Navigacija

Projekti na Univerzitetu

AMADEOS: Automatska sinteza konceptualnog modela baze podataka na osnovu kolekcije modela poslovnih procesa

Poslovni model, koji predstavlja kolekciju modela poslovnih procesa, može se koristiti kao osnov za generisanje softverskih modela informacionog sistema. Iako ideja sinteze modela podataka na osnovu poslovnog modela datira preko 30 godina, postoji mali broj implementiranih generatora, a oni generišu samo parcijalne modele podataka na osnovu pojedinačnih procesnih modela. I AMADEOS, sistem koji se razvija na ETF-u u Banjoj Luci, omogućava automatsku sintezu modela podataka na osnovu jednog procesnog modela...

Broj projekta 1255020
Status Neaktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Elektrotehnički fakultet
Rukovodilac prof. dr Dražen Brđanin
Projektni tim Milan Miščević
Goran Banjac, ma
Aleksandar Vukotić
Danijela Banjac, ma
prof. dr Slavko Marić
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.01.2020.
Završetak projekta 01.03.2022.
Vrijednost projekta 21000.0 BAM

Spajanje ekosistemskih usluga: mehanizmi i interakcije za optimalnu zaštitu , poboljšanje oprašivanja i produktivnosti usjeva

Glavni cilj projekta je da se u potpunosti iskoriste prednosti usluga ekosistema putem slaganja i očuvanja funkcionalnog biodiverziteta...

Broj projekta 1250141
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Poljoprivredni fakultet
Rukovodilac prof. dr Dimitrije Marković
Projektni tim doc. dr Branimir Nježić
prof. dr Gordana Đurić
prof. dr Boris Pašalić
Jovana Mićić
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.01.2020.
Završetak projekta 31.12.2020.
Vrijednost projekta 4000.0 BAM

NAUČNI STUDIJSKI BORAVAK U INOSTRANSTVU

Na poziv profesora Hoze Cisneros (Jose Cisneros) koji je par puta boravio u Republici Srpskoj i našem fakultetu, u periodu od 08. – 19.10.2019. boravio sam na ovoj renomiranoj instituciji.

Broj projekta 1250138
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Poljoprivredni fakultet
Rukovodilac prof. dr Miljan Cvetković
Projektni tim
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.10.2019.
Završetak projekta 30.10.2019.
Vrijednost projekta 185262.0 BAM

Karakterizacija i primjena pepela od sagorijevanja biomase u toplanama

Ideja za predložena istraživanja pronađena je u činjenici da se biomasa, i na ovim prostorima sve više koristi za proizvodnju toplotne i električne energije, te da količina nastalog pepela stalno raste, čime i problem zbrinjavanja sa ekološkog i ekonomskog aspekta, postaje složeniji..

Broj projekta 1251136
Status Neaktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Tehnološki fakultet
Rukovodilac prof. dr Ljiljana Vukić
Projektni tim doc. mr Dijana Drljača
prof. dr Saša Papuga
prof. dr Petar Gvero
prof. dr Pero Dugić
prof. dr Tatjana Botić
Marko Šolić
Dajana Dragić
dr Snežana Maletić
Aleksandra Borković, ma
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.01.2020.
Završetak projekta 30.09.2022.
Vrijednost projekta 17000.0 BAM

Sufinansiranje učešća istraživača na naučnom skupu u inostranstvu

Učešće u naučnoj konferenciji u inostrantsvu

Broj projekta 0125143
Status Neaktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Šumarski fakultet
Rukovodilac prof. dr Marijana Kapović Solomun
Projektni tim
Početak realizacije 01.08.2019.
Završetak projekta 30.09.2019.
Vrijednost projekta 800.0 BAM

Sufinansiranje naučnog usavršavanja u inostranstvu

Sufinansiranje usavršavanja na Tehničkom univerzitetu u Drezdenu

Broj projekta 1251412
Status Neaktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Šumarski fakultet
Rukovodilac prof. dr Marijana Kapović Solomun
Projektni tim
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.11.2019.
Završetak projekta 31.12.2019.
Vrijednost projekta 2000.0 BAM

SINTEZA POVRŠINSKI AKTIVNIH MATERIJA NA BAZI OBNOVLJIVIH DOMAĆIH SIROVINA

Specifičnosti hemijske strukture površinski aktivnih materija (PAM) pružaju mogućnost njihove široke primjene u mnogim industrijskim procesima, kao i u proizvodnji različitih proizvoda, prije svega sredstvima za pranje, čišćenje i ličnu higijenu.

