Навигација

Архива новости

На основу члана 71. Закона о високом образовању ("Службени гласник Републике Српске" број 73/10), Наставно-научно вијеће Факултета физичког васпитања и спорта на сједници одржаној 07.06. 2013. године, одлуком број 11/3.689-2-2/12 именовало је комисију ...

На основу члана 71. Закона о високом образовању ("Службени гласник Републике Српске" број 73/10), те члана 52. Статута Универзитета у Бањалуци Наставно-научно вијеће Факултета физичког васпитања и спортана сједници одржаној 14.02.2013. године, донијело...

На основу члана 71. Закона о високом образовању ("Службени гласник Републике Српске" број 73/10), Наставно-научно вијеће Факултета физичког васпитања и спорта - Бања Лука је на 7. сједници одржаној 21.06.2013. године, донијело одлуку (бр. 11/3.925-8/13...

Универзитет Оксфорд – Институт за стратешки дијалог додјељује стипендије за академску 2014/2015. годину дипломцима и младим професионалцима из Босне и Херцеговине и региона који желе да наставе постдипломске студије на Универзитету  Оксфорд. Weidenfeld...

Одлуком Наставно-Научног вијећа Филолошког факултета Универзитета у Бањој Луци именовани смо у Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја, у саставу:1. Др Жељко Ђурић, редовни професор, ужа научна област Италијанска књижевност, Фи...

Проширени колегијум Универзитета у Бањој Луци на сједници одржаној у уторак, 29. 10. 2013. године, разматрао је Приједлог правилника о организацији и реализацији апсолвентских екскурзија и након опширне дискусије донио закључак да овај правилник не би ...

Одлуком Наставно-научног вијећа Филозофског факултета Универзитета у Бањој Луци именовани смо у Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја у саставу: 1. Др Марко Шуица, доцент Филозофског факултета у Београду (ужа научна област Н...

На основу члана 71. став 7 тачка 6. Закона о високом образовању (Сл. Гласник РС број 73/10), те члана 52. Статута Универзитета у Бањој Луци, Наставно-научно вијеће Факултета физичког васпитања и спорта на 8. редовној сједници одржаној 24.09.2013. годин...

На основу члана 71. став 7 тачка б Закона о високом образовању (Сл. Гласник РС број 73/10, 104/11), те члана 54. Статута Универзитета у Бањој Луци, Наставно-научно вијеће Факултета физичког васпитања и спорта на 8. сједници одржаној 24.09.2013. године ...

Фондација “Хуманост у акцији” упутила је студентима првих и других година свих високошколских установа у Босни и Херцеговини позив за учешће у седмомјесечном едукативном програму „Потицање демократских вриједности и активног грађанства међу младима“. Ц...

Закључци са двадесет прве сједнице Сената Универзитета у Бањој Луци

Двадесет прва сједница Сената Универзитета у Бањој Луци одржана је у четвртак 24.10. 2013. године у просторијама Ректората. Након утврђивања дневног реда и усвајања Извода из записника са 20. сједнице, Сенат је разматрао и усвојио Правилник о признањим...

На основу члана 149. Закона о високом образовању ("Службени гласник РС" број 73/10, 104/11 и 84/12) и члана 54. Статута Универзитета у Бањој Луци. Наставно-научно вијеће Природно-математичког факултета, на сједници одржаној 18.09.2013. године, именовал...

На трећој сједници Управног одбора Универзитета у Бањој Луци (УО УНБЛ), одржаној у четвртак  24.10.2013 године, на дневном реду нашло се 15 тачака. Након усвајања Извода из записника са претходне сједнице УО УНБЛ одржане 17.09.2013. године, усвојен је ...

У склопу активности на TEMPUS пројектима под називом ''Студије из биоинжињерства и медицинске информатике'', скраћено BioEMIS (530423-TEMPUS-1-2012-1-UK-TEMPUS-JPCR), ''Мрежа за образовање и тренинг за државне лабораторије из еколошке области'', скраће...

Одлуком Наставно-Научног вијећа Пољопривредног факултета Универзитета у Бањој Луци именовани смо у Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја, у саставу: 1. Др Бранислав Станковић, доцент, ужа научна област Зоохигијена и здравстве...

Одлуком Наставно-Научног вијећа Пољопривредног факултета Универзитета у Бањој Луци именовани смо у Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја, у саставу: 1. Др Драгутин Матаругић, редовни професор, ужа научна област Анатомија и фи...

Одлуком Наставно-Научног вијећа Пољопривредног факултета Универзитета у Бањој Луци именовани смо у Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја, у саставу: 1. Др Бранислав Станковић, доцент, ужа научна област Зоохигијена и здравств...

Универзитет у Бањој Луци, промовисао је у сриједу, 23. октобра, своју издавачку дјелатност  на 58. Међународном београдском сајму. На промоцији која је одржана у сали „Слободан Селенић“, о издавачкој дјелатности УНБЛ говорио је проректор Универзитета, ...

Настава за студенте Универзитета у Бањој Луци на другом циклусу студија у академској 2013/2014. години почиње у понедјељак, 4. новембра 2013, на свим факултетима изузев Електротехничког факултета УНБЛ. 

09.10.-09.11.2013. године Изложба радова студената 1. године Студијског програма архитектура из предмета: Архитектонско пројектовање 2, Архитектонска графика и Ликовно обликовање, Архитектонско-грађевинско-геодетски факултет Бања Лука Понедјељак-петак,...

Замјеник шефа Делегације Европске уније у Босни и Херцеговини, Ренцо Давиди разговарао је у сриједу, 23. октобра са студентима Универзитета у Бањој Луци. На радном састанку у Ректорату Универзитета чији су домаћини били Студентски парламент Универзите...

Одлуком Научно-наставног вијећа Економског факутета Универзитета у Бањој Луци број: 13/3.1591-VIII - 2.5/13, а на основу члана 148. Закона о високом образовању, члана 54. Статута Универзитета у Бањој Луци и члана 20. Статута Економског факултета, на сј...

Одлуком Наставно-научног вијећа Економског факутета Универзитета у Бањој Луци број: 13/3.1849-IX - 12.3/13, а на основу члана 31. Правилника о научнонаставном раду за стицање звања магистра и доктора наука, те приједлога Комисије за постдипломски студи...

Одлуком Наставно-научног вијећа Природно-математичког факултета именовани смо у Комисију за разматрање конкурног материјала и писање извјештаја за избор у звање, у саставу: 1. Др Иван Аничић, редовни професор у пензији, ужа научна област Нуклеарна физи...

Институт за генетичке ресурсе Универзитета у Бањој Луци, реализује завршну фазу пројекта "ЗАувијек БИЉКЕ". Пројекат има за циљ анимирање јавне свијести о потреби прикупљања и одрживог коришћења биљних генетичких ресурса Републике Српске међу ученицима ...