstvu

Učešće na naučnom skupu u inostranstvu.

Broj projekta 1250132
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni obrazovni
Organizaciona jedinica Poljoprivredni fakultet
Rukovodilac doc. dr Branimir Nježić
Projektni tim
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.01.2019.
Završetak projekta 31.12.2025.
Vrijednost projekta 3000.0 BAM

„Fizičko-hemijska svojstva, tekstura i isparljive komponente tradicionalno proizvedenog ovčijeg suvog mesa – pastrme“

U okviru ovog projekta pratio bi se fizičko-hemijski sastav svježeg ovčijeg mesa koje potiče od različitih anatomskih regija životinje: sa buta, plećke i leđa, a koje je namijenjeno za proizvodnju autohtonog suvomesnatog proizvoda od ovčijeg mesa...

Broj projekta 1251129
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Tehnološki fakultet
Rukovodilac prof. dr Snježana Mandić
Projektni tim prof. dr Goran Vučić
mr Ana Velemir
prof. dr Božo Važić
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.12.2014.
Završetak projekta 01.12.2016.
Vrijednost projekta 10900.0 BAM

Unapređenje infrastrukture i nabavka opreme neophodne za naučno-istraživački rad

Projekat se raelizuje u okviru redovnih aktivnosti sufinansiranja nabavke opreme od strane Ministarstva za naučno-tehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo. Cilj projetka jeste unapređenje materijalnih kapaciteta neophodnih za naučno-istraživački rad.

Broj projekta 1251411
Status Neaktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Šumarski fakultet
Rukovodilac doc. dr Branislav Cvjetković
Projektni tim
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.01.2020.
Završetak projekta 19.10.2020.
Vrijednost projekta 2700.0 BAM

Gejming festival - QI Banja Luka 2019

Broj projekta 1251204
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta
Rukovodilac prof. dr Borko Petrović
Projektni tim
Finansijer Nije aktivna-Grad Banja Luka
Početak realizacije 01.12.2019.
Završetak projekta 31.12.2019.
Vrijednost projekta 5280.0 BAM

Detekcija patogenih i aeroalergenih gljivica u školskim ustanovama na području Republike Srpske

U okviru COST akcije „Adopt“ istraživački tim iz Republike Srpske istražuje prisustvo spora patogenih i alergenih gljivica u bioaerosolu koji je jedan od puteva njihovog širenja, naročito u zatvorenim prostorima...

Broj projekta 1259036
Status Aktivan
Tip projekta Međunarodni naučnoistraživački - Ostali
Organizaciona jedinica Prirodno-matematički fakultet
Rukovodilac prof. dr Svjetlana Lolić
Projektni tim prof. dr Biljana Lubarda
prof. dr Radoslav Dekić
doc. dr Maja Manojlović
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.01.2020.
Završetak projekta 31.12.2020.
Vrijednost projekta 2500.0 BAM

Razvoj sistema za praćenje kvaliteta vazduha u gradu Banja Luka

Na području Grada Banja Luka nalazi se veliki broj automobila, kao i drugih vozila i mašina koje koriste motore sa unutrašnjim sagorijevanjem. Takođe, u Banjaluci se nalaze i preduzeća koja u svom procesu rada ispuštaju određene materije u vazduh...

Broj projekta 1255015
Status Neaktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Elektrotehnički fakultet
Rukovodilac prof. dr Željko Ivanović
Projektni tim Predrag Rodić
doc. dr Aleksandar Pajkanović
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.01.2020.
Završetak projekta 31.12.2020.
Vrijednost projekta 6601.0 BAM

Savremeni principi balansiranja obroka na farmama muznih krava

Cilj ovog projekta jeste da se uradi hemijska analiza osnovnih hraniva kaoja se koriste u obroku za muzne krave...

