Навигација

мр Александар Мајић
виши асистент

Сарадник - II-5
Природно-математички факултет
Катедре
 • Природно-математички факултет - Катедра за друштвену географију и демографију
Ужа научна/умјетничка областЗвањеДатум избора у звање
Друштвена географијавиши асистент 25. март 2021.

Предмети

Факултет политичких наука

Академске студије другог циклуса
МСЦ-9Демографија са друштвеним статистикама

Природно-математички факултет

Академске студије другог циклуса
2Ц13ГЕО004Модели демографског развоја
2Ц18ГИС001Геосистеми
2Ц18ГИС009Друштвено-географске анализе у ГИС-у
2Ц21ГИС001Геосистеми
Академске студије првог циклуса
1Ц07ГОС61Популациона динамика
1Ц07ГОС785Привредна географија 2 - саобраћајна географија
1Ц07ГОС789Привредна географија 2 - туризам и трговина
1Ц13ГНС44Привредна географија 2
1Ц13ГОС14Географија становништва
1Ц13ГОС44Привредна географија 2
1Ц13ГОС61Популациона динамика
1Ц13ЕОС1088Демографски процеси и животна средина
1Ц13ПОС152Становништво у просторном планирању

Библиографија

Радови у часописима

  YEARS OF POTENTIAL LIFE LOST AMONG THE POPULATION: IS YPLL ANALYSIS A HELPFUL TOOL?

  DOIhttps://doi.org/10.2298/IJGI2201103M
  ЧасописJournal of the Geographical Institute “Jovan Cvijić” SASA
  Година2022
  АуториАлександар Мајић и Драшко Маринковић
  Волумен72
  Број1
  Страна од103
  Страна до110
  Веб адресаhttps://ojs.gi.sanu.ac.rs/index.php/zbornik/article/view/456

  Socio-demografska analiza stavova porodilja o planiranju porodice i mjerama populacione politike u Republici Srpskoj

  DOI10.5937/demografija2017055M
  ЧасописDemografija
  Година2020
  АуториDraško Marinković, Ranka Perić-Romić, Aleksandra Petrašević, Vladimir Perendija и Aleksandar Majić
  Број17
  Страна од55
  Страна до73
  Веб адресаhttp://demografija.gef.bg.ac.rs/wp-content/uploads/2020/12/Dem-17-2020-03_Marinkovic-et-al-online.pdf

  Усклађивање рада и родитељства-ставови запослених жена у Граду Бањој Луци

  DOI10.7251/HER2024107M
  ЧасописГЛАСНИК/HERALD
  Година2020
  АуториДрашко Маринковић, Александра Петрашевић и Александар Мајић
  Волумен24
  Страна од107
  Страна до125
  Веб адресаhttps://www.gdrsbl.org/wp-content/uploads/2020/07/Herald-24-Marinkovic-et-al..pdf

  Promena broja stanovnika Grada Istočno Sarajevo u međupopisnom periodu 1991-2013

  DOIhttps://doi.org/10.2298/STNV190206001L
  ЧасописStanovništvo
  Година2019
  АуториМариана Лукић-Тановић, Драшко Маринковић и Aleksandar Majić
  Волумен57
  Број1
  Страна од53
  Страна до69
  Веб адресаhttp://www.doiserbia.nb.rs/img/doi/0038-982X/2019/0038-982X1900001L.pdf

  Фертилне карактеристике становништва Републике Српске

  DOI10.2298/ZMSDN1867433M
  ЧасописЗборник матице српске за друштвене науке
  Година2018
  АуториАлександар Мајић и Драшко Маринковић
  Волумен167
  Број3
  Страна од433
  Страна до443
  Веб адресаhttp://www.maticasrpska.org.rs/stariSajt/casopisi/ZMSDN_167.pdf

  Карактеристике хипсометријског размјештаја становништва Републике Српске

  DOI10.2298/ZMSDN1867701P
  ЧасописЗборник Матице српске за друштвене науке
  Година2018
  АуториАлександра Петрашевић и Александар Мајић
  Волумен167
  Број3
  Страна од701
  Страна до710
  Веб адресаhttp://www.doiserbia.nb.rs/Article.aspx?id=0352-57321867701P#.XedtKuhKiUk

  Међупописна промјена броја становника на простору Републике Српске у периоду 1991-2013. године

  DOI10.7251/NS1601227M
  ЧасописНова школа, Педагошки факултет, Бијељина
  Година2016
  АуториАлександар Мајић и Драшко Маринковић
  Волумен1
  Број11
  Страна од225
  Страна до234
  Веб адресаhttps://doisrpska.nub.rs/index.php/NSK/article/view/5575/5378

  Хипсометријски размјештај становништва Републике Српске

  DOI10.7251/HER2016057M
  ЧасописГЛАСНИК/HERALD
  Година2016
  АуториАлександар Мајић и Драшко Маринковић
  ВолуменXX
  Број20
  Страна од57
  Страна до76
  Веб адресаhttps://www.gdrsbl.org/wp-content/uploads/2020/01/4_20.pdf

