Навигација

Проф. др Станко Станић (2006-2016)

Рођен је 1954. године у Утуловићима, општина Фоча. Дипломски студиј завршио је 1978. године на Економском факултету у Бањој Луци. Магистарски рад под насловом „Разломљено програмирање и његове примјене у економији“ одбранио је 1981. године на Економском факултету у Загребу. Докторску дисертацију под насловом: „Квантитативна анализа регионалног развоја“ одбранио је 1985. године на Економском факултету у Сарајеву. Изабран је у звање доцента 1985. године, у звање ванредног професора 1995. године, а у звање редовног професора на Економском факултету у Бањој Луци 2004. године. Изборна дисциплина: Економско-математички модели и методе, ужа научна област: Операциона истраживања.). Ректор Универзитета у периоду 2006-2016. године.