Навигација

проф. др Тамара Прибишев-Белеслин
редовни професор

Наставник - II-4
Филозофски факултет
051/322-780
Катедре
 • Филозофски факултет - Катедра за педагогију и методике
Ужа научна/умјетничка областЗвањеДатум избора у звање
Методика васпитно-образовног радаредовни професор 29. април 2021.
Општа педагогијаванредни професор 30. април 2020.

Предмети

Филозофски факултет

Академске студије другог циклуса
МПВ13ДСИДијете и савремене информатичке технологије
МПВ13СКВСавремени курикулум у предшколском васпитању
МПВ13ЦЕНЦентри за стваралаштво и учење
МПД10ИНТИнтеркултурално образовање
МПД10МПДМедијска педагогија
МПД22ИНВИнтеркултурално васпитање
МПД22МРВМетодика раног васпитања
МПД22РЕКРазвој и евалуација курикулума у предшколском васпитању
Академске студије првог циклуса
МФМП135Методика формирања математичких појмова
ОПД22ПОППородична педагогија
ПВАПВ135Алтернативно предшколско васпитање
ПВМРГ136Методика развоја говора
ППФЗФПородична педагогија
ПЦ135Продужени и цјелодневни школски боравак
ПЦ135-10Продужени и цјелодневни школски боравак
УПВ122Унапређивање породичног васпитања
ФОМППДУвод у формирање математичких појмова предшколске дјеце
Академске студије трећег циклуса
ДПД19ЕВОПЕвалуација васпитно образовног процеса
ДПД19РКМПРазвојне карактеристике и мотиви предшколаца

Библиографија

Радови у часописима

  Vklučevanje umetniških izraznih sredstev v učno okolje predškolsih otrok. Integration of Artistic Expressive Means into Preschool Children s Learning Environment

  ЧасописDidactica Slovenica
  Година2019
  АуториAleksandra Šindić, Tamara Pribišev-Beleslin и Darko Ratković
  Волумен34
  Број3-4
  Страна од80
  Страна до91

  Материјал за испитивање математичких знања и способности дјеце предшколског узраста (МАЗА): креирање и модификација задатака.

  ЧасописРадови. Часопис за хуманистичке и друштвене науке. Зборник радова III Отворени дани психологије (Посебно издање 2018)
  Година2018
  АуториДејан Кантар, Тамара Прибишев-Белеслин и Александра Хаџић
  Страна од335
  Страна до347

  Students and preschool teachers in play with children: Playfulness approached through the Ego States.

  DOIhttps://doi.org/10.15516/cje.v20i0.3052
  ЧасописCroatian Journal of Education
  Година2018
  АуториАлександра Шиндић-Радић и Тамара Прибишев-Белеслин
  Волумен20
  Број(Spec. Ed. 3)
  Страна од31
  Страна до50

  TEAMWORK AS EXPERIENCE BASED LEARNING AT UNIVERSITY OF BANJA LUKA: A LONG AND WINDING ROAD

  ЧасописEducational Alternatives
  Година2017
  АуториДанијела Кардаш, Горан Јањић, Петар Гверо, Vojislav Novaković, Martha Anderson и Тамара Прибишев-Белеслин
  Волумен15
  Страна од271
  Страна до278
  Веб адресаwww.scientific-publications.net

  РАЗВОЈ КОМПЈУТЕРСКЕ КУЛТУРЕ СТУДЕНАТА – БУДУЋИХ ВАСПИТАЧА

  DOIdoi: 10.7251/NSK1601039P
  ЧасописНаша школа
  Година2016
  АуториТамара Прибишев-Белеслин
  Волумен1
  Број1-2
  Страна од39
  Страна до52
  Веб адресаhttp://doisrpska.nub.rs/index.php/NASK/article/view/2979/2836

  Model integriranja posebnih metodika odgoja u ranom djetinjstvu: perspektive studenata o njihovom učenju u autentičnim okruženjima

  DOI10.15516/cje.v17i0.1485
  ЧасописCroatian Journal of Education
  Година2015
  АуториTamara Pribišev-Beleslin, Aleksandra Šindić и Tanja Vujić
  Волумен17
  Број1
  Страна од179
  Страна до194
  Веб адресаhttp://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=202955

  Play in research with children

  ЧасописCroatian Journal of Education
  Година2014
  АуториТамара Прибишев Белеслин
  Волумен16
  БројSp.Ed.1/2014
  Страна од253
  Страна до266
  Веб адресаhttp://cje.ufzg.hr

  Aquaring methodical skills of preservice preschool teachers:from abstract knowledge to situation based learning

