Навигација

Архива новости

На основу члана 5. и 6. Закона о високом образовању (“Службени гласник Републике Српске”, број: 73/10; 104/11; 84/12) и ОдлукеВладе Републике Српске, број: 04/1‐012‐2‐1339/12 од 15.06.2012. године, о броју студената који се уписују у прву годину првог ...

Дана, 06.02.2013. године САСТАНАК руководства Универзитета у Источном Сарајеву и Универзитета у Бањој Луци Дана, 06.02.2013. године, у просторијама Ректората Универзитета у Бањој Луци одржан је састанак руководства Универзитета у Источном Сарајеву и У...

  ЕУ је објавила нове ревидиране финансијске прописе који се примењују од 1. јануара 2013. године. Нови прописи односе се и на FP7 пројекте. Неке од новина су: Корисници средстава ЕУ више неће бити у обавези да отворе посебан рачун за уплату прве тран...

На основу члана 71. став (7) Закона о високом образовању ("Службени гласник Републике Српске", број: 73/10, 104/11 и 84/12) и члана 54. Статута Универзитета у Бањој Луци, Наставно-научно вијеће Економског факултета Универзитета у Бањој Луци је на I сје...

Наставно-научно вeће Медицинског факултета, Универзитета у Бањалуци је на седници одржаној 10. 12. 2012. године донело одлуку бр 18-3-915/2012, којом је именована Комисија за разматрање конкурсног материјала и писање извештаја за избор у академска звањ...

Наставно-научно вијеће Медицинског факултета, Универзитета у Бањалуци је на сједници одржаној 10.12.2012. године донијело одлуку бр. 18-3-926/2012, којом је именован Комисија за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја за избор у академско ...

Здружени истраживачки центар (The Joint Research Centre – JRC) је унутрашњи сервис Европске комисије за науку. Радећи у Белгији, Њемачкој, Италији, Шпанији и Холандији са преко 2.800 запослених, JRC тренутно тражи постдокторанте из земаља ЕУ и придруже...

Као дио Марија Кири мреже обука, STARDUST, Астрономска опсерваторија у Београду у сарадњи са Одсјеком за астрономију (Универзитета у Београду) нуди у потпуности финансирану докторску (PhD) позицију (ESR) за астероидну науку. Овај докторски програм има ...

Идентификатор: ERC-2013-PoC Датум објаве: 10. јануар, 2013. године Буџет: € 10 000 000 Крајњи рок за пријаву:  3. октобар, 2013. године до 17:00 часова (по бриселском времену) OJ референце: OJ C005 од 10. јануара 2013. године Средњи рок(ови): 24. април...

У периоду од 7-10.06.2013. године на теренима у склопу Парка Младост у Загребу одржаће се Други међународни студентски турнир EUROZAGREB-MLADOST OPEN 2013. Више информација у документима у прилогу.У име Организационог одбораДора Вулетић, маг.оец.EUROZA...

На основу члана 91. Закона о високом образовању (Службени гласник Републике Српске број 73/10), Сенат Високе школе унутрашњих послова је на сједници одржаној 26.12.2012. године донио Одлуку број 06/1-612-22-18/12 о образовању Комисије за разматрање кон...

Сенат Високе школе унутрашњих послова је на сједници одржаној 24. 12. 2012. године донио одлуку број 06/1-052-20-11/12 којом је формирао Комисију у саставу: 1. Др Саша Мијалковић, ванредни професор на ужој научној области: Безбједносне науке, Криминали...

Сенат Високе школе унутрашњих послова је на сједници одржаној 26. 12. 2012. године донио одлуку број 06/1-612-22-22/12 којом је формирао Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја за избор у академска звања у саставу: 1.  др Милан...

Сенат Високе школе унутрашњих послова је на сједници одржаној 26. децембра 2012. године донио одлуку број 06/1-612-22-19/12 којом је формирао Комисију у саставу: 1. Др Љиљана Машковић, редовни професор на ужој научној области: Криминалистичко – форензи...

Сенат Високе школе унутрашњих послова је на сједници одржаној 26. децембра 2012. године, донио одлуку број 06/1-612-22-21/12 којом је формирао Комисију у саставу: 1. Др Желимир Шкрбић, предавач високе школе на ужој научној области: Организација и посло...

Сенат Високе школе је на сједници одржаној 26. 12. 2012. године  донио Одлуку број: 06/1-612-22-23/12 о именовању Комисије за припремање извјештаја и приједлога за избор у звање сарадника, по расписаном конкурсу у дневним новинама „Глас Српске“ од 05.1...

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Криминалистичка тактика, методика и оператива Дарко Јокић

Одлуком Научно-наставног вијећа Електротехничког факултета, Универзитета у Бањој Луци бр. 20/3.310-330/12, именована је Комисија за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја за избор у академско звање наставника за ужу научну област Аутомати...

У склопу активности на TEMPUS пројекту под називом “Мјерење индикаторима као средство за побољшање учинка високог образовања”, скраћено BIHTEK (Benchmarking as a tool for improvement of higher education performance), број 530696-TEMPUS-1-2012-1-BE-TEM...

1. Проф. др Душко Вулић, Медицински факултет Бања Лука 2. Проф. др Александар Лазаревић, Медицински факултет Бања Лука 3. Доц.др Марко Шобот, Медицински факултета Бања Лука НАУЧНО – НАСТАