Навигација

Архива новости

Одлуком Наставно-научног вијећа Медицинског факултета Универзитета у Бањој Луци број: 18-3-377/2013, које је одржано 04. Јуна 2013. године, именована је Комисија за оцјену подобности теме под насловом „Клиничка и радиографска анализа стања пародонцијум...

Одлуком Наставно-научног вијећа Медицинског факултета Универзитета у Бањалуци број: 18-3-378/2013 одржаног дана 04.06.2013. године, именована је Комисија за оцјену подобности теме под насловом ''Микробиолошка анализа ефеката различитих модалитета тера...

Одлуком Научно-наставног вијећа Медицинског факултета Универзитета Бања Лука, на сједници одржаној 4.6.2013. године одлуком број 8-3-379/2013 од 4.6.2013. године именована је Комисија за оцјену подобности теме "Утицај ксеростомије као нуспојаве примје...

Састав Комисије:1. Проф. др Душко Вулић Медицински факултет Бања Лука 2. Академик проф. др Миодраг Остојић Медицински факултет Београд 3. Доц. др Марко Шобот Медицински факултета Бања ЛукаНа основу члана 52. и 138 Статута Универзитета у Бањој Луци, те ...

Одлуком Наставно-умјетничког вијећа Академије умјетности Универзитета у Бањој Луци број 06-3.295-2.2/13 од 08.05.2013. године образован је Комисија за подношење извјештаја за избор у наставничко звање у сњедећем саставу: 1. Предсједник др Сања Филипови...

Састав Комисије: 1. Проф. мр Марија Јокановић, предсједник 2. Редовни професор Бранислав Петковић, члан 3. Мр Немања Марјановић, чланИзвјештај Комисије  о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу умјетничку област Репродукција музике Иван Оташевић

На основу члана 149. став (1). Закона о високом образовању ("Службени гласник Републике Српске" бр. 73/10, 104/11 и 84/12) даје се сљедеће Обавјештење о јавној одбрани докторске дисертације мр Јосипа Билића

На основу члана 149. став (1). Закона о високом образовању ("Службени гласник Републике Српске" бр. 73/10, 104/11 и 84/12) даје се сљедеће Обавјештење о јавној одбрани докторске дисертације мр Игора Милуновића

Састав комисије: 1. Др Владимир Костић, академик, редовни професор, ужа научна област Неурологија, Медицински факултет Универзитета у Београду, предсједник 2. Др Небојша Јовић, ванредни професор, ужа научна област Неурологија, Медицински факултет Униве...

Састав комисије: 1. Др Лазар Ранин, редовни професор, ужа научна област Медицинска микробиологија, Медицински факултет Универзитета у Београду, предсједник 2. Др Мирослав Петковић, ванредни професор, ужа научна област Медицинска микробиологија, Медицин...

Састав Комисије: 1. Др Лазо Ристић, редовни професор, ужа научна област Методологија социјалних истраживања, Факултет политичких наука Универзитета у Бањој Луци, предсједник; 2. Др Брацо Ковачевић, редовни професор, ужа научна област Теоријска социолог...

Састав Комисије: 1. Миодраг Ралевић, проф. др, д.и.а. Урбанизам и планирање простора, Архитектонски факултет Универзитета у Београду 2. Миленко Станковић, проф. др, Архитектонско пројектовање, Архитектонско-грађевински факултет Универзитета у Бањој Луц...

Састав Комисије: 1. Др Миодраг Ралевић, редовни професор, Архитектонски факултет Београд, ужа научна област Урбанизам и планирање простора 2. Др Александра Ђукић, доцент, Архитектонски факултет Београд, ужа научна област Урбанизам и планирање простора3...

На основу члана 62. тачка (4) Закона о високом образовању ("Службени гласник Републике Српске", број: 73/10, 104/11 и 84/12), члана 27. тачка (2) Статута Универзитета у Бањој Луци и Правилника о поступку избора органа Универзитета, факултета, Академије...

Састав Комисије: 1. Проф. др Владан Ђокић, предсједник 2. Доц. др Бранкица Милојевић, члан 3. Проф. др Миленко Станковић, чланИзвјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Архитектура унутрашњег простора и дизајн и ...

Састав Комисије: 1. др Драго Бранковић, редовни професор, Филозофски факултет у Бањој Луци на предметима Основи педагогије и Теорије васпитања, предсједник 2. др Милка Ољача, редовни професор, Филозофски факултет у Новом Саду на предметима Андрагогија,...

Састав Комисије:1. Др Спасенија Ћеранић, редовни професор за ужу научну област  Клиничка психологија, Филозофски факултет Источно Сарајево,  предсједник 2. Др Марија Бургић, редовни професор  за ужу научну област Психијатрија, Медицински факултет у Бањ...

Састав Комисије: 1. Др Драго Бранковић, редовни професор, Филозофски факултет, Универзитет у Бањој Луци, ужа научна област: Општа педагогија, предсједник; 2. Др Ненад Сузић, редовни професор, Филозофски факултет, Универзитет у Бањој Луци, ужа научна об...

Поштовани чланови академске заједнице, Имамо част и задовољство да Вас позовемо на конференцију на којој ће бити представљена студија "Правни аспекти борбе против корупције у високом образовању - de lege lata i de lege ferenda", рађена у оквиру пројект...

Састав комисије: 1. предсједник: др Момир Миков, редовни професор, ужа научна област Фармакокинетика и клиничка фармација; Медицински факултет Универзитета у Новом Саду 2. члан: др Свјетлана Стоисављевић Шатара, редовни професор, ужа научна област Фарм...

Тендерска документација за јавну набавку извођења радова на изградњи објекта четвртог павиљона за смјештај студената у склопу Универзитетског града у Бањој ЛуциАнекси ОБАВЈЕШТЕЊЕ О НАБАВЦИ БРОЈ  200-1-3-1-61/13 PROCUREMENT NOTICE – INTERNATIONAL PUBLI...

На основу члана 4. Споразума између Вијећа министара Босне и Херцеговине и Владе Црне Горе о научној и технолошкој сарадњи, од 01. децембра 2008. године („Службени гласник БиХ", - Међународни уговори; број 6/09) Министарство цивилних послова, објављује...

Састанак продекана за научно-истраживачки-умјетнички рад факултета/ академије/ института Универзитета у Бањој Луци одржан је 21. маја 2013. године у Ректорату Универзитета у Бањој Луци. Записник са састанка продекана за научно-истраживачки рад факултет...

На основи члана 149. Закона о високом образовању („Службени Гласник Републике Српске" број 73/10) и члана 52. Статута Универзитета у Бањој Луци, Наставно-научно вијеће Медицинског факултета на сједници одржаној дана 09.02.2013. године, донијело је одлу...