Навигација

Архива новости

Поштовани, Обавјештавамо Вас да је јутрос ректор Универзитета у Бањој Луци проф. др Станко Станић, заједно са проректорима Универзитета и генералним секретаром, одржао састанак са студенатима који су лијечени на Клиници за инфективне болести Клиничког ...

Сви љубитељи фотографије имаће прилику да освоје вредне награде учествовањем на конкурсу за најбољу аматерску фотографију природе "Плаво-зелени свет" који је отворен до 20. августа. Овај конкурс организује Центар за унапређење животне средине уз подршк...

Састав Комисије: 1. Др Татјана Бијелић, ванредни професор, Филолошки факултет Универзитета у Бањој Луци, ужа научна област Специфичне књижевности - англоамеричка књижевност, предсједник 2. Др Зоран Пауновић, редовни професор, Филолошки факултет Универз...

У радној посјети Универзитету у Бањој Луци од 9-12.7.2013. године боравиће делегација партнерског универзитета из Есена (Њемачка).  У оквиру провођења активности из Споразума о сарадњи који је 04.3.2013. године Универзитет у Бањој Луци потписао са FO...

На основу члана 71. Закона о високом образовању ("Службени гласник Републике Српске", број 73/10) Наставно-научног вијећа Филозофског факултета у Бањој Луци на сједници одржаној 04.06.2013. године, именовало је Комисију за оцјену подобности теме и канд...

На основу одлуке Наставно-научног вијећа Филозофског факултета Универзитета у Бањој Луци од 28.09.2011. године, рјешењем број 1300-3/11 именована је Комисија за оцјену подобности теме и кандидата за израду докторске тезе кандидаткиње мр Снежане Самарџи...

Састав Комисије:1. Др Зоран Лукић, ванредни професор, ужа научна област Менаџмент, Економски факултет Универзитета у Бањој Луци, предсједник2. Др Саша Петковић, доцент, ужа научна област Теоријска економија, Економски факултет Универзитета у Бањој Луци...

Састав Комисије:1. Др Драган Микеревић, редовни професор, ужа научна област Пословне финансије, Економски факултет Универзитета у Бањој Луци, предсједник2. Др Новак Кондић, редовни професор, ужа научна област Рачуноводство и ревизија, Економски факулте...

Састав Комисије:1. Др Ратко Дејановић, редовни професор, ужа научна област Рачунарске науке, Електротехнички факултет Универзитета у Бањој Луци, предсједник 2. Др Душан Малбашки, редовни професор, ужа научна област Програмски језици, Факултет техничких...

Наставно-научно вијеће Филолошког факултета у Бањој Луци Одлуком број 09/3.872-15-1/13 од 11.06.2013. године, именовало је Комисију за писање извјештаја за избор наставника страног језика за ужу научну област Специфични језици - енглески језик на наста...

Подаци о Комисији:1. Др Милан Антонијевић, редовни професор Техничког факултета у Бору - Универзитет у Београду, ужа научна област Хемијска технологоја2. Др Миомир Павловић, редовни професор Технолошког факултетау Зворнику - Универзитет у Источном Сара...

Драги бруцоши, обавјештавамо вас да комплетан здравствени преглед за упис на факултете/Академију умјетности можете обавити у Студентској амбуланти "Кампус" (ЈЗУ Дом здравља - Амбуланта за здравствену заштиту студената), која се налази у кампусу Студент...

Састав комисије: 1. Др Радислав Тошић, ванредни професор, ужа научна област: Физичка географија, Природно-математички факултет Универзитета у Бањој Луци, предсједник; 2. Др Чедомир Црногорац, редовни професор, ужа научна област: Физичка географија, При...

Одлуком Наставно-научног вијећа ПРиродно-математичког факултета Универзитета у Бањој Луци број: 19/3. 1633/13. од 18.06.2013. образована је Комисија за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја за избор у академско звање у сљедећем саставу: ...

Састав комисије: 1. Др Гордана Тешановић, ванредни професор, ужа научна област Породична медицина, Медицински факултет Универзитета у Бањој Луци, предсједник 2. Др Свјетлана Стоисављевић Шатара, редовни професор, ужа научна област фармакологија и токси...

Састав Комисије: 1. Др Ранко Шкрбић, редовни професор, ужа научна област Фармакологија и токсикологија, Медицински факултет Универзитета у Бањој Луци, предсједник 2. Др Свјетлана Стоисављевић Шатара, ужа научна област Фармакологија и токсикологија, Мед...

Научни скуп под називом "Наука и високо образoвање у Републици Српској - стање, путеви и перспективе" одржан је 2. јула на Универзитету у Бањој Луци. Скуп је отворио један од организатора, проф. др Душко Вејновић, наводећи да је тему наметнула пракса у...

Подаци о Комисији: 1. Др Дејан Љубисављевић, редовни професор, Катедра за Хидротехнику и водно-еколошко инжењерство, Грађевински факултет, Универзитет у Београду 2. Др Ненад Јаћимовић, доцент, Катедра за Хидротехнику и водно-еколошко инжењерство, Грађе...

Састав комисије: 1. предсједник: Др Силвана Петровић, редовни професор, ужа научна област Фармакогнозија, Фармацеутски факултет Универзитета у Београду 2. члан: Др Татјана Кундаковић, ванредни професор, ужа научна област Фармакогнозија, Фармацеутски фа...

Управни одбор Удружења наставника и сарадника Универзитета у Бањој Луци, у сарадњи са Универзитетом у Бањој Луци, организује научни скуп на тему: "Наука и високо образовање у Републици Српској" који ће се одржати 2. јула 2013. године у Свечаној сали Ре...

Састав Комисије:Одлуком Наставно-научног вијећа Пољопривредног факултета број 10/3.1238-56-14б/13 од 05.06.2013. године именована је Комисија у саставу: 1. Др Васкрсије Јањић, академик, редовни професор, Пољопривредни факултет Универзитета у Бањој Луци...

Одлуком Научно-наставног вијећа Медицинског факултета Универзитета у Бањој Луци број: 18-3-311/2013 од 23.04.2013. године, именована је Комисија за оцјену подобности теме под насловом:"Распрострањеност каријеса раног дјетињства и дејство денталних лако...

Наставно-научно вијеће Филолошког факултета Универзитета у Бањој Луци на сједници одржаној 17.01.2013. године, изабрало је Комисију за писање извјештаја за избор једног наставника за ужу научну област Специфичне књижевности - српска књижевност на наста...