Навигација

Архива новости

На основу члана 32. Правилника о научно-наставном раду за стицање звања магистра наука и доктора наука, те приједлога Комисије за постдипломски студиј и докторате, Научно-наставно вијеће Економског факултета, на сједници одржаној 10.11.2011. године бро...

Одлука о измјенама одлуке о броју редовних и ванредних студената који се уписују у I годину I циклуса студија и у I годину II циклуса студија у академској 2013/14. години на јавним високошколским установама

На тематској сједници посвећеној стању у високом образовању у Републици Српској одржаној 23. септембра, Влада Републике Српске  формирала је радну групу која ће се континуирано бавити  стратешким питањима у области високог образовања, прије свега: раци...

Одлуком број 09/3.1-20/13, која је донесена на 40. сједници Наставно-научног вијећа Филолошког факултета Универзитета у Бањој Луци одржаној дана 17.01.2013. (одлука израђена 28.01.2013.), изабрана је Комисија за писање извјештаја за избор једсног наста...

Наставно-нучно вијеће Филолошког факултета донијело је, на сједници одржаној 10. јула 2013. године, Рјешење о именовању Комисије за преглед и оцјену израђене докторске дисертације у саставу: 1. Др Радмила Маројевић, редовни професор Универзитета у Беог...

Одлуком Наставно-научног вијећа Филолошког факултета Универзитета у Бањој Луци број: 01/04-2-2137-22/13 од 23.08.2013. године именовани смо у Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја за избор у звање у саставу: 1. Др Алиса Имамо...

У склопу активности на TEMPUS пројекту под називом „Модернизација универзитета Западног Балкана кроз јачање  структура и сервиса за трансфер знања, истраживање и иновације„ (Modernization of  WBC universities through strengthening of structures and ser...

У склопу активности на TEMPUS пројекту под називом „Модернизација универзитета Западног Балкана кроз јачање  структура и сервиса за трансфер знања, истраживање и иновације„ (Modernization of  WBC universities through strengthening of structures and ser...

На основу члана 5. и 6. Закона о високом образовању (“Службени гласник Републике Српске”, број: 73/10, 104/11 и  84/12), Одлуке Владе Републике Српске о броју редовних  и ванредних студената који се уписују у прву годину првог циклуса студија и у прву ...

Филозофски факултет Универзитета у Бањој Луци домаћин је Седмог међународног симпозијума  под називом „Технологија, информатика и образовање - стање и проблеми, циљеви и могућности, промјене и перспективе“ који се одржава 20. и 21. септембра 2013. годи...

Филозофски факултет Универзитета у Бањој Луци домаћин је Седмог међународног симпозијума  под називом „Технологија, информатика и образовање - стање и проблеми, циљеви и могућности, промјене и перспективе“ који се одржава 20. и 21. септембра 2013. годи...

Влада Републике Српске донијела је Одлуку о измјенама Одлуке о броју редовних и ванредних студената који се уписују у прву годину првог циклуса студија и у прву годину другог циклуса студија у академској 2013/14. години на јавним високошколским установ...

Трећи састанак Радне групе за израду Правилника о издавачкој дјелатности Универзитета у Бањој Луци одржан је 16.9.2013. године, у просторијама Ректората. На састанку којим је предсједавао проф. др Милан Матаруга, проректор за научноистраживачки рад и р...

Цукуба универзитет  (University of Tsukuba) из Токија, Јапан, објавио је водич за упис страних студената који желе да се упишу  на овај универзитет у школској 2014-2015. години („Enrollment Guidebook for International Students, University of  Tsukuba 2...

Школа за јавну политику и менаџмент Корејског института за развој (Korea Development Institute – KDI) са сједиштем у Сеулу, објавила је позив за упис и стипендирање страних студената на мастер и докторским студијима у 2014. години и то у двије области:...

С циљем унапређена наставног процеса у Средњој стручној и техничкој школи у Градишци, Пољопривредни Факултет  Универзитета у Бањој Луци донираo je овој школи вриједну литературу  из области пољопривредних наука чији су аутори наставници и сарадници са ...

Одлуком Наставно-научног вијећа Медицинског факултета Универзитета у Бањој Луци број: 02/04-3.632-105/13 од 04.04.2013. године именовани смо у Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја за избор у звање у саставу: 1. Проф. др Бран...

На састанку ужег руковoдства Универзитета у Бањој Луци (УНИБЛ) са представницима  студената, прихваћена је инцијатива  Студентског парламента Универзитета, подржана од стране представника Студентских организација организационих јединица Универзитета и ...

Управни одбор Универзитета у Бањој Луци, на сједници одржаној 17. 09. 2013. године, разматрајући трошковник услуга које пружа Универзитет, донио је одлуку да, уз један изузетак, цијена услуга  Универзитета у Бањој Луци остане непромијењена у односу на ...

Расправљајући о вишегодишњој актуелној проблематици смјештаја гостујућих професора Универзитета у Бањој Луци, чланови Управног одбора су се на сједници одржаној 17. 09. 2013. године усагласили да је неопходно у што скорије вријеме затражити разговор са...

На основу члана 149. Закона о високом образовању ( „Службени гласник Републике Српске“, број: 73/10, 104/11 и 84/12), и члана 54. Статута Универзитета у Бањој Луци, Наставно - научно вијеће Медицинског факултета на сједници одржаној 10.7.2013. године, ...

У оквиру NETREL Tempus пројекта (Network for education and training for governmental environmental laboratories – NETREL), на Природно- математичком факултету Универзитета у Бањој Луци, у периоду 9-13. септембра одржано је Предавање о узорковању загађи...

Џон Еверт, један од водећих тениских тренера и менаџера у свијету, посјетио је прошле седмице Факултет физичког васпитања и спорта Универзитета у Бањој Луци. Том приликом, чувеном тениском стручњаку, чији је боравак у Бањој Луци организовало Министарс...

Одлуком Наставно-научног вијећа Филолошког факултета Универзитета у Бањој Луци именовани смо у Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја за избор у звање у саставу:1. Др Божинка Петронијевић, редовни професор, ужа научна област Њ...