Навигација

Архива новости

Проректор Универзитета у Бањој Луци проф. др Валерија Шаула примила је у радну посјету доц. др Јулију Јорданову Пулову-Ганеву (Yuliya Yordanova Pulova-Ganeva) и доц. др Милену Христову Јоргову (Milena Hristova Yorgova) са Универзитета «Свети Ћирило и М...

На основу одлуке Научно-наставног вијећа Природно-математичког факултета бр. 19/3.1109/13 од 18.04.2013.год. именована је комисија за оцјену подобности теме и кандидата за израду докторске дисертације под називом „Специјација и екстракција тешких метал...

Састав Комисије: 1. Предсједник: Др Златко Бундало, редовни професор, ужа научна област Електроника и електронски системи, Рачунарски хардвер, Електротехнички факултет Универзитет у Бањој Луци 2. Члан: Др Бранко Докић, редовни професор, ужа научна обла...

Обавјештавамо Вас о програму стипендирања Тајвана за 2013. годину. Рок за пријаву је 30. јун 2013. године. Више информација мозжете пронаћи на интернет страници: http://taiwanfellowship.ncl.edu.tw/eng/index.aspxПрограм стипендирања Тајвана за 2013. годину

Састав Комисије: 1. Др Саша Зељковић, доцент, ужа научна област Неорганска и нуклеарна хемија, Природно-математички факултет Универзитета у Бањој Луци, предсједник2. Др Љиљана Вукић, ванредни професор, ужа научна област Еколошко инжењерство, Технолошки...

Састав Комисије: 1. Др Јелена Пенавин-Шкундрић, редовни професор, ужа научна област Неорганска и нуклеарна хемија, Технолошки факултет Универзитета у Бањој Луци, предсједник 2. Др Саша Зељковић, доцент, ужа научна област Неорганска и нуклеарна хемија, ...

Састав комисије: 1. предсједник: др Нађа Васиљевић, редовни професор, ужа научна област Хигијена; Медицински факултет Универзитета у Београду. 2. члан: др Гордана Тешановић, ванредни професор, ужа научна област Породична медицина; Медицински факултет У...

Jавна набавка и монтажа опреме у оквиру реализације главног пројекта информационог система за потребе Правног факултета Универзитета у Бањој Луци - поновљени поступак

Дана, 13.06.2013. године са почетком у 14.00 сати у амфитеатру Природно-математичког факултета Универзитета у Бањој Луци, Ул. Младена Стојановића бр. 2, кандидат мр Свјетлана Лолић браниће докторску дисертацију под називом"Микробиолошка анализа стања и...

Дана 29.05.2013. године у просторијама Ректората Универзитета у Бањој Луци одржана је сједница Управног одбора међународног пројекта из области роботске технологије скраћеног назива  BANOROB (Bosnian-Norwegian research based innovation for development ...

Одлуком Наставно-научног вијећа Архитектонско-грађевинског факултета Универзитета у Бањој Луци број 14/3.419/13 од 25.04.2013. године, образована је Комисија за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја за избор у академско звање сарадника з...

Састав Комисије: 1. Др Ненад Сузић, редовни професор Филозофског факултета у Бањој Луци, ужа научна област Општа педагогија и методика васпитно образовног рада, предсједник; 2. Др Драго Бранковић, редовни професор Филозофског факултета у Бањој Луци, уж...

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Филозофска антропологија Радивоје Керовић

Састав Комисије: 1. Предсједник: др Рада Петровић, доцент, Технолошки факултет, Универзитет у Бањој Луци, ужа научна област: Физичка хемија 2. Члан: др Драган Тошковић, редовни професор, Технолошки факултет, Универзитет у Источном Сарајеву, ужа научна ...

Сарајево, Бања Лука, Мостар Након успјешног завршетка практичне обуке која је реализована у форми четири тематске радионице/ траининг модула, програм "Имам идеју" улази у своју завршну фазу у оквиру које ће студенти имати могућност да поднесу своје пос...

Састав Комисије: Одлуком Научно-наставног вијећа Шумарског факултета бр. 468/143 на шестој сједници одржаној 26.04.2013. године формирана је Комисија за избор наставника за ужу научну област Силвискологија, на наставним предметима Шумарска педологија и...

Шеснаеста сједница Сената Универзитета у Бањој Луци

На основу члана 4. став 1. Пословника о раду Сената Универзитета у Бањој Луци, сазивам 16. СЈЕДНИЦУ СЕНАТА УНИВЕРЗИТЕТА У БАЊОЈ ЛУЦИ за уторак 28.05.2013. године, у просторијама Ректората, са почетком у 13:00 часова Шеснаеста сједница Сената Универз...

На основу члана 71. подтачка (7) став е) Закона о високом образовању („Службени гласник РС“ број 73/10) и члана 52. тачка (4). Статута Универзитета у Бањој Луци, Наставно-научно вијеће Природно-математичког факултета на сједници одржаној 18.04.2013. го...