Navigacija

Projekti

Razumijevanje i otkrivanje uticaja niskog pH na mikroorganizme

Broj projekta 1257020
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Medicinski fakultet
Rukovodilac prof. dr Valentina Veselinović
Projektni tim doc. mr Tijana Adamović
prof. dr Nataša Trtić
doc. dr Slava Sukara
prof. dr Olivera Dolić
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.12.2019.
Završetak projekta 31.12.2020.
Vrijednost projekta 2500.0 BAM

Genetička karakterizacija i procjena uticaja klimatskih promjena na Pančićevu omoriku u Republici Srpskoj

Broj projekta 1251410
Status Aktivan
Tip projekta IPA
Organizaciona jedinica Šumarski fakultet
Rukovodilac prof. dr Milan Mataruga
Projektni tim doc. dr Vanja Daničić
prof. dr Vojislav Dukić
doc. dr Danijela Petrović
doc. dr Vladimir Stupar
doc. dr Branislav Cvjetković
Đorđije Milanović
Finansijer Program prekogranične saradnje EU (IPA)
Početak realizacije 01.01.2020.
Završetak projekta 31.08.2020.
Vrijednost projekta 68082.0 BAM

Unapređenje naučno-istraživačkog i obrazovnog procesa na Arhitektonsko-građevinsko-geodetskom fakultetu upotrebom savremene tehnologije (primjena modernih softvera u matematici, statistici, mehanici, nacrtnoj geometriji i geodetskim referentim sistemi

Ciljevi projekta su: 1. Bolji uslovi za realizaciju naučno-istraživčkog rada, obrazovnog rada, kao i bolja primjena stečenih znanja 2. Izrada master radova i doktorskih disertacija 3. Predstavljanje athitektonskih ideja na modelu 4. Analiza rizika od katastrofalnih događaja

Broj projekta 1253005
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet
Rukovodilac doc. dr Snježana Maksimović
Projektni tim doc. Maja Ilić
prof. dr Brankica Milojević
prof. dr Miodrag Regodić
prof. dr Sandra Kosić-Jeremić
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.12.2019.
Završetak projekta 31.12.2020.
Vrijednost projekta 3400.0 BAM

Unapređenje efikasnosti institucionalnih modela u cilju unapređenja nastave, učenja, istraživanja

Identifikacija postojećih centralizovanih modela koji imaju za cilj podršku nastavi, učenju i istraživanju u visokom obrazovanju Republike Srpske. Formiranje mapa znanja i vještina. Usaglašavanje kriterija za identifikaciju osnovnih faktora razvoja u nastavi, učenju i istraživanju sa EU. Publikacija.

Broj projekta 1250130
Status Neaktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Poljoprivredni fakultet
Rukovodilac prof. dr Aleksandra Figurek
Projektni tim
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.04.2019.
Završetak projekta 02.06.2020.
Vrijednost projekta 2500.0 BAM

Interdisciplinarno istraživanje o klimatskim promjenama

Analiza uticaja scenarija, Identifikacija kritičnih aspekata i definisanje. rješenja. Publikacija

Broj projekta 1250129
Status Neaktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Poljoprivredni fakultet
Rukovodilac prof. dr Aleksandra Figurek
Projektni tim
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.04.2019.
Završetak projekta 02.06.2020.
Vrijednost projekta 2500.0 BAM

Studija ekonomske izvodljivosti – u proizvodnji poljoprivrednih proizvoda

Izrada studije ekonomske izvodljivosti – u proizvodnji poljoprivrednih proizvoda. Organizovanje sastanaka i radionica. Učešće na konferencijama. Publikovanje naučnog rada.

Broj projekta 1250128
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Poljoprivredni fakultet
Rukovodilac prof. dr Aleksandra Figurek
Projektni tim
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.12.2019.
Završetak projekta 31.12.2020.
Vrijednost projekta 2500.0 BAM

Ekonomska evaluacija CAP-a

Priprema nove COST akcije, Organizovanje sastanaka, radionica, seminara. Učešće na konferencijama.