Broj projekta 1251134
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni razvojni
Organizaciona jedinica Tehnološki fakultet
Rukovodilac prof. dr Tatjana Botić
Projektni tim prof. dr Pero Dugić
Jelena Savković
Aleksandra Borković, ma
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.01.2020.
Završetak projekta 31.01.2021.
Vrijednost projekta 10732.0 BAM

Priprema i prijavljivanja projektnog prijedloga na program Evropske unije - EUREKA

Osnovni cilj ovog projekta jeste prijava projektnog / projektnih prijedloga za EUREKA projekte, od strane nastavnog osoblja sa Tehnološkog fakulteta.

Broj projekta 1251133
Status Neaktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Tehnološki fakultet
Rukovodilac prof. dr Borislav Malinović
Projektni tim Tijana Đuričić, ma
prof. dr Goran Vučić
mr Đorđe Vojinović
Đorđe Janaćković
prof. dr Ladislav Vasilišin
Slobodan Bunić
Petar Uskoković
prof. dr Rada Petrović
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.12.2019.
Završetak projekta 25.01.2021.
Vrijednost projekta 5180.0 BAM

Primjena naprednih elektrohemijskih procesa za tretman organskih polutanata

Napredni oksidacioni procesi (Advanced Oxidation Processes, AOP), koje karakteriše generisanje in-situ reaktivnih vrsta, prije svega hidroksil radikala (OH), prepoznati su kao jedna od potencijalnih tehnologija za uklanjanje organskih zagađujućih materija iz različitih otpadnih voda.

Broj projekta 1251135
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Tehnološki fakultet
Rukovodilac prof. dr Borislav Malinović
Projektni tim Sanjin Gutić
Dajana Dragić
Stefan Vranješ
Slobodan Bunić
Marina Rakanović, ma
Duško Zorić
Helena Prosen
doc. Draženko Bjelić
Tijana Đuričić, ma
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.12.2019.
Završetak projekta 31.12.2021.
Vrijednost projekta 20000.0 BAM

"Odliv mozgova" u BIH i šire: problemi,odgovori politika i ograničenja

Ovaj pilot projekat ima za cilj proučavanje ekonomskih, institucionalnih,društvenih i kultoroloških uzroka emigracije...

Broj projekta 1250137
Status Neaktivan
Tip projekta Međunarodni naučnoistraživački - Ostali
Organizaciona jedinica Rektorat
Rukovodilac Anđela Pepić
Projektni tim Bojana Vukojević, ma
Početak realizacije 01.03.2020.
Završetak projekta 31.07.2020.
Vrijednost projekta 8763.0 BAM

Analiza stanja i razvoja poljoprivrede i ruralnih područja u Republici Srpskoj za period 2014-2018

Cilj je analiza stanja agrarnog i ruralnog razvoja, efekti podsticajnih i drugih mjera Vlade Republike Srpske, kao i efekti mjera, podrške i sredstava međunarodnih fondova, donacija i drugih izvora finansiranja.

Broj projekta 1250136
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Poljoprivredni fakultet
Rukovodilac prof. dr Željko Vaško
Projektni tim prof. dr Aleksandar Ostojić
Biljana Uletilović
mr Dragan Brković
prof. dr Ljiljana Drinić
prof. dr Vesna Mrdalj
doc. dr Tamara Stojanović
Finansijer Ministarstvo poljoprivrede,šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske
Početak realizacije 01.01.2020.
Završetak projekta 30.06.2020.
Vrijednost projekta 105000.0 BAM

Izgradnja teniskih terena

Prijava na projekat odnosi se na izgradnju teniskih terena u Univerzitetsom gradu.

Broj projekta 1251205
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta
Rukovodilac prof. dr Borko Petrović
Projektni tim
Finansijer Ministarstvo porodice, omladine i sporta
Početak realizacije 01.12.2019.
Završetak projekta 31.03.2020.
Vrijednost projekta 5000.0 BAM

Servis za klasifikaciju slika dobijenih daljinskom detekcijom

U daljinskoj detekciji veliki broj senzora neprestano snima zemljinu površinu, sa različitim prostornim i spektralnim rezolucijama i različitim frekvencijama pokrivanja. Pored tradicionalno korištenih platformi u zadnje vrijeme je ekspanziji podataka ove vrste doprinijelo sve veće korištenje bespilotnih letjelica. Korištenjem bespilotnih letjelica cijena snimanja je postala niža i postalo je moguće snimanje dijelova Zemljine površine i objekata u višoj rezoluciji...

