Навигација

Архива новости

На основу изнијетих чињеница о научно-истраживачкој, образовној и професионалној активности кандидата, комисија изводи сљедеће закључке:1. Др Мира Мандић, доцент Студијског програма за географију Природно-математичког факултета Универзитета у Бањој Луц...

Делегација Европске уније у Босни и Херцеговини и Делегација Европске уније у Црној Гори, у сарадњи са Дирекцијом за европске интеграције Босне и Херцеговине и Министарством вањских послова и европских интеграција Црне Горе објављују  3. Позив за дост...

У организацији Студентског парламента одржана је прва сједница поводом организовања 6. научно-стручног скупа „Студенти у сусрет науци“ 19. јула 2013. године у Ректорату Универзитета у Бањој Луци, гдје је конститутисан Организациони и Научни одбор скупа...

Округли сто на тему „ISCED класификација“ одржаће се 23.07.2013. године у Свечаној сали Ректората Универзитета у Бањој Луци са почетком у 11:00 часова. У току је израда ревидиране класификације образовања и шифри које ће бити међународно кориштене, а ч...

У складу са Законом у високом образовању и Статутом Универзитета којим су прописани услови за избор наставника, узимајући у обзир број и квалитет објављених радова, научноистраживачке активности, а посебно дугогодишњи рад са студентима кроз који је сте...

Комисија је разматрајући пријаве констатовала сљедеће:- Пријава првог кандидата Невене Ракић је комплетна и Комисија је узела у разматрање и бодовала остварени просјек оцјена на првом циклусу студија (9,18 бодова), научну дјелатност (1 бод), стручну дј...

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Криминалистичка тактика, методика и оператива - Милимир Говедарица

Приједлог Комисије:Сагледавајући научну, стручну и педагошку активност, на основу биографских података, објављених научно-стручних радова, те научно-истраживачке активности, стручне активности и педагошког искуства, а сходно члановима 77, 78. и 79. Зак...

Комисија је разматрајући пријаве констатовала сљедеће:- Пријава кандидата Младена Марића је комплетна и Комисија је узела у разматрање и бодовала остварени просјек оцјена на првом циклусу студија 8,02 бодова, стручну дјелатност (5 бодова) и бодове оств...

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Организација и послови полиције

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Информационе науке и биофизика (развој софтвера) на наставне предмете Хемијска инфоратика, Алгоритам рачунарске геометрије, Теорија формалних језика, Теоријске основе ра...

У складу са Законом о високом образовању и Статутом Универзитета у Бањој Луци којима су прописани услови за избор наставника, узимајући у обзир број и квалитет објављених радова и научно-истраживачке активности Кандидата, Комисија констатује да кандида...

На расписани конкурс који је објављен 31.05.2013 године за избор једног сарадника за ужу научну област: Експлоатација флуида, пријавио се само један кандидат и то мр Јована (Радомира) Црногорац, мастер инжењер рударства. Јована Црногорац завршила је ос...

На расписани конкурс који је објављен 31.05.2013 године за избор доцента за ужу научну област Експлоатација флуида, пријавио се само један кандидат и то др Звонимир Бошковић, дипл. инж. рударства. Др Звонимир Бошковић, дипл. инж. завршио је редовне сту...

На основу Одлуке Сената Универзитета у Бањој Луци број 01/04-2.1477-17/13 од 31.05.2013. године о расписивању Конкурса за избор наставника за ужу научну област Површинска експлоатација минерланих сировина пријавио се један кандидат.На основу детаљног п...

Сазив 18. сједнице Сената Универзитета у Бањој Луци

На основу члана 4. став 1. Пословника о раду Сената и струковних вијећа Сената Универзиета у Бањој Луци, сазивам 18. СЈЕДНИЦУ СЕНАТА УНИВЕРЗИТЕТА У БАЊОЈ ЛУЦИ за четвртак 18.07.2013. године, у просторијама Ректората са почетком у 13,00 часова ...

Први радни састанак Радне групе за израду Правилника о издавачкој дјелатности Универзитета у Бањој Луци одржан је 18. јула 2013. године у Ректорату Универзитета. Радна група ће радити на изради приједлога Правилника о издавачкој дјелатности.  На састан...

На основу члана 64. Закона о високом образовању („Службени гласник Републике Српске", број: 73/10, 104/11 и 84/12) и члана 33. Статута Универзитета у Бањој Луци, Сенат Универзитета у Бањој Луци на 17. сједници одржаној 25.06.2013. године, донио јеПрогр...

Двадесет студената америчког универзитета Northeastern из Бостона и двојица њихових професора боравили су дана 17.7.2013. године на Универзитету у Бањој Луци.  Као гости Факултета политичких наука Универзитета у Бањој Луци студенти и професори из САД с...

Ректор Универзитета у Бањој Луци проф. др Станко Станић, са сарадницима, одржао је радни састанак са министрима у Влади републике Српске: доц.др Гораном Мутабџијом, министром просвјете и културе и г. Радиславом Јовичићем, минстром унутрашњих послова Ре...

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Фармакологија и токсикологија - доктор медицинских наука Лана Нежић

Обавјештавамо јавност да су магистарска теза и реферат о оцјени магистарске тезе, кандидата Радојке Пајчин, под насловом: "Макрозообентос као природна хранидбена компонента поточне пастрмке (Salmo trutta morpha fario) у неким ријекама Дунавског слива" ...