Broj projekta 1250127
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Poljoprivredni fakultet
Rukovodilac prof. dr Aleksandra Figurek
Projektni tim
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.12.2019.
Završetak projekta 31.12.2020.
Vrijednost projekta 1500.0 BAM

Razvoj sistema za upravljanje javnom rasvjetom

Prijedlogom projekta predviđeno je sagledavanje trenutnog stanja javne rasvjete na području grada Banje Luke, gradovima razvijenih zemalja i dostupnih rješenja u ovoj oblasti. Nakon analize postojećeg stanja, pristupiće se projektovanju inteligentnog sistema upravljanja rasvjetom, koji bi sa aspekta jednostavnosti realizacije i ekonomske isplativosti bio pogodan za implementaciju na području grada Banje Luke.

Broj projekta 1255014
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Elektrotehnički fakultet
Rukovodilac prof. dr Željko Ivanović
Projektni tim doc. dr Mladen Knežić
Velibor Škobić, ma
Predrag Rodić
Drago Čavka
doc. dr Ognjen Joldžić
doc. dr Aleksandar Pajkanović
Finansijer Nije aktivna-Grad Banja Luka
Početak realizacije 01.01.2020.
Završetak projekta 30.06.2022.
Vrijednost projekta 50000.0 BAM

Banjalučki filmski kamp - Film i identitet

Zbog imigrantske politike identitet u savremenom društvu postaje nestabilan što uzrokuje nemogućnost uspostavljanja visokog nivoa društvene integracije i kohezije koji je neophodan za očuvanje dugoročne socijalne stabilnosti. Suočene sa problemom nepostojanja zajedničke prošlosti, tradicije, nasljeđa i porijekla stanovništva, neke zemlje sa dugom imigrantskom tradicijom (kao SAD na primjer) razvile su Melting pot strategiju kao mehanizam proizvodnje zajedničkog identiteta...

Broj projekta 1251701
Status Aktivan
Tip projekta Međunarodni stručni (profesionalni)
Organizaciona jedinica Fakultet političkih nauka
Rukovodilac prof. dr Nemanja Đukić
Projektni tim mr Željko Šarić
prof. Goran Dujaković, ma
Predrag Krstić
Divna Vuksanović
Marjan Krivak
doc. dr Saša Laketa
Miodrag Manojlović
Dušanka Slijepčević, ma
Predrag Milidrag
prof. dr Vlade Simović
prof. dr Tatjana Duronjić
Nenad Malešević
Obrad Samardžić
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.06.2019.
Završetak projekta 01.01.2020.
Vrijednost projekta 4500.0 BAM

SUFINANSIRANJE DOLASKA STRANIH NAUČNIKA PO POZIVU

Tema boravka stranog naučnikaPredavanja studentima drugog i trećeg ciklusa na temu fitoplazmi detekcija i stanje u Evropi i okruženju Predavanja studentima drugog i trećeg ciklusa na temu analiza sekvenci fitoplazmi i fastidioznih bakterija sa i njihovo barkodiranje Predavanje na studentima drugog i trećeg ciklusa na temu Xyllela fastidiosa Rad u laboratoriji sa studentima molekulana identifikacija patogena i vektora fitoplazmi i Xyllela fastidiosa

Broj projekta 1250126
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Poljoprivredni fakultet
Rukovodilac prof. dr Duška Delić
Projektni tim
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.12.2019.
Završetak projekta 31.12.2019.
Vrijednost projekta 1000.0 BAM

TRANSFER ZNANJA ZA POTREBE RAZVOJA TURIZMA U ZAŠTIĆENOM PODUČJU

Republika Srpska ima samo 19 prirodnih dobara pod zaštitom. Sve zajedno, ona zauzimaju oko 0,10% entiteta. Zaštićena područja čine dva rezervata prirode, tri nacionalna parka, dvanaest spomenika prirode i dva područja sa održivim korišćenjem prirodnih resursa. U prostornom planu za period 2015-2025. godine predloženo je stavljanje pod zaštitu 15 do 20% teritorije Republike Srpske...