  ЧасописMethodological Horizons
  Година2013
  АуториТамара Прибишев-Белеслин и Тања Вујић
  Волумен8 (2013)2
  Број18
  Страна од47
  Страна до65
  Веб адресаhttp://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=169152

  Informational competences of using the Internet in education: A child's right in schools in a networked society

  ЧасописSodobna pedagogika
  Година2013
  АуториТамара Прибишев-Белеслин и Татјана Дуроњић
  Волумен64 (130)
  Број3
  Страна од38
  Страна до54

  Evaluacija Osnova programa predškolskog vaspitanja i obrazovanja (eksperimentalna verzija) u Republici Srpskoj

  ЧасописNASTAVA I VASPITANJE
  Година2008
  АуториТамара Прибишев-Белеслин, Перо Спасојевић и Стака Николић
  Број1
  Страна од78
  Страна до94

Радови са скупова

  Породично окружење и математички развој дјеце у раном дјетињству. Family environment and children's mathematical development in early childhood

  Научни скупНОВИ ХОРИЗОНТИ ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА Универзитет у Београду Учитељски факултет 28.5.2022.
  ПубликацијаМеђународни научни скуп НОВИ ХОРИЗОНТИ ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА Универзитет у Београду Учитељски факултет 28.5.2022. Књига резимеа
  Година2022
  АуториTamara Pribišev-Beleslin, Sanja Partalo, Александра Хаџић и Dragica Milinković
  Страна од117
  Страна до119
  Веб адресаhttp://naucniskup.uf.bg.ac.rs/wp-content/uploads/2016/12/Zbornik-rezimea-Book-of-Abstracts-2022-2.pdf

  Children's words about friendship before and during the pandemic

  Научни скупEarly Childhood Voices Conference 2020
  ПубликацијаS. McLeod, T. Cumming, B. Downey, and L. Mahony (Eds.), Early Childhood Voices 2020 Conference Proceedings. Charles Sturt University, Faculty of Arts and Education, Early Childhood Research Group
  Година2020
  АуториТамара Прибишев-Белеслин и Сања Партало
  Страна од149
  Страна до150
  Веб адресаhttps://earlychildhoodresearch.csu.domains/early-childhood-voices-conference-2020/

  Therapeutic fairy tales in times of pandemic : cross-curricular initial preschool teacher education.

  Научни скуп16. mednarodni znanstveni sestanek Pomen medpredmetnega poučevanja in povezovanja Cross-curricular integration: the path to the realisation of educational goals
  ПубликацијаV: VOLK, Marina (ur.) Medpredmetno povezovanje: pot do uresničevanja vzgojno-izobraževalnih ciljev = Cross-curricular integration: the path to the realisation of educational goals.
  Година2020
  АуториAleksandra Šindić, Тamara Pribišev-Beleslin и Jurka Lepičnik-Vodopivec
  Страна од373
  Страна до386

  Хуманистичко васпитање и образовање у постинформатичком добу.

  Научни скупХуманистичко и еманципаторско васпитање
  ПубликацијаЗборник радова
  Година2020
  АуториТамара Прибишев-Белеслин
  Страна од187
  Страна до202

  Међугенерацијско учење у информационом добу

  Научни скупБањалучки новембарски сусрети Друштвено-хуманистичке науке данас
  ПубликацијаБањалучки новембарски сусрети Друштвено-хуманистичке науке данас Резимеи
  Година2019
  АуториНивес Личен, Јурка Лепичник-Водопивец, Тамара Прибишев-Белеслин, Александра Шиндић, Бране Микановић и Сања Партало

  Хуманистичко васпитање дјеце предшколског узраста - изазови одрастања уз информационе технологије

  Научни скупХуманистичко васпитање и информационе технологије
  ПубликацијаХуманистичко васпитање и информационе технологије. Научни скупови, Књига L, Одјељење друштвених наука, Књига 45.
  Година2019
  АуториТамара Прибишев-Белеслин
  Страна од109
  Страна до120

  Okvirni predškolski kurikulum u Bosni i Hercegovini - važna dimenzija kvaliteta.

