Навигација

Проф. др Станко Станић (2006-2016)

Станко Станић је рођен 8. маја 1954. године у Утуловићима, у општини Фоча. Основну школу је завршио 1970, а Гимназију у Бањој Луци 1974. године. Дипломске студије окончао је 1978. године на Економском факултету у Бањој Луци. Добио је двије Златне значке Универзитета у Бањој Луци за изузетан успјех у току школовања, и то 1978. и 1979. године. Магистарски рад „Разломљено програмирање и његове примјене у економији” одбранио је 1981. године на Економском факултету у Загребу, а докторску дисертацију под насловом „Квантитативна анализа регионалног развоја” 1985. године на Економском факултету у Сарајеву. Изабран је у звање асистента 1979, вишег асистента 1981, потом у звање доцента 1985, у звање ванредног професора 1995, а у звање редовног професора за ужу научну област Операциона истраживања на Економском факултету у Бањој Луци 2004. године. Аутор је 98 библиографских јединица – радова у часописима и зборницима, монографија, поглавља у монографијама и уџбеника. Био је продекан за наставу Економског факултета од 1986. до 1988, а од 1992. до 1998. проректор за наставу Универзитета у Бањој Луци. Функцију декана матичног факултета обављао је од 1998. до 2006. и од 2016. до 2020. године. Фукцију ректора Универзитета у Бањој Луци обављао је од 2006. до 2016. године. Живи и ради у Бањој Луци.