Навигација

Архива новости

Извјештај о подобности теме и кандидата за израду докторске дисертације "СОЦИЈАЛНО-ПСИХОЛОШКИ АСПЕКТИ РЕАГОВАЊА АДОЛЕСЦЕНАТА НА ВРШЊАЧКО НАСИЉЕ", кандидат Мирослав Ђурић

Извјештај о подобности теме и кандидата за израду докторске дисертације "УТИЦАЈ РОДИТЕЉСКИХ СТИЛОВА РЈЕШАВАЊА КОНФЛИКАТА НА ПРОСОЦИЈАЛНО И АГРЕСИВНО ПОНАШАЊЕ ПРЕДШКОЛАЦА", кандидат Аид Булић

Фонд Европске уније за образовање у периоду од 2014. до 2020. година износи 19 милијарди евра. Босна И Херцеговина ће моћи да аплицира за средства у износу од 1,8 милијарди евра, рекао је замјеник директора Агенције за развој високог образовања и осигу...

Град Приједор расписао је јавни конкурс за избор најповољнијег пројекта у области побољшања положаја младих Приједора, за шта је из градског буџета намијењено 60.000 КМ, рекла је Срни начелник Одјељења за друштвене дјелатности Љиљана Бабић. "Тим новце...

Intera - Технолошки Парк у Мостару био је домаћин Радионице о припреми приједлога пројеката, одржане у понедјељак, 18. марта 2013. године. Овај догађај организован је у оквиру редовних активности NCP система Босне и Херцеговине, а уз подршку Аустријск...

Фонд краљица Јадвига је независна иницијатива Јагелонског универзитета. Подржан из средстава које нуде, како институције, тако и приватни донатори, његов примарни циљ је да привуче младе научнике из нашег дијела континента да спроводе научна истраживањ...

Фонд Европске уније за образовање у периоду од 2014. до 2020. година износи 19 милијарди евра. Босна И Херцеговина ће моћи да аплицира за средства у износу од 1,8 милијарди евра, рекао је замјеник директора Агенције за развој високог образовања и осигу...

Универзитет у Бањој Луци учествовао је у 85 ТEMPUS пројеката, док је још увијек 21 ТEMPUS пројекат у процесу реализације.ТEMPUS - Транс-европска шема мобилности универзитетских студија (Trans-European mobility scheme for university studies) финансира п...

Европска комисија позива заинтересоване да се пријаве на задње транше Марија Кири грантова у оквиру још увијек важећег Седмог оквирног програма за истраживање (FP7, 2007-13). Негдје око 227 милиона евра, највећи износ доступан кроз фонд Марија Кири, би...

Министарство науке и технологије Републике Српске објавило је пет конкурса за програме Министарства науке и технологије, а у складу са Законом о научноистраживачкој дјелатности и технолошком развоју („Службени гласник Републике Српске“, број 6/12)     ...

Гости Универзитета у Бањој Луци у петак 15.03.2013. године били су г-ђа Sevilay Ünal и г-дин Adem Günaydın, представници Института Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, који дјелује при канцеларији Премијера Републике Турске, те службеница...

Број: 01/3-623-3/13Датум: 13.03.2013. године. У складу са чланом 5. Правилника о начину избора и броју чланова Студентског парламента и избору студената у Наставно-научна/умјетничко вијеће факултета/Академије и Сената Високе школе унутрашњих послова, Ц...

Портал учесника је улаз у електронску администрацију пројеката истраживања и иновација финансираних од стране ЕУ, а омогућава услуге за управљање приједлозима и пројектима кроз период њиховог трајања. Тренутно портал покрива основне акције под Седмим о...

Датум: 16.-19. октобар 2013. године Мјесто: хотел "Језеро" Борско језеро, Бор, Србија Технички факултет у Бору, Универзитета у Београду, и Институт за рударство и металургију Бор организују 45. Међународну октобарску конференцију о рударству и металург...

На основу чланова 71. и 91. Закона о високом образовању („Службени гласник Републике Српске“ број 73/10, 104/11 и 84/12), Наставно-научно вијеће Филолошког факултета је на 42. сједници одржаној 13.03.2013. године донијело oдлуку о образовању Комисије з...

Министарство цивилних послова Босне и Херцеговине у сарадњи са Ректоратом Универзитета у Бањој Луци, а уз подршку Аустријске развојне агенције, организује радионицу на тему "Припрема приједлога пројеката". Радионица ће се одржати у петак, 22.03.2013. г...

У процесу провођења активности из TEMPUS пројекта под називом «Јачање система осигурања квалитета у високошколским установама Западног Балкана као подршка националом и регионалном планирању», скраћено CUBRIK (158999-TEMPUS-1-2009-1-ES-TEMPUS-SMGR), дан...

Министарство просвјете и културе Републике Српске стипендираће хиљаду студената у Републици Српској у академској 2012/2013. години. У категорији успјешни студенти првог циклуса студија на јавним високошколским установама додијељене су 603 а на прива...

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Монтажне технологије и одржавање Здравко Миловановић

Наставно-научном вијећу Медицинског факултета Универзитета у БањојЛуци Сенату Универзитета у БањојЛуци Одлуком Наставно-научног вијећа Медицинског факултета Универзитета у Бањој Луци број: 18-3-66/2013 oд 06.02.2013. године, са Сједнице Наставно-научно...

Обавјештавамо Вас да ће у петак, 15. марта 2013. године, са почетком у 10 часова, у Свечаној сали Ректората Универзитета у Бањој Луци, стручни сарадници из Института Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı који дјелује при канцеларији Премије...

На основу одредби Правилника о поступку и условима за додјелу Huawei стипендија студентима Универзитета у Бањој Луци и Одлуке Сената Универзитета о расписивању конкурса и именовању Комисије за додјелу Huawei стипендија студентима Универзитета у Бањој Л...

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Специфични језици - руски језик Наташа Палавестра