  Научни скупX Međunarodna naučno-stručna konferencija Unapređenje kvalitete života djece i mladih
  Година2019
  АуториТамара Прибишев-Белеслин и Jasmina Bećirović
  Страна од113
  Страна до122

  Интегрисање умјетничке активности као контекст учења за предшколску дјецу

  Научни скупСавремени приступи у професионалном развоју и раду васпитача и учитеља
  ПубликацијаЗборник резимеа. Међународни научни скуп 2018 „Савремени приступи у професионалном развоју и раду васпитача и учитеља“
  Година2018
  АуториАлександра Шиндић-Радић, Тамара Прибишев-Белеслин и Дарко Ратковић
  Страна од97
  Страна до98

  Teamwork as experience based learning at University of Banja Luka: A long and winding road

  Научни скуп8th International conference Education, Research and Development
  Година2017
  АуториДанијела Кардаш, Goran Janjić, Petar Gvero, Martha Anderson, Vojislav Novaković и Tamara Pribišev-Beleslin

  Students and preschool teachers in play with children: Playfulness approached through the Ego States

  Научни скупOMEP 69th World Assembly and International Conference „Early Childhood Relationships: The Foundation for a Sustainable Future“
  ПубликацијаОнлајн издање
  Година2017
  АуториТамара Прибишев-Белеслин

  Parents' Insights on Mathematical Experiences of Six-year-olds at Home

  Научни скуп69 th World Assembly and International Conference Early Childhoor Relationships: The Foundation for a Sustainable Future
  ПубликацијаOn-line Abstract Book.
  Година2017
  АуториТамара Прибишев-Белеслин
  Веб адресаhttp://programme.exordo.com/omep2017/delegates/presentation/132/

  Materijal za ispitivanje matematičkih znanja i sposobnosti djece predškolskog uzrasta (MAZA) - Kreiranje i modifikacija zadataka

  Научни скупNaučno – stručni skup sa međunarodnim učešćem “Otvoreni dani psihologije Banja Luka 2016", Studijski program Psihologija, Filozofski fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci, Fakultet za pravne i poslovne studije "Dr Lazar Vrkatić", Novi Sad i Društvo psihologa Republike Srpsk
  ПубликацијаKnjiga sažetaka sa 3. međunarodnog naučno-stručnog skupa "Otvoreni dani psihologije 2016"
  Година2016
  АуториАлександра Хаџић, Dejan Kantar и Tamara Pribišev-Beleslin
  Страна од88

  Students’ play-like experiences within university teaching practice

  Научни скупInternational Scientific Conference Early Childhood Education "The Ways and Possibilities of Professional Development"
  ПубликацијаMeghívó programfüzet absztraktok. "The Ways and Possibilities of Professional Development"
  Година2016
  АуториАлександра Шиндић-Радић и Тамара Прибишев-Белеслин

  Preliminary view on study on mathematics education in early childhood: A case of Republic of Srpska

  Научни скуп5th International Conference Early Childhood Care and Education
  Публикација5th International Conference Early Childhood Care and Education
  Година2016
  АуториТамара Прибишев-Белеслин и Александра Хаџић

  Students' play-like experiences within university teaching practice

  Научни скупEARLY CHILDHOOD EDUCATION "The Ways and Possibilities of Professional Development"
  ПубликацијаS. Pálfi & A. Vargáné Nagy (2017), Kora gyermekkori nevelés szakmai megújításának úthai, lehetőségei 2
  Година2016
  АуториТамара Прибишев-Белеслин и Aleksandra Šindić
  Страна од96
  Страна до113

  Истраживања са децом у педагогији раног детињства данас: пажљиво слушање дечје перспективе

  Научни скупБањалучки новембарски сусрети Стање и перспективе истраживања у хуманистичким и друштвеним наукама
  ПубликацијаБањалучки новембарски сусрети Стање и перспективе истраживања у хуманистичким и друштвеним наукама Резимеи
  Година2015
  АуториТамара Прибишев-Белеслин
  Страна од53

  Фактори који обликују математичко образовање у раном детињству као повољно окружење за развој и учење деце

  Научни скупДидактичко-методички приступи и стратегије - подршка учењу и развоју деце
  ПубликацијаРезимеи
  Година2015
  АуториТамара Прибишев-Белеслин
  Страна од137

  Children’s narratives about their digital worlds.

  Научни скупМеждународнa конференциa «Современные тенденции развития дошкольного образования в мире»
  Година2015
  АуториТамара Прибишев-Белеслин
  Страна од231
  Страна до243

  Дјечија игра у курикулуму предшколског васпитања.

  Научни скупИмплементација иновација у образовању и васпитању – изазови и дилеме
  ПубликацијаУ Зборнику радова са научног скупа: Имплементација иновација у образовању и васпитању – изазови и дилеме.
  Година2015
  АуториСања Партало и Тамара Прибишев-Белеслин
  Страна од123
  Страна до133

  Игра и сазнања о времену: импликације за савремену методику предшколског васпитања и образовања

  Научни скупИмплементација иновација у образовању и васпитању – изазови и дилеме
  Година2014
  АуториАлександра Шиндић-Радић, Тамара Прибишев-Белеслин и Мира Галић
  Страна од171
  Страна до188