Broj projekta 1250125
Status Neaktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Rektorat
Rukovodilac Predrag Govedarica
Projektni tim
Finansijer Ministarstvo trgovine i turizma RS
Početak realizacije 01.11.2019.
Završetak projekta 31.12.2019.
Vrijednost projekta 3000.0 BAM

Primjena okluzalnog indeksa i fotogrametrijske analize za određivanje potrebe za ortodontskom terapijom

Zadatak moderne ortodoncije je unapređenje pacijentovog života, poboljšavanjem funkcionalne okluzije i dentofacijalne estetike, čime se utiče i na psihološko rasterećenje i samopouzdanje...

Broj projekta 1257019
Status Aktivan
Tip projekta Međunarodni naučnoistraživački - Ostali
Organizaciona jedinica Medicinski fakultet
Rukovodilac prof. dr Vladan Mirjanić
Projektni tim doc. dr Adriana Arbutina
Ljiljana Josipović
mr Mirjana Umićević-Davidović
prof. dr Branislav Glišić
doc. dr Marijana Arapović-Savić
dr Nenad Nedeljković
Početak realizacije 01.12.2019.
Završetak projekta 31.12.2020.
Vrijednost projekta 10000.0 BAM

Razvoj algoritama za vremenski osjetljive aplikacije u industrijskim Internet of Things (IIoT) mrežama

Cilj projekta je projektovanje, implementacija i testiranje novih algoritama sa primjenom u novoj generaciji Industrial Internet of Things (IIoT) aplikacija. Algoritmi bi trebali omogućiti širok spektar IoT primjena, naročito u industriji...

Broj projekta 1255013
Status Aktivan
Tip projekta Međunarodni naučnoistraživački - Ostali
Organizaciona jedinica Elektrotehnički fakultet
Rukovodilac prof. dr Gordana Gardašević
Projektni tim Milica Lekić
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.12.2019.
Završetak projekta 31.12.2020.
Vrijednost projekta 1500.0 BAM

Nacionalne incijative za Evropski oblak otvorene nauke

Misija i vizija projekta je da bude centarlni uslužni servis Evropskog oblaka otvorene nauke...

Broj projekta 1255012
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Elektrotehnički fakultet
Rukovodilac doc. dr Mihajlo Savić
Projektni tim Milosava Radonjić
prof. dr Vladimir Risojević
prof. dr Milorad Božić
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.12.2019.
Završetak projekta 31.12.2019.
Vrijednost projekta 4000.0 BAM

Otvoreni EURAXESS - povećanje efikasnosti i optimizacija usluga svih partnera u inovativnoj i otvorenoj EURAXESS mreži

Sufinansiranje projekta iz Programa Horizont 2020 Otvoreni EURAXESS - povećanje efikasnosti i optimizacija usluga svih partnera u inovativnoj i otvorenoj EURAXESS mreži. Tokom čitavog trajanja projekta, tim iz Republike Srpske ima za cilj promociju aktivnosti, ponude usluga i koristi kako za istraživače, tako i za druge zainteresovane strane, kako na teritoriji Republike Srpske....

Broj projekta 1250124
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Rektorat
Rukovodilac doc. dr Marina Antić
Projektni tim mr Dragana Radulović
Dijana Bilanović
prof. dr Miroslav Malinović
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.12.2019.
Završetak projekta 31.12.2020.
Vrijednost projekta 4000.0 BAM

Preporuke o gustini sadnje u JP „Šume Republike Srpske“ a.d. Sokolac

JP "Šume Republike Srpske" a.d. Sokolac pri podizanja novih šuma koristi pri pošumljavanju iste šemu sadnje i razmak između sadnica - 2 x 2 metra bez obzira na vrstu kojom se pošumljava, stanište i karakteristike sadnog materijala...