Broj projekta 1255018
Status Neaktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Elektrotehnički fakultet
Rukovodilac prof. dr Vladimir Risojević
Projektni tim Vanja Starčević
doc. dr Slavica Gajić
prof. dr Zdenka Babić
doc. dr Mihajlo Savić
doc. dr Aleksej Avramović
Vladan Stojnić
doc. dr Mitar Simić
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.01.2020.
Završetak projekta 20.09.2022.
Vrijednost projekta 25000.0 BAM

Napajanje baznih stanica mobilne telefonije obnovljivim izvorima energije

Kvalitetno dimenzionisanje hibridnog sistema napajanja podrazumijeva optimalno određivanje snage obnovljivih izvora energije, kapaciteta baterije i snage generatora za rezervno napajanje, te izbor efikasnog načina upravljanja. Osnovni zadatak je što kvalitetnije modelovanje bazne stanice u električnom i termičkom smislu...

Broj projekta 1255019
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Elektrotehnički fakultet
Rukovodilac prof. dr Čedomir Zeljković
Projektni tim Predrag Mršić, ma
Nemanja Kitić
Đorđe Lekić, ma
Bojan Erceg, ma
prof. dr Petar Matić
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.01.2020.
Završetak projekta 31.12.2020.
Vrijednost projekta 24000.0 BAM

Obrada signala u rubnom računarstvu

Aktivnosti u projektu će obuhvatiti pregled relevantne naučne i stručen literature kako bi se utvrdilo stanje u oblasti i pravci aktivnosti kojima se može dati doprinos u razvoju algoritama paradigme Edge computing. Očekivano je da će eksperimentalna verifikacija razvijenih algoritama na ovom projektu pokazati njihovu efikasnost...

Broj projekta 1255017
Status Neaktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Elektrotehnički fakultet
Rukovodilac doc. dr Mitar Simić
Projektni tim Boris Malčić, ma
prof. dr Zdenka Babić
Martina Zorić
prof. dr Goran Mirjanić
Goran Stojanović
prof. dr Vladimir Risojević
prof. dr Gordana Gardašević
doc. dr Aleksej Avramović
Vladan Stojnić
Vanja Starčević
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.01.2020.
Završetak projekta 31.12.2021.
Vrijednost projekta 28996.0 BAM

Populaciono-genetička analiza lipicanca korištenjem pedigrea i molekularnih markera (mikrosatelita i SNP markera)

Lipicanca, u genetičkom smislu, karakteriše zatvorene populacije, mali broj grla po ergeli, prisustvo selekcije i smanjen protok gena, gubitak genetičkog diverziteta kroz inbriding može dovesti do ugroženosti populacija. Imajući u vidu da je lipicanac atraktivna rasa konja u Evropi, samim tim predstavlja i živi dio evropskog kulturnog nasleđa, ukazuje na potrebu uspostavljanja monitoringa za očuvanje statusa ove rase konja...

Broj projekta 1250133
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Poljoprivredni fakultet
Rukovodilac prof. dr Biljana Rogić
Projektni tim mr Dragan Brković
prof. dr Božo Važić
mr Aleksandar Kralj
Aljoša Janjić
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.02.2020.
Završetak projekta 01.02.2021.
Vrijednost projekta 16000.0 BAM

Analiza genoma virusa maline kao segment unapređenja dijagnostike u svrhu proizvodnje zdravstveno ispravnog sadnog materijala

Malina je strateški poljoprivredni proizvod u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini svrstavajući BiH među 10 najvećih proizvođača u svijetu. Međutim malina je domaćin za oko 30 virusa koji prouzrokuju različita oboljenja i nerijetko se dešava da je zaražena samo sa jednim virusom. Pored svega nema dovoljno informacija o virusima koji ugrožavaju proizvodnju maline u BiH i kontrola sadnog materijala je tek od 2019. godine počela da se sprovodi...

Broj projekta 1250134
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Poljoprivredni fakultet
Rukovodilac prof. dr Duška Delić
Projektni tim doc. dr Branimir Nježić
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.02.2020.
Završetak projekta 01.02.2021.
Vrijednost projekta 14000.0 BAM

Sufinansiranje pripremnih aktivnosti za izradu projektnog prijedloga - COST akcija

Cilj projekta je priprema projektnog prijedloga COST akcije Dark Proteome - Function, Evolution and TeCHnology i priprema pratećih promotivnih aktivnosti...

Broj projekta 1259037
Status Neaktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Prirodno-matematički fakultet
Rukovodilac prof. dr Dragan Matić
Projektni tim mr Tatjana Zec
doc. dr Marko Đukanović
Savka Vračević, ma
doc. dr Milana Grbić
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.01.2020.
Završetak projekta 08.07.2021.
Vrijednost projekta 1500.0 BAM

Akademska izvrsnost u geoinformatici zasnovana na problemskom učenju pokrenutom od strane privrede

Glavni cilj projekta GEOBIZ je jačanje kapaciteta akademskih institucija radi boljih odgovora na potrebe geoinformatičke industrije u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Kosovu* (Rezolucija Savjeta bezbednosti Ujedinjenih nacija 1244), Moldaviji i Crnoj Gori sa naglaskom na sledeće aspekte...