  Противурјечности у развоју професионалних компетенција педагога

  Научни скупБањалучки новембарски сурети
  Година2013
  АуториМаргарета Скопљак, Тамара Прибишев-Белеслин и Тања Вујић
  Страна од235
  Страна до250

  Противурјечности у развијању професионалних компетенција педагога

  Научни скупБањалучки новембарски сусрети Вриједности и противурјечја друштвене стварности
  ПубликацијаВриједности и противурјечја друштвене стварности
  Година2013
  АуториМаргарета Скопљак, Тамара Прибишев-Белеслин и Тања Вујић
  Страна од235
  Страна до251

  Early math beetwen the culture of teaching and the culture of playing: example from Republic of Srpska

  Научни скупEarly Childhood in the 21st Century: children's right to live, play, explore and learn about the world around them
  Публикација28 Simposio Mundial da OMEP Primeira Infancia no Seculo XXI: direito das crincas de viver, brincar, explorar e conhecer o mondo
  Година2013
  АуториТамара Прибишев Белеслин
  Страна од161
  Страна до162

  Children and youth multiply reality paradox in Republic of Srpska; community social work challenges

  Научни скупThe Social Work Social Development 2012, World Congrex
  Година2012
  АуториОливера Грбић, Тамара Прибишев-Белеслин и Татјана Дуроњић
  Веб адресаhttp://www.swsd-stockholm-2012.org

  Нови програм предшколског васпитања и образовања у Републици Српској из угла васпитача

  Научни скупМогућности смисленог живљења у дечјем вртићу
  ПубликацијаМогућности смисленог живљења у дечјем вртићу
  Година2012
  АуториТамара Прибишев Белеслин
  Страна од181
  Страна до195

  Vaspitanje i obrazovanje u ranom detinjstvu u postinformatičko doba: pogled na digitalno odrastanje i digitalne podele male dece

  Научни скупZnanstveno-stručna konferencija s međunarodnim učešćem "TEORIJA I PRAKSA RANOG ODGOJA"
  ПубликацијаSuvremeni tokovi u ranom odgoju. Znanstvena monografija
  Година2012
  АуториТамара Прибишев Белеслин
  Страна од39
  Страна до54

  Тhe Second Media Age in Education system of Republic of Srpka

  Научни скупWorld Conference on Educational Multimedia, Hipermedia& Telecommunications. Technical University of Lisabon,
  Година2011
  АуториТатјана Дуроњић и Тамара Прибишев-Белеслин
  Веб адресаhttp://www.editlib.org/p/37878.)

  Традиционалне и савремене концепције о даровитости у контексту предшколског васпитања и образовања.

  Научни скупКултура и образовање - детерминанте друштвеног прогреса
  ПубликацијаЗборнику радова са научног скупа: Култура и образовање - дeтерминанте друштвеног прогреса
  Година2010
  АуториТамара Прибишев-Белеслин и Сања Партало
  Страна од509
  Страна до523

  Друштвено обликовање потреба надарене деце

  Научни скупThe Methodology of Working With Talented Pupils
  ПубликацијаThe methodology of Working with talented pupils
  Година2010
  АуториТамара Прибишев Белеслин, Тања Станковић-Јанковић и Сања Партало
  Страна од332
  Страна до341

  Традиционалне и савремене концепције и даровитости у контексту предшколског васпитања и образовања

  Научни скупБањалучки новембарски сусрети Култура и образовање - детерминанте друштвеног прогреса (достигнућа, домети, перспективе)
  ПубликацијаКултура и образовање - детерминанте друштвеног прогреса (достигнућа, домети, перспективе)
  Година2010
  АуториТамара Прибишев-Белеслин и Сања Партало
  Страна од509
  Страна до523

  Предшколско дете са онеспособљењем у формалном систему васпитања и образовања - поглед из различитих перспектива

  Научни скупБањалучки новембарски сусрети Култура и образовање
  ПубликацијаКултура и образовање
  Година2006
  АуториТамара Прибишев-Белеслин
  Страна од435
  Страна до441

  The teacher's attitudes towards computers in education of young children

  Научни скупSITE 2000--Society for Information Technology & Teacher Education International
  ПубликацијаProceedings of Society for Information Technology and Teacher Education International Conference (SITE)
  Година2000
  АуториТамара Прибишев-Белеслин и Сања Цвијић Вучковић
  Страна од914
  Страна до918
  Веб адресаhttp://atlantis.coe.uh.edu/digitallib/site_dl/view.cfm?id=606

Остали радови

  Društveni angažman u akademskoj i društvenoj zajednici iz ugla studenata: predstavljanje rezultata kvalitativne studije

  ИздавачUniverzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet i Univerzitet u Banjoj Luci, Filozofski fakultet
  ISSN/ISBN978-86-6065-832-8
  Година2024
  АуториTamara Pribišev-Beleslin, Dragan Partalo и Marina Antonić
  Страна од121
  Страна до156
  Веб адресаhttps://digitalna.ff.uns.ac.rs/sites/default/files/db/books/978-86-6065-832-8.pdf#page=121

  Društveni angažman u akademskoj i društvenoj zajednici iz ugla studenata: predstavljanje rezultata kvalitativne studije

  ИздавачUniverzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet i Univerzitet u Banjoj Luci, Filozofski fakultet
  ISSN/ISBN978-86-6065-832-8
  Година2024
  АуториTamara Pribišev-Beleslin, Драган Партало и Марина Антонић
  Страна од121
  Страна до156
  Веб адресаhttps://digitalna.ff.uns.ac.rs/sites/default/files/db/books/978-86-6065-832-8.pdf#page=121

  Стваралачке активности за дјецу предшколског узраста у свијету луткарства и музике

  ИздавачФилозофски факултет - Универзитет у Бањој Луци
  ISSN/ISBN978-99976-38-48-9
  Година2020
  АуториАлександра Шиндић-Радић, Тамара Прибишев-Белеслин и Дарко Ратковић
  Страна од155
  Страна до177

  Дјечије стваралаштво и језици предшколског курикулума

  ИздавачФилозофски факултет - Универзитет у Бањој Луци
  ISSN/ISBN978-99976-38-48-9
  Година2020
  АуториТамара Прибишев-Белеслин
  Страна од41
  Страна до53

  Obrazovanje za održivi razvoj u inicijalnom profesionalnom razvoju vaspitača predškolske djece

  ИздавачFilozofski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci - Pedagoška fakulteta Univerza na Primorskem
  ISSN/ISBN978-99976-38-27-4
  Година2019
  АуториТамара Прибишев-Белеслин, Sanja Partalo, Aleksandra Šindić-Radić, Brane Mikanović и Nives Ličen
  Страна од9
  Страна до26

  Predškolski kurikulum: pedagoške osobenosti institucionalnog konteksta vaspitanja i obrazovanja djece

  ИздавачFilozofski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci - Pedagoška fakulteta Univerza na Primorskem
  ISSN/ISBN978-99976-38-27-4
  Година2019
  АуториТамара Прибишев-Белеслин
  Страна од47
  Страна до65

  Preschool Children’s Understanding of Animate and Inanimate: Methodical Suggestions

  ИздавачUniverza v Maribor Pedagoška fakulteta
  ISSN/ISBN978-961-286-269-5
  DOI10.18690/978-961-286-269-5
  Година2019
  АуториАлександра Шиндић-Радић, Тамара Прибишев-Белеслин и Marcela Batistič Zorec
  Страна од101
  Страна до115

  Предшколски курикулум: педагошке особености институционалног контекста васпитања и образовања дјеце.

  ИздавачFilozofski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci - Pedagoška fakulteta Univerza na Primorskem
  ISSN/ISBN978-99976-38-27-4
  Година2019
  АуториТамара Прибишев-Белеслин
  Страна од47
  Страна до65

  Интегрисане умјетничке активности као контекст учења за предшколску дјецу

  ИздавачУчитељски факултет
  Година2018
  АуториАлександра Шиндић-Радић, Тамара Прибишев-Белеслин и Дарко Ратковић
  Страна до97

  Students' play-like experiences within university teaching practice

  ИздавачDebrecen University Press
  Година2017
  АуториТамара Прибишев-Белеслин и Aleksandra Šindić-Radić
  Страна од96
  Страна до113

  Mathematical knowledge in children's game.

  ИздавачМосковский педагогический государственный университет
  ISSN/ISBN978-5-4263-0298-3
  Година2015
  АуториАлександра Шиндић-Радић, Тамара Прибишев-Белеслин и Mira Galić
  Страна од178
  Страна до188

  Children’s narratives about their digital worlds

  ИздавачМосковский педагогический государственный университет
  Година2015
  АуториТамара Прибишев-Белеслин
  Страна од231
  Страна до243

  DIGITAL EXPERIENCES IN EARLY CHILDHOOD Researching emerging perspectives, ideas, practices and cultures

  ИздавачSense Publishers
  ISSN/ISBN978-94-6209-735-3
  Година2014
  АуториТамара Прибишев Белеслин
  Страна од97
  Страна до113

  Ishodi učenja i razvoja u ranom djetinjstvu

  ИздавачAgencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje
  ISSN/ISBN978-9958-572-04-3
  Година2014
  АуториТамара Прибишев Белеслин
  Страна од25
  Страна до39