Broj projekta 1250131
Status Neaktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Poljoprivredni fakultet
Rukovodilac prof. dr Milanka Drinić
Projektni tim Zdravko Marković
mr Aleksandar Kralj
Finansijer Ministarstvo poljoprivrede,šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske
Početak realizacije 01.09.2019.
Završetak projekta 16.03.2020.
Vrijednost projekta 3600.0 BAM

Razumijevanje i otkrivanje uticaja niskog pH na mikroorganizme

Broj projekta 1257020
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Medicinski fakultet
Rukovodilac prof. dr Valentina Veselinović
Projektni tim doc. mr Tijana Adamović
doc. dr Slava Sukara
prof. dr Olivera Dolić
prof. dr Nataša Trtić
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.12.2019.
Završetak projekta 31.12.2020.
Vrijednost projekta 2500.0 BAM

Genetička karakterizacija i procjena uticaja klimatskih promjena na Pančićevu omoriku u Republici Srpskoj

Broj projekta 1251410
Status Aktivan
Tip projekta IPA
Organizaciona jedinica Šumarski fakultet
Rukovodilac prof. dr Milan Mataruga
Projektni tim doc. dr Branislav Cvjetković
prof. dr Vojislav Dukić
doc. dr Danijela Petrović
Đorđije Milanović
doc. dr Vanja Daničić
doc. dr Vladimir Stupar
Finansijer Program prekogranične saradnje EU (IPA)
Početak realizacije 01.01.2020.
Završetak projekta 31.08.2020.
Vrijednost projekta 68082.0 BAM

Unapređenje naučno-istraživačkog i obrazovnog procesa na Arhitektonsko-građevinsko-geodetskom fakultetu upotrebom savremene tehnologije (primjena modernih softvera u matematici, statistici, mehanici, nacrtnoj geometriji i geodetskim referentim sistemi

Ciljevi projekta su: 1. Bolji uslovi za realizaciju naučno-istraživčkog rada, obrazovnog rada, kao i bolja primjena stečenih znanja 2. Izrada master radova i doktorskih disertacija 3. Predstavljanje athitektonskih ideja na modelu 4. Analiza rizika od katastrofalnih događaja

Broj projekta 1253005
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet
Rukovodilac doc. dr Snježana Maksimović
Projektni tim prof. dr Brankica Milojević
prof. dr Sandra Kosić-Jeremić
prof. dr Miodrag Regodić
doc. Maja Ilić
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.12.2019.
Završetak projekta 31.12.2020.
Vrijednost projekta 3400.0 BAM

Unapređenje efikasnosti institucionalnih modela u cilju unapređenja nastave, učenja, istraživanja

Identifikacija postojećih centralizovanih modela koji imaju za cilj podršku nastavi, učenju i istraživanju u visokom obrazovanju Republike Srpske. Formiranje mapa znanja i vještina. Usaglašavanje kriterija za identifikaciju osnovnih faktora razvoja u nastavi, učenju i istraživanju sa EU. Publikacija.

Broj projekta 1250130
Status Neaktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Poljoprivredni fakultet
Rukovodilac prof. dr Aleksandra Figurek
Projektni tim
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.04.2019.
Završetak projekta 02.06.2020.
Vrijednost projekta 2500.0 BAM

Interdisciplinarno istraživanje o klimatskim promjenama

Analiza uticaja scenarija, Identifikacija kritičnih aspekata i definisanje. rješenja. Publikacija

Broj projekta 1250129
Status Neaktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Poljoprivredni fakultet
Rukovodilac prof. dr Aleksandra Figurek
Projektni tim
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.04.2019.
Završetak projekta 02.06.2020.
Vrijednost projekta 2500.0 BAM

Studija ekonomske izvodljivosti – u proizvodnji poljoprivrednih proizvoda

Izrada studije ekonomske izvodljivosti – u proizvodnji poljoprivrednih proizvoda. Organizovanje sastanaka i radionica. Učešće na konferencijama. Publikovanje naučnog rada.

Broj projekta 1250128
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Poljoprivredni fakultet
Rukovodilac prof. dr Aleksandra Figurek
Projektni tim
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.12.2019.
Završetak projekta 31.12.2020.
Vrijednost projekta 2500.0 BAM

Ekonomska evaluacija CAP-a

Priprema nove COST akcije, Organizovanje sastanaka, radionica, seminara. Učešće na konferencijama.

Broj projekta 1250127
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Poljoprivredni fakultet
Rukovodilac prof. dr Aleksandra Figurek
Projektni tim
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.12.2019.
Završetak projekta 31.12.2020.
Vrijednost projekta 1500.0 BAM