Broj projekta 1251409
Status Neaktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Šumarski fakultet
Rukovodilac doc. dr Branislav Cvjetković
Projektni tim prof. dr Milan Mataruga
Finansijer Šume Republike Srpske a.d.Sokolac
Početak realizacije 01.10.2019.
Završetak projekta 19.10.2020.
Vrijednost projekta 5000.0 BAM

Stanje zemljišnih resursa i održivo upravljanje u cilju prevencije poplava

Analiza stanja zemljišnih resursa u Republici Srpskoj, u cilju planiranja prevencije poplava.

Broj projekta 1251408
Status Neaktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Šumarski fakultet
Rukovodilac prof. dr Marijana Kapović Solomun
Projektni tim
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.12.2019.
Završetak projekta 01.01.2020.
Vrijednost projekta 2500.0 BAM

VREDNOVANJE IKT (INFORMACIONO KOMUNIKACIONE TEHNOLOGIJE) U REVITALIZACIJI OBRAZOVANJA I OBUKA U POLJOPRIVREDI

U Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori, poljoprivreda je još uvek u velikoj meri naslonjena na manualnu poljoprivredu, dok se dostupna tehnička i tehnološka rešenja nedovoljno koriste. Istovremeno, obe države imaju dobro razvijene IKT sektore koji zapošljavaju znatan broj visoko obrazovanih stručnjaka koji razvijaju napredna softverska rešenja...

Broj projekta 1250122
Status Aktivan
Tip projekta Erazmus+
Organizaciona jedinica Poljoprivredni fakultet
Rukovodilac prof. dr Miljan Cvetković
Projektni tim mr Dragan Brković
prof. dr Radoslav Gajanin
prof. dr Zdenka Babić
doc. dr Mitar Simić
prof. dr Vladimir Risojević
Milan Šipka, ma
Jelena Rožić, ma
Finansijer Evropska komisija
Početak realizacije 01.11.2019.
Završetak projekta 30.11.2022.
Vrijednost projekta 1737.3 BAM

Obilježavanje 800 godina autokefalnosti SPC

Filološki fakultet Univerziteta u Banjoj Luci pripremio je program obilježavanja 800 godina autokefalnosti SPC i srpske književnosti u periodu od 4. do 14. novembra 2019. godine. Planirane su raznovrsne aktivnosti čiji je tematski okvir određen ovom značajnom godišnjicom...

Broj projekta 1251606
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Filološki fakultet
Rukovodilac prof. dr Jelenka Pandurević
Projektni tim prof. mr Novak Demonjić
mr Danijel Dojčinović
Finansijer MINISTARSVO PROSVJETE I KULTURE
Početak realizacije 01.11.2019.
Završetak projekta 31.12.2019.
Vrijednost projekta 5000.0 BAM

UTICAJ TEHNIKE POSTAVLJANJA I POLIMERIZACIJE NA MARGINALNU ADAPTACIJU RAZLIČITIH KOMPOZITNIH I GLASJONOMERNIH DENTALNIH MATERIJALA

Poslednjih godina postoji značajan razvoj stomatološki procedura i postupaka. U restorativnoj stomatologiji, nekadašnje metode su zamijenjene naprednim metodama i tehnikama. Pored poboljšanja, i dalje su prisutne retrakcije materijala i marginalne pukutine između ispuna i tvrdih zubnih tkiva. Prije kliničke primjene novih restorativnih materijala potrebno je razjasniti mogući negativni uticaj na zdravlje ljudi...