  Дигитално одрастање ученика и образовање у постинфоматичко доба

  ИздавачФакултет политичких наука
  ISSN/ISBN978-99955-701-1-8
  DOI10.7251/IKDMRS1201071B
  Година2012
  АуториТамара Прибишев Белеслин
  Страна од71
  Страна до83

  Истраживачки простор: Методолошки оквир

  ИздавачФакултет политичких наука
  ISSN/ISBN978-99955-701-1-8
  DOI10.7251/IKDMRS1201035D
  Година2012
  АуториТатјана Дуроњић и Тамара Прибишев Белеслин
  Страна од35
  Страна до51

  Друштвено обликовање потреба надарене деце

  ИздавачУчитељски факултет на мађарском наставном језику
  ISSN/ISBN978-86-87095-17-5
  Година2011
  АуториТамара Прибишев-Белеслин, Тања Станковић - Јанковић и Сања Партало
  Страна од333
  Страна до341

  Predškolski kurikulum i obrazovanje budućih vaspitača

  ИздавачAgencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje
  ISSN/ISBN978-9958-9995-1-2
  Година2011
  АуториТамара Прибишев Белеслин
  Страна од78
  Страна до86

  Mapping policies and practices for the preparation of teachers for inclusive education in contexts of social and cultural diversity

  ИздавачEuropean Trainig Foundation
  Година2010
  АуториЛејла Кафеџић, Тамара Прибишев Белеслин и Селма Џемиџић Кристиансен
  Веб адресаhttp://www.etf.europa.eu/webatt.nsf/0/C12578310056925BC125772E002B2093/$file/NOTE85SB89.pdf

  Програм предшколског васпитања и образовања

  ИздавачЗавод за уџбенике и наставна средства
  ISSN/ISBN978-99955-0-193-8
  Година2007
  АуториПеро Спасојевић, Тамара Прибишев Белеслин и Стака Николић

Књиге

  Приручник за извођење репликационих обука у оквиру пројекта Јачање социјалне инклузије – једнако и квалитетно образовање за подршку успјешном развоју дјеце сјеверозападног Балкана 2016 – 2018

  ИздавачSave the Children
  ISBNНема
  Година2021
  АуториЛејла Смајловић, Драган Матић, Лариса Касумагић-Кафеџић и Тамара Прибишев-Белеслин
  Тип књигепомоћни уџбеник
  Број страна156

  Дјечије стваралаштво у предшколским установама

  ИздавачФилозофски факултет Универзитета у Бањој Луци
  ISBN978-99976-38-48-9
  Година2020
  АуториТамара Прибишев-Белеслин
  Тип књигеостале научне публикације
  Број страна234

  Методика математичког образовања у раном дјетињству као теоријска и примијењена научна дисциплина.

  ИздавачФилозофски факултет Универзитета у Бањој Луци
  ISBNISBN 978-99976-38-41-0
  Година2020
  АуториТамара Прибишев-Белеслин
  Тип књигенаучна књига
  Број страна130

  Predškolski kurikulum u teoriji i praksi

  ИздавачFilozofski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci
  ISBN978-99976-38-33-5
  Година2019
  АуториТамара Прибишев-Белеслин
  Тип књигенаучна књига
  Број страна186

  Три теоријска приступа методици математичког образовања у раном дјетињству

  ИздавачФилозофски факултет Универзитет у Бањој Луци
  ISBN978-99976-38-01-4
  Година2017
  АуториТамара Прибишев-Белеслин, Драгица Милинковић и Александра Шиндић-Радић
  Тип књигенаучна књига

  Matematičko obrazovanje i deca. Pedagoško-metodičke ideje i modeli kroz istoriju

  ИздавачBanja Luka: Grafid
  ISBN978-99976-25-31-1
  Година2016
  АуториТамара Прибишев-Белеслин
  Тип књигенаучна књига
  Број страна234

  Kompjuterska iskustva dece

  ИздавачФилозофски факултет
  ISBN978-99955-59-21-2
  Година2011
  АуториТамара Прибишев Белеслин
  Тип књигенаучна књига
  Број страна183

  Susretanje u elektronskom svetu. deca. vaspitači. kompjuteri. vrtić.

  ИздавачFakultet za političke i društvene nauke
  ISBN978-99938-845-7-6
  Година2007
  АуториТамара Прибише Белеслин
  Тип књигеостале научне публикације
  Број страна114

  Pismenost koja nadolazi Kompjuteri u obrazovanju dece

  ИздавачЗавод за уџбенике и наставна средства Источно Сарајево
  ISBN99938-0-746-X
  Година2006
  АуториТамара Прибишев Белеслин
  Тип књигеостале научне публикације
  Број страна160

Пројекти

Вредносне оријентације и друштвени ангажман студената у оквиру наставних и ваннаставних активности у мултиетничком окружењу

У циљу унапређивања регионалне сарадње као предмет истраживања узима се питање вредносних оријентација и друштвеног ангажмана студената у оквиру наставних и ваннаставних активности у мултиетничком окружењу, односно на који начин представници различитих етничких група перципирају питања о неговању вредности интеркултурне осетљивости и друштвеног ангажмана студената...