Broj projekta 1253006
Status Aktivan
Tip projekta Erazmus+
Organizaciona jedinica Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet
Rukovodilac Mladen Amović, ma
Projektni tim prof. dr Gordana Đurić
mr Marko Ivanišević
prof. dr Brankica Milojević
Nataša Pašalić
prof. dr Miodrag Regodić
Ivana Janković
doc. Sanja Tucikešić
Vesna Savić
Slavko Vasiljević, ma
Dejan Vasić
Slavica Nedimović
Marina Todorović
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.11.2019.
Završetak projekta 01.11.2022.
Vrijednost projekta 1934423.0 BAM

Uvođenje i testiranje tehnologije za razvoj i implementaciju mikroračunarski baziranih SCADA i RFID sistema zasnovanih na LINUX platform

Predmet aktivnosti u okviru ovog projekta je uvođenje i testiranje savremene tehnologije za razvoj i implementaciju mikroračunarski baziranih SCADA (engl. Supervisory Control And Data Acquisition) i RFID (engl. Radio-Frequency Identification) sistema zasnovanih na LINUX platformi, sa mogućnošću provjere na pilot-tehnologiji. To je tehnologija za projektovanje i realizaciju SCADA i RFID sistema za konkretno upravljanje u različitim primjenama...

Broj projekta 1255016
Status Neaktivan
Tip projekta Nacionalni razvojni
Organizaciona jedinica Elektrotehnički fakultet
Rukovodilac prof. dr Zlatko Bundalo
Projektni tim
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.12.2019.
Završetak projekta 31.12.2020.
Vrijednost projekta 8000.0 BAM

Sufinansiranje naučnog skupa u inostranstvu

Učešće na naučnom skupu u inostranstvu.

Broj projekta 1250132
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni obrazovni
Organizaciona jedinica Poljoprivredni fakultet
Rukovodilac doc. dr Branimir Nježić
Projektni tim
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.01.2019.
Završetak projekta 31.12.2025.
Vrijednost projekta 3000.0 BAM

„Fizičko-hemijska svojstva, tekstura i isparljive komponente tradicionalno proizvedenog ovčijeg suvog mesa – pastrme“

U okviru ovog projekta pratio bi se fizičko-hemijski sastav svježeg ovčijeg mesa koje potiče od različitih anatomskih regija životinje: sa buta, plećke i leđa, a koje je namijenjeno za proizvodnju autohtonog suvomesnatog proizvoda od ovčijeg mesa...

Broj projekta 1251129
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Tehnološki fakultet
Rukovodilac prof. dr Snježana Mandić
Projektni tim prof. dr Božo Važić
mr Ana Velemir
prof. dr Goran Vučić
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.12.2014.
Završetak projekta 01.12.2016.
Vrijednost projekta 10900.0 BAM

Unapređenje infrastrukture i nabavka opreme neophodne za naučno-istraživački rad

Projekat se raelizuje u okviru redovnih aktivnosti sufinansiranja nabavke opreme od strane Ministarstva za naučno-tehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo. Cilj projetka jeste unapređenje materijalnih kapaciteta neophodnih za naučno-istraživački rad.

Broj projekta 1251411
Status Neaktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Šumarski fakultet
Rukovodilac doc. dr Branislav Cvjetković
Projektni tim
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.01.2020.
Završetak projekta 19.10.2020.
Vrijednost projekta 2700.0 BAM

Gejming festival - QI Banja Luka 2019

Broj projekta 1251204
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta
Rukovodilac prof. dr Borko Petrović
Projektni tim
Finansijer Nije aktivna-Grad Banja Luka
Početak realizacije 01.12.2019.
Završetak projekta 31.12.2019.
Vrijednost projekta 5280.0 BAM

Detekcija patogenih i aeroalergenih gljivica u školskim ustanovama na području Republike Srpske

U okviru COST akcije „Adopt“ istraživački tim iz Republike Srpske istražuje prisustvo spora patogenih i alergenih gljivica u bioaerosolu koji je jedan od puteva njihovog širenja, naročito u zatvorenim prostorima...

Broj projekta 1259036
Status Aktivan
Tip projekta Međunarodni naučnoistraživački - Ostali
Organizaciona jedinica Prirodno-matematički fakultet
Rukovodilac prof. dr Svjetlana Lolić
Projektni tim prof. dr Maja Manojlović
prof. dr Radoslav Dekić
prof. dr Biljana Lubarda
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.01.2020.
Završetak projekta 31.12.2020.
Vrijednost projekta 2500.0 BAM