Broj projekta 1257017
Status Aktivan
Tip projekta Međunarodni naučnoistraživački - Ostali
Organizaciona jedinica Medicinski fakultet
Rukovodilac prof. dr Olivera Dolić
Projektni tim doc. dr Željka Kojić
doc. dr Marija Obradović
prof. dr Valentina Veselinović
prof. dr Nataša Trtić
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.01.2019.
Završetak projekta 31.12.2020.
Vrijednost projekta 4000.0 BAM

Nabavka opreme za naučnoistraživački rad u 2018. godini

Na Prirodno-matematičkom fakultetu u Banjoj Luci studentima je u okviru nastavnog procesa omogućeno savladavanje klasičnih metoda analize i mjerenja, kao i rad na postojećoj mjernoj i analitičkoj opremi u laboratorijama u toku izvođenja praktičnog djela nastave, izrade završnih, master radova, praktičnog dijela prilikom izrade doktorskih disertacija.

Broj projekta 1259035
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Prirodno-matematički fakultet
Rukovodilac prof. dr Goran Trbić
Projektni tim prof. dr Radoslav Dekić
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.04.2019.
Završetak projekta 01.04.2020.
Vrijednost projekta 4000.0 BAM

Program posebnog nadzora nad prisustvom karantinskog štetnog organizma fitoparazitne nematode Xiphinema rivesi vektota Nepo virusa u Republici Srpskoj u 2019. godin

Praćenje prisustva karantinske vrste nematoda u rasadnicima, proizvodnim zasadima i uvoznim pošiljkama.

Broj projekta 1250121
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni stručni (profesionalni)
Organizaciona jedinica Poljoprivredni fakultet
Rukovodilac doc. dr Branimir Nježić
Projektni tim
Finansijer Ministarstvo poljoprivrede,šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske
Početak realizacije 01.04.2019.
Završetak projekta 31.12.2019.
Vrijednost projekta 10000.0 BAM

Program posebnog nadzora nad prisustvom insekata u biljnoj proizvodnji na području Republike Srpske u 2019. godini

Praćenje prisustva na teritoriji Republike Srpske četiri regulisana štetna organizma

Broj projekta 1250120
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni stručni (profesionalni)
Organizaciona jedinica Poljoprivredni fakultet
Rukovodilac doc. dr Branimir Nježić
Projektni tim
Finansijer Ministarstvo poljoprivrede,šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske
Početak realizacije 01.04.2019.
Završetak projekta 31.12.2019.
Vrijednost projekta 42000.0 BAM

Program posebnog nadzora karantinskih štetnih organizama na krompiru u Republici Srpskoj u 2019. godini

Utvrđivanje prisustva karantinskih nematoda na teritoriji Republike Srpske na površinama na kojima se gaji krompir i pošiljkama iz uvoza

Broj projekta 1250119
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni stručni (profesionalni)
Organizaciona jedinica Poljoprivredni fakultet
Rukovodilac doc. dr Branimir Nježić
Projektni tim
Finansijer Ministarstvo poljoprivrede,šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske
Početak realizacije 01.04.2019.
Završetak projekta 31.12.2019.
Vrijednost projekta 46400.0 BAM

PROGRAM POSEBNOG NADZORA NAD PRISUSTVOM KARANTINSKIH VIRUSA NA Rubus spp. U REPUBLICI SRPSKOJ U 2019. GODINI

Ovim programom utvrđuju se mjere, rokovi, način sprovođenja mjera, subjekti koji ih sprovode, izvori i način obezbjeđivanja i korišćenja sredstava, kao i način kontrole sprovođenja mjera posebnog nadzora nad prisustvom karantinskih virusa Rubus spp. na području Republike Srpske u 2019. godini.

Broj projekta 1250118
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Poljoprivredni fakultet
Rukovodilac prof. dr Duška Delić
Projektni tim Mariana Mihaljica
Finansijer Ministarstvo poljoprivrede,šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske
Početak realizacije 01.06.2019.
Završetak projekta 31.12.2019.
Vrijednost projekta 37500.0 BAM