Навигација

Архива новости

Сазив за 34. сједницу Сената Универзитета у Бањој Луци

Тридесет четврта сједница Сената Универзитета у Бањој Луци одржаће се у четвртак 30.10.2014. године у просторијама Ректората, са почетком у 13.00 часова. Више о предложеном дневном реду можете прочитати у прилогу. Сазив за 34. сједницу Сената Уни...

Информација са 33. сједнице Сената Универзитета у Бањој Луци

Сенат Универзитета у Бањој Луци на својој 33. сједници одржаној 13. 10. 2014. године, након разматрања захтјева Студентског парламента, донио је одлуку којом се факултетима /Академији умјетности препоручује да организују додатни испитни термин у октобa...

Сазив за 33. сједницу Сената Универзитета у Бањој Луци

Тридесет трећа сједница Сената Универзитета у Бањој Луци одржаће се у понедјељак 13.10.2014. године у просторијама Ректората, са почетком у 13.00 часова. Више о предложеном дневном реду можете прочитати у прилогу. Сазив за 33. сједницу Сената Уни...

Информација са 32. сједнице Сената Универзитета у Бањој Луци

Сенат Универзитета у Бањој Луци на својој 32. сједници, одржаној 03. 10. 2014. године верификовао је мандат проф. др Санде Додик, привременог члана Сената испред Академије умјетности и мандат проф. др Александра Остојића, члана Сената испред Пољопривре...

Сазив за 32. сједницу Сената Универзитета у Бањој Луци

Тридесет друга сједница Сената Универзитета у Бањој Луци одржаће се у петак 03.10.2014. године у просторијама Ректората, са почетком у 12.00 часова. Више о предложеном дневном реду можете прочитати у прилогу. Сазив за 32. сједницу Сената Универзи...

Информација са 31. сједнице Сената Универзитета у Бањој Луци

Сенат Универзитета у Бањој Луци на својој сједници одржаној 11. 09. 2014. године донио је Одлуку о одговорним наставницима и сарадницима за зимски и љетни семестар школске 2014/2015. године на I и II циклусу студија. Такође, на сједници је усвојен, ...

Сазив за 31. сједницу Сената Универзитета у Бањој Луци

Тридесет прва сједница Сената Универзитета у Бањој Луци одржаће се у четвртак 11.09.2014. године у просторијама Ректората, са почетком у 13. 00 часова. Више о предложеном дневном реду можете прочитати у прилогу.

Информација са 30. сједнице Сената Универзитета у Бањој Луци

На тридесетој сједница Сената Универзитета у Бањој Луци одржаној 16. јула 2014. године, донесена је одлука о именовању Комисије за издавачку дјелатност Универзитета у Бањој Луци у саставу: проф. др Чедомир Црногорац, доц. др Ђорђе Чича, проф. др Славиц...

Сазив за 30. сједницу Сената Универзитета у Бањој Луци

Тридесета сједница Сената Универзитета у Бањој Луци одржаће се у сриједу 16. 07. 2014. године, са почетком у 13. 00 часова, у просторијама Ректората.  Више о предложеном дневном реду можете прочитати у прилогу. Сазив за 30. сједницу Сената Универ...

Информација са 29. сједнице Сената Универзитета у Бањој Луци

Сенат Универзитета у Бањој Луци на сједници одржаној 19. 06. 2014. године усвојио је Акциони план урађен на основу Закључака са тематске сједнице Сената и Проширеног колегијума на тему „Наука на Универзитету“. Такође, Сенат је прихватио Приједлог По...

Сазив за 29. сједницу Сената Универзитета у Бањој Луци

Двадесет девета сједница Сената Универзитета у Бањој Луци одржаће се у четвртак, 19.06.2014. године, у просторијама Ректората, са почетком у 13,00 часова. Више о предложеном дневном реду можете прочитати у прилогу. Сазив за 29. сједницу Сената Ун...

Информација са 28. сједнице Сената Универзитета у Бањој Луци

На 28. сједници Сената Универзитета у Бањој Луци усвојен је Приједлог измјена Академског календара за школску 2013/2014. годину којим је дефинисано да се јунско-јулски испитни рок помјера за једну седмицу, те да ће сходно томе умјесто 09. јуна 2014. го...

