Навигација

Архива новости

Информација са 58. електронске сједнице Сената

Сенат Универзитета у Бањој Луци на 58. електронској сједници одржаној 29. октобра 2020. године, преко апликације Google Meet, донио је Одлуку о додјели признања Универзитета. Током 58. сједнице разријешен је досадашњи и именован нови члан Сената ис...

Информација са 57. ванредне сједнице Сената

Сенат Универзитета у Бањој Луци, на 57. ванредној сједници одржаној 23. септембра 2020. године у амфитеатру Факултета политичких наука, размотрио је начин одржавања наставе за студенте друге, треће и четврте године студија у академској 2020/21. години....

Информација са ванредне сједнице Сената Универзитета у Бањој Луци

Сенат Универзитета у Бањој Луци на ванредној сједници одржаној 28. септембра 2020. године, разматрао је начин организовања наставе за студенте који први пут уписију прву годину првог циклуса студија у академској 2020/2021. години. Сенат је донио Од...

Информација са 55. електронске сједнице Сената

Сенат Универзитета у Бањој Луци, на 55. електронској сједници размотрио је и подржао приједлог о измјени Одлуке о усвајању академског календара за академску 2020/21. годину. Размотрена је и усвојена листа одговорних наставника и сарадника за наредну...

Информација са 54. електронске сједнице Сената

Сенат Универзитета у Бањој Луци на 54. електронској сједници, одржаној 27. августа 2020. размотрио је и подржао приједлог проширења уписних квота на Универзитету у академској 2020/2021. години. Сенат је донио о Одлуку о расписивању конкурса за избор...

Информација са 53. електронске сједнице Сената

Сенат Универзитета у Бањој Луци (УНИБЛ) на 53. електронској сједници, 23. јула 2020. године, усвојио је Пословник о измјени пословника о раду Сената Универзитета у Бањој Луци.  У току ове сједнице донесене су и одлуке о верификацији мандата новим чл...

Информација са 52. електронске сједнице Сената

Сенат Универзитета у Бањој Луци на 52. електронској сједници подржао је Приједлог одлуке Наставно-научног вијећа Филолошког факултета о усвајању Елабората о оправданости оснивања студијског програма Синологија. Ријеч је о студијском програму који би се...

Информација са 51. електронске сједнице Сената

Сенат Универзитета у Бањој Луци (УНИБЛ) на 51. електронској сједници, одржаној преко Google Meeta 28. маја 2020. године, рамотрио је и подржао Приједлог измјена и допуна Одлуке о одговорним наставницима и сарадницима на I, II и III циклусу студија у ак...

Информација са 50. ванредне сједнице Сената

Сенат Универзитета у Бањој Луци на 50. ванредној електронској сједници, одржаној 21. маја 2020. године разматрао је упуства Владе Републике Српске о начину организовања испита за вријеме ванредне ситуације или за вријеме ванредног стања.  Сходно том...

Информација са 49. сједнице Сената Универзитета у Бањој Луци

Сенат Универзитета у Бањој Луци на 49. сједници одржаној електорнским путем преко програма Hangouts Meet, 30. aприла 2020. године донио је Закључак у вези са школарином за академску 2020/2021. годину. Донесен је и Закључак у вези са припремном наста...

Информација са 48. електронске сједнице Сената

Сенат Универзитета у Бањој Луци на 48. сједници одржаној електорнским путем преко програма Hangouts Meet, 26. марта 2020. године разматрио је Извјештај о реализацији Програма рада организационих једница Универзитета за прошлу годину. Сенат је разма...

Информација са 47. сједнице Сената

На 47. сједници Сената Универзитета у Бањој Луци, 27. фебруара 2020. године именовани су нови чланова Радне групе за имплементацију Европске повеље за истраживаче и Кодекса за запошљавање истраживача Универзитета у Бањој Луци.  Такође, именовани су ...

Информација са 46. сједнице Сената Универзитета у Бањој Луци

Сенат Универзитета у Бањој Луци, на 46. сједници одржаној 30. јануара 2020. године, донио је Одлуку о разрјешењу чланова Сената из реда студената. Такође, донесена је Одлука о верификацији мандата чланова Сената из реда студената. Сенат је размот...