Број пројекта1251327
СтатусАктиван
Тип пројектаМеђународни научноистраживачки - Остали
Организациона јединицаФилозофски факултет
Руководилацпроф. др Тамара Прибишев-Белеслин
Пројектни тиммр Кристијан Поповић
доц. др Драган Партало
Марина Антонић
ФинансијерAUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA,POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA VISOKO OBRAZOVANJE I NAUČNOISTRAŽIVAČKU DJELATNOST
Почетак реализације01.03.2023.
Завршетак пројекта29.02.2024.
Вриједност пројекта4918.0 БАМ

Унапређење управљања и руковођења кроз подучавање

На високошколским установама на Западном Балкану, наставно особље се бира на основу истраживачких постигнућа или професионалних вјештина које олакшавају реализацију наставног процеса у оквиру своје стручне области у којој добијају наставно-научно звање. Савремени приступи потенцирају помијерање ка високом образовању заснованом на компетенцијама (Competency-Based Higher Education (CBHE)) и парадигми заснованој на исходима. Наглашава се у свим фазама високошколске наставе...

Број пројекта1251324
СтатусАктиван
Тип пројектаЕразмус+
Организациона јединицаФилозофски факултет
Руководилацпроф. др Тамара Прибишев-Белеслин
Пројектни тимпроф. др Драган Матић
проф. др Сања Партало
проф. др Тања Станковић - Јанковић
доц. др Драган Партало
др Драган Драгомировић
проф. др Драженко Јоргић
проф. др Синиша Лакић
Жељана Ковачевић
ФинансијерEUROPEAN COMMISSION EUROPEAN EDUCATION AND CULTURE EXECUTIVE AGENCY
Почетак реализације01.12.2022.
Завршетак пројекта30.11.2025.
Вриједност пројекта46165.0 БАМ

Оснаживање и промовисање вриједности инклузије у васпитању и образовању

Наш програм ће се у почетку заснивати на теоријској и практичној обуци студената, ангажованих вршњачких едукатора са пет наставничких факултета Универзитета у Бањој Луци у љетном семестру школске 2021/2022. године. Обучени вршњачки едукатори реализоваће активности (интерактивна предавања, радионице, панел дискусије) са својим наставницима на пет факултета за обуку наставника...

Број пројекта1251317
СтатусАктиван
Тип пројектаМеђународни научноистраживачки - Остали
Организациона јединицаФилозофски факултет
Руководилацпроф. др Сања Партало
Пројектни тимАлександар Пајкић, ма
мр Кристијан Поповић
проф. др Љиљана Јерковић
Марко Аћић
проф. др Сања Јосифовић-Елезовић
проф. др Светлана Боројевић
проф. др Емир Мухић
Жељана Ковачевић
проф. др Татјана Марић
проф. др Татјана Михајловић
Мирјана Предић, ма
доц. др Драган Партало
проф. др Мирослав Дрљача
проф. др Тања Станковић - Јанковић
проф. др Кристина Пантелић Бабић
проф. др Александра Шиндић-Радић
доц. др Сњежана Кевић-Зрнић
проф. др Александра Хаџић
проф. др Славиша Јењић
доц. др Желимир Драгић
др Невена Вучен Папић
проф. др Маргарета Скопљак
проф. др Славица Тутњевић
Тања Глишић, ма
проф. др Тамара Прибишев-Белеслин
проф. др Драган Матић
ФинансијерУНИЦЕФ
Почетак реализације01.03.2022.
Завршетак пројекта31.03.2023.
Вриједност пројекта41900.0 БАМ

Животна средина у вријеме пандемије: педагошке и андрагошке импликације у развоју резилијентности

Пандемија COVID-19 представља елементарну катастрофу која је проузроковала друштвену кризу и општи друштвени стрес и трауму. У таквим ситуацијама од велике важности је подршка одраслих битних за дијете, њихова стабилност и спремност да пруже сигурност, задовоље дјечије потребе и помогну у емоционалној преради тешких психичких ситуација (Kruger &Reddemann 2013, Profaca i Arambašić 2009). Различите активности родитеља и других одраслих битних за дијете...