Сазив за 28. сједницу Сената Универзитета у Бањој Луци

Двадесет осма сједница Сената Универзитета у Бањој Луци одржаће се у понедјељак, 02.06.2014. године, у просторијама Ректората, са почетком у 13,00 часова. Више о предложеном дневном реду можете прочитати у прилогу. Сазив 28. сједнице Сената Униве...

Информација са 27. сједнице Сената Универзитета у Бањој Луци

На 27. сједници Сената Универзитета у Бањој Луци одржаној 24. априла 2014. године, највише академско тијело УНБЛ заузело је став да се амандмански дјелује на недавно усвојени Закон о звањима у циљу долажења до рјешења које подразумијева да и они студен...

Сазив за 27. сједницу Сената Универзитета у Бањој Луци

Двадесет седма сједница Сената Универзитета у Бањој Луци одржаће се у четвртак, 24.04.2014. године, у просторијама Ректората, са почетком у 13,00 часова. Више о предложеном дневном реду можете прочитати у прилогу. Сазив 27. сједнице Сената Универ...

Информација са 26. сједнице Сената Универзитета у Бањој Луци

Двадесет шеста сједница Сената Универзитета у Бањој Луци одржана је 27.03.2014 године. На сједници је усвојен Правилник о издавачкој дјелатности Универзитета у Бањој Луци и донесена је Одлука о измјени и допуни Одлуке о одговорним наставницима и сарадн...

Сазив за 26. сједницу Сената Универзитета у Бањој Луци

Двадесет шеста сједница Сената Универзитета у Бањој Луци одржаће се у четвртак, 27.03.2014. године, у просторијама Ректората, са почетком у 13,00 часова. Више о предложеном дневном реду можете прочитати у прилогу. Сазив за 26. сједницу Сената Уни...

Информација са 25. сједнице Сената Универзитета у Бањој Луци

Двадесет пета сједница Сената Универзитета у Бањој Луци одржана је 13. фебруара 2014. године. На сједници је прихваћен Акциони програм рада  Универзитета у Бањој Луци у 2014. години, те је упућен Управном одбору на даље разматрање и усвајање. Такође, С...

Сазив за 25. сједницу Сената Универзитета у Бањој Луци

Двадесет пета сједница Сената Универзитета у Бањој Луци одржаће се у четвртак, 13.02.2014. године, у просторијама Ректората, са почетком у 13,00 часова. Више о предложеном дневном реду можете прочитати у прилогу. Сазив за 25. сједницу Сената Унив...

Информација са 24. сједнице Сената Универзитета у Бањој Луци

На 24. сједници Сената Универзитета у Бањој Луци одржаној 05. фебруара 2014. године, разматране су предложене листе наставно-научних вијећа факулетат/ Академије умјетности о одговорним наставницима и сарадницима на Универзитету у Бањој Луци, за љетни с...

Сазив за 24. сједницу Сената Универзитета у Бањој Луци

Двадесет четврта сједница Сената Универзитета у Бањој Луци одржаће се у сриједу, 05.02.2014. године, у просторијама Ректората, са почетком у 13,00 часова. Више о предложеном дневном реду можете прочитати у прилогу. Сазив за 24. сједницу Сената Ун...

Наставак 23. сједнице Сената Универзитета у Бањој Луци

У наставку 23. сједнице Сената Универзитета у Бањој Луци одржаном 16. јануара 2014. године, на дневном реду се нашао Извјештај о резултатима студентске анкете о наставном процесу у љетном семестру школске 2012/2013. године, те је након дискусије донесе...

Информација са 23. сједнице Сената Универзитета у Бањој Луци

  На двадесет трећој сједници Сената Универзитета у Бањој Луци одржаној 26.12.2013. године, разматрано је шест од укупно 15 тачака усвојеног дневног реда. Након разматрања и усвајања Извода из записника са 22. сједнице Сената Универзитета одржане...

Сазив за 23. сједницу Сената Универзитета у Бањој Луци

Двадесет трећа сједница Сената Универзитета у Бањој Луци одржаће се у четвртак, 26.12.2013. године, у просторијама Ректората, са почетком у 13,00 часова. Више о предложеном дневном реду можете прочитати у прилогу. Сазив за 23. сједницу Сената Уни...

Наставак 22. сједнице Сената Универзитета У Бањој Луци

У наставку 22. сједнице Сената Универзитета у Бањој Луци одржаном у сриједу, 04. децембра 2013. године разматрани су приједлози факултета за избор у наставничка и сарадничка звања. На приједлог Академије умјетности тачка: избор у звање др Синише Видако...