  Показатељи размјештаја становништва Републике Српске

  ЧасописДемографија
  Година2016
  АуториАлександар Мајић и Драшко Маринковић
  ВолуменXIII
  Број13
  Страна од49
  Страна до67
  Веб адресаhttps://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/1820-4244/2016/1820-42441613049M.pdf

  Determinants of demographic development of the Republic of Srpska at the beginning of the 21th century

  DOI10.2298/ZMSDN1448619M
  ЧасописЗборник Матице српске за друштвене науке, Нови Сад
  Година2014
  АуториДрашко Маринковић и Александар Мајић
  Волумен148
  Страна од619
  Страна до628
  Веб адресаhttp://www.doiserbia.nb.rs/img/doi/0352-5732/2014/0352-57321448619M.pdf

  Просторна дистрибуција ученика основних школа у Републици Српској у периоду 1996-2013. године

  DOI10.7251/HER1814071M
  ЧасописГЛАСНИК/HERALD
  Година2014
  АуториДрашко Маринковић и Александар Мајић
  ВолуменXVIII
  Број18
  Страна од71
  Страна до85
  Веб адресаhttps://www.gdrsbl.org/wp-content/uploads/2020/01/4-RAD.pdf

  Популациона политика у Републици Српској - стање и тенденције

  DOI10.7251/HER1714069M
  ЧасописГЛАСНИК/HERALD
  Година2013
  АуториДрашко Маринковић и Александар Мајић
  ВолуменXVII
  Број17
  Страна од69
  Страна до85
  Веб адресаhttps://www.gdrsbl.org/wp-content/uploads/2020/01/17-71-87.pdf

  Промјене у морталитету становништва Републике Српске у периоду 1996-2010. године - фактори и посљедице

  ЧасописDEMOGRAFIJA
  Година2012
  АуториДрашко Маринковић и Александар Мајић
  ВолуменIX
  Број9
  Страна од27
  Страна до44
  Веб адресаhttp://demografija.gef.bg.ac.rs/wp-content/uploads/2018/02/Dem92012-2.-Marinkovic-D.-Majic-A..pdf

Радови са скупова

  Mortalitet stanovištva Bosne i Hercegovine u kontekstu Pandemije COVID - 19

  Научни скупCOVID - 19 Socio-demografski procesi - izazovi i posledice pandemije
  ПубликацијаCOVID - 19 Socio-demografski procesi - izazovi i posledice pandemije, knjiga sažetaka, Institut društvenih nauka Beograd i Društo demografa Srbije
  Година2021
  АуториАлександар Мајић и Драшко Маринковић
  Страна од23
  Страна до25
  Веб адресаhttp://idn.org.rs/wp-content/uploads/2021/06/IDN_Knjige_sazetaka_COVID_9_socio_demografski_procesi_final.pdf

  SPATIAL DISTRIBUTION OF THE POPULATION OF THE REPUBLIC OF SRPSKA - FACTORS AND INDICATORS

  Научни скупThe 5th Serbian Congress of Geographers "Innovative Approach and Perspectives of the Applied Geography"
  DOI91(082)
  ПубликацијаThe 5th Serbian Congress of Geographers "Innovative Approach and Perspectives of the Applied Geography" Collection of Papers, University of Novi Sad, Faculty of Sciences, Novi Sad, Serbia
  Година2021
  АуториDraško Маrinković и Aleksandar Majić
  Страна од117
  Страна до122
  Веб адресаhttp://www.dgt.uns.ac.rs/dokumentacija/projekti/peti-kongres/collectionof-papers.pdf

  DIFFERENTIATION OF MORTALITY OF THE REPUBLIC OF SRPSKA POPULATION IN LINE WITH THE CAUSE OF DEATH

  Научни скупThe 5th Serbian Congress of Geographers "Innovative Approach and Perspectives of the Applied Geography"
  DOI91(082)
  ПубликацијаThe 5th Serbian Congress of Geographers "Innovative Approach and Perspectives of the Applied Geography", Collection of Papers, University of Novi Sad, Faculty of Sciences, Novi Sad, Serbia
  Година2021
  АуториAleksandar Majić и Draško Мarinković
  Страна од111
  Страна до116
  Веб адресаhttp://www.dgt.uns.ac.rs/dokumentacija/projekti/peti-kongres/collectionof-papers.pdf

  Демографско старење становништва југоисточне Европе са посебним акцентом на простор Републике Српске

  Научни скупЛокална самоуправа у планирању и уређењу простора и насеља: Генезе и перспективе просторног развоја
  ПубликацијаЛокална самоуправа у планирању и уређењу простора и насеља: Генезе и перспективе просторног развоја
  Година2018
  АуториАлександар Мајић и Драшко Маринковић
  Страна од47
  Страна до56

  Демографске детерминанте високог образовања у Републици Српској

  Научни скупВисоко образовање - путеви и стрампутице
  ПубликацијаАкадемија наука и умјетности Републике Српске, Научни скупови, Књига 41, Одјељење друштвених наука, Књига XLV
  Година2018
  АуториДрашко Маринковић и Александар Мајић
  Страна од185
  Страна до199

  Migrational point of view on the demographic development of the Republic of Srpska area

