Навигација

Архива новости

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу умјетничку област Позоришна режија Драгана Пурковић-Мацан.pdf

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу умјетничку област Глума, Сценски говор са основама српског језика Јованка Миловановић1.doc

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу умјетничку област Глума (сценски говор са основама српског језика) Сандра Љубојевић.doc

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Физикална медицина и рехабилитација Славица Јандрић.doc

Извјештај Комиисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу умјетничку област Репродукција музике Душица Младеновић.doc

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Рачунарски интегрисани системи (CAD, CAM, CAPP, CAE) Ђорђе Чича.doc

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Техничка механика у машинству Валентина Голубовић-Бугарски.doc

Извјештај Комисије за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја за избор у академско звање за ужу научну област Конвенционалне технологије и Трибологија, машине, алати и прибори Гордана Глобочки-Лакић .doc

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу умјетничку област Ликовна умјетност, Графички дизајн Божо Радош.doc

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу умјетничку област Ликовна умјетност - Вајарство Предраг Митрић.doc

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу умјетничку област Филмска и телевизијска режија Саша Хајдуковић.doc