Навигација

Проф. др Милан Матаруга (2016-2017)

Mилан Матаруга је рођен 6. јуна 1969. године у Босанској (Козарској) Дубици. Дипломирао је 1993, магистрирао 1998, а дисертацију под насловом „Генетичко-селекционе основе производње садног материјала црног бора (Pinus nigra Arnold) различитих провенијенција” одбранио је 2003. године на Шумарском факултету Универзитета у Београду. Период од 2008. до 2009. године провео је на постдокторским студијама на Свјетском шумарском институту (World Foresty Institute – WFI) у Портланду (Орегон, САД). На Шумарском факултету Универзитета у Београду биран је у звање асистента-приправника 1994, а потом асистента 1998. године. На Шумарском факултету Универзитета у Бањој Луци биран је у звање вишег асистента 1999, затим у звање доцента 2004. године, а у звање ванредног професора изабран је 2008. године. У звање редовног професора за ужу научну област Шумарска генетика и оснивање шума (сјеменарство, расадничарство и пошумљавање) изабран је 2014. године. У више мандата обављао је функцију продекана на матичном факултету. Од 2013. до 2016. године обављао је функцију проректора за научноистраживачки рад Универзитета у Бањој Луци. Функцију ректора обављао је од 2016. до 2017. године. Живи и ради у Бањој Луци.