  Научни скупContemporary migration in a changing world: New perspectives and challenges
  ПубликацијаКњига апстраката са научног скупа са међународним учешћем: Contemporary migration in a changing world: New perspectives and challenges. Универзитет у Београду, Географски факултет, Regional Studies Association, MICaRD
  Година2016
  АуториДрашко Маринковић и Александар Мајић
  Страна од88
  Страна до89

  Депопулациони процеси на простору Републике Српске на почетку XXI вијека

  Научни скупДемографски изазови на простору бивше Југославије
  ПубликацијаКњига апстраката са научног скупа са међународним учешћем: Демографски изазови на простору бивше Југославије. Друштво демографа Србије, Институт за демографију Географског факултета у Београду, Центар за демографска истраживања Института друштвених наука.
  Година2016
  АуториДрашко Маринковић и Александар Мајић
  Страна од39
  Страна до39
  Веб адресаhttps://www.researchgate.net/publication/337144591_Depopulacioni_procesi_na_prostoru_Republike_Srpske_na_pocetku_XXI_vijeka

  Пространственная дифференциация Республики Сербскoй как последствие демографического развития и изменений в системе расселения

  Научни скупVI Ежегодная научная Ассамблея АРГО
  ПубликацијаVI Ежегодная научная Ассамблея АРГО, Симферополь
  Година2015
  АуториМира Мандић, Драшко Маринковић и Александар Мајић
  Страна од291
  Страна до298
  Веб адресаhttp://argorussia.ru/sites/default/files/filenode/%D0%A1%D0%91%D0%9E%D0%A0%D0%9D%D0%98%D0%9A%20%D0%9C%D0%90%D0%A2%D0%95%D0%A0%D0%98%D0%90%D0%9B%D0%9E%D0%92%20%D0%9A%D0%9E%D0%9D%D0%A4%D0%95%D0%A0%D0%95%D0%9D%D0%A6%D0%98%D0%98%20%D0%90%D0%A0%D0%93%D0%9E-2015.pdf

  Просторна дистрибуција становништва Републике Српске према резултатима пописа становништва 2013. године

  Научни скупДостигнућа, актелности и изазови географске науке и праксе
  ПубликацијаЗборник радова 4. Српског конгреса географа са међународним учешћем, Географски факултет, Универзитет у Београду, Београд
  Година2015
  АуториДрашко Маринковић и Александар Мајић
  Страна од397
  Страна до402

  Промјене у основношколском контингенту становништва Републике Српске у периоду 1996-2012. године

  Научни скупГеографско образовање, наука и пракса - развој, стање и перспективе
  ПубликацијаЗборник радова научног скупа са међународним учешћем: Географско образовање, наука и пракса - развој, стање и перспективе, Географски факултет, Универзитет у Београду, Београд
  Година2014
  АуториДрашко Маринковић и Александар Мајић
  Страна од299
  Страна до304

  Демографске промјене у природном кретању становништва Републике Српске у периоду 1996-2011. године

  Научни скуп20. годишњица Географског друштва Републике Српске
  ПубликацијаЗборник радова научног скупа поводом обиљежавања 20. годишњицe Географског друштва Републике Српске, Географско друштво Републике Српске, Бања Лука
  Година2013
  АуториДрашко Маринковић и Александар Мајић
  Страна од153
  Страна до164
  Веб адресаhttps://www.gdrsbl.org/wp-content/uploads/2020/01/Zbornik-20-godina-GDRS.pdf

Књиге

  Становништво Републике Српске - демографски фактори и показатељи

  ИздавачУниверзитет у Бањој Луци, Природно-математички факултет
  ISBN978-99955-21-74-5
  Година2018
  АуториДрашко Маринковић и Александар Мајић
  Тип књигенаучна књига
  Број страна343
  Веб адресаhttps://pmf.unibl.org/wp-content/uploads/2019/12/Stanovnistvo-Republike-Srpske-demografski-faktori-i-pokazatelji-2018_compressed.pdf

Пројекти

Фертилни капацитет и ставови о планирању породице породиља УКЦ РС Бања Лука

Предмет истраживања се темељи на постојећим тенденцијама недовољног рађања, негативног природног прираштаја, отворене депопулације, старења становништва и све раширенијег самачког живота у Републици Српској. Са тог аспекта од посебног значаја је сагледавање фертилног капацитета породиља и њиховог модела репродуктивног понашања, здравствене заштите и борбе против стерилитета...

Број пројекта1259005
СтатусНеактиван
Тип пројектаНационални научноистраживачки
Организациона јединицаПриродно-математички факултет
Руководилацпроф. др Драшко Маринковић
Пројектни тимСофија Верић
Невена Павловић
проф. др Ранка Перић-Ромић
Данијела Писаревић
мр Владимир Перендија
проф. др Александра Петрашевић
Вања Мирјана Вујић
мр Александар Мајић
ФинансијерМинистарство за научнотехнолошки развој, високо обарзовање и информационо друштво РС
Почетак реализације01.02.2019.
Завршетак пројекта13.12.2019.
Вриједност пројекта9000.0 БАМ