Број пројекта1251313
СтатусАктиван
Тип пројектаМеђународни научноистраживачки - Остали
Организациона јединицаФилозофски факултет
Руководилацпроф. др Александра Шиндић-Радић
Пројектни тиммр Кристијан Поповић
проф. др Сања Партало
проф. др Тања Станковић - Јанковић
Тања Глишић, ма
проф. др Тамара Прибишев-Белеслин
проф. др Драженко Јоргић
ФинансијерМинистарство за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво
Почетак реализације01.07.2021.
Завршетак пројекта30.06.2023.
Вриједност пројекта4000.0 БАМ

Образовање за одрживи развој на раном узрасту и међугенерацијско учење

Концепти које ћемо истраживати су одрживи развој, образовање у заједници, екологија учења и односа, универзитетско, предшколско, школско и постформално образовање. Истраживачки контекст је проистекао из билатералног пројекта БиХ и Словеније под називом Очување животне средине: васпитање и образовање у заједници који је у току. Наше истраживање заснива се на тези да је за подршку и развој одрживости у окружењу и добробити заједнице потребна едукација за све генерације ...

Број пројекта1251307
СтатусАктиван
Тип пројектаНационални научноистраживачки
Организациона јединицаФилозофски факултет
Руководилацпроф. др Александра Шиндић-Радић
Пројектни тимпроф. др Тамара Прибишев-Белеслин
проф. др Бране Микановић
Сњежана Јовановић
доц. др Желимир Драгић
Адријана Јевтић Вишњић
доц. др Драган Партало
проф. др Сања Партало
ФинансијерМинистарство за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво
Почетак реализације01.04.2020.
Завршетак пројекта30.04.2021.
Вриједност пројекта10000.0 БАМ

Дјечије стваралаштво у предшколским установама

Интердисциплинарни научноистраживачки пројекат Дјечије стваралаштво у предшколским установама полази од претпоставке да је стваралаштво општа, дјетету иманентна тенденција развоја, а настаје из унутрашње потреба да истражује свијет око себе и стваралачки прерађује елементе свог искуства. У институцијама предшколског васпитања дјеца...

Број пројекта1251304
СтатусНеактиван
Тип пројектаНационални научноистраживачки
Организациона јединицаФилозофски факултет
Руководилацпроф. др Тамара Прибишев-Белеслин
Пројектни тимВладана Гајић
проф. др Мирослав Дрљача
мр Данијел Дојчиновић
проф. др Бране Микановић
проф. др Биљана Бабић
проф. др Јеленка Пандуревић
доц. мр Биљана Смаилагић
проф. др Светозар Богојевић
проф. др Сања Партало
проф. др Александра Шиндић-Радић
Јасмина Бећировић
ФинансијерМинистарство за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво
Почетак реализације01.05.2019.
Завршетак пројекта17.05.2021.
Вриједност пројекта4500.0 БАМ

Очување животне средине: васпитање и образовање у заједници (Компаративна анализа између Републике Словеније и Босне и Херцеговине)

Главни циљ истраживања се односи на идентификовање, проучавање и компарацију програме/курикулуме и еколошке методичке стратегије у различитим групама и окружењу с акцентом на предшколско васпитање и неформално образовање у заједници одраслих и старијих одраслих...

Број пројекта1251302
СтатусНеактиван
Тип пројектаМеђународни научноистраживачки - Остали
Организациона јединицаФилозофски факултет
Руководилацпроф. др Александра Шиндић-Радић
Пројектни тимпроф. др Тамара Прибишев-Белеслин
проф. др Бране Микановић
Милана Дамјенић, ма
проф. др Сања Партало
ФинансијерМинистарство за научнотехнолошки развој и високо обарзовање Републике Српске
Почетак реализације01.01.2019.
Завршетак пројекта01.10.2021.
Вриједност пројекта4000.0 БАМ

Савремени приступи у методици математичког образовања дјеце предшколског узраста

Реформа предшколског васпитања и образовања у Републици Српској је актуалан стручни, научни и друштвени проблем. Савремено институционално предшколско васпитање и образовање доживљава се као брига и одговорност државе за одрастање и благостање његових најмлађих грађана, укључујући могућности за рани старт у развоју математичких појмова.

Број пројекта8301301
СтатусНеактиван
Тип пројектаНационални научноистраживачки
Организациона јединицаФилозофски факултет
Руководилацпроф. др Тамара Прибишев-Белеслин
Пројектни тимпроф. др Татјана Дуроњић
проф. др Александра Шиндић-Радић
Дејан Кантар, ма
Тања Глишић, ма
проф. др Александра Хаџић
ФинансијерМинистарство науке и технологије Републике Српске
Почетак реализације01.03.2016.
Завршетак пројекта18.02.2018.
Вриједност пројекта15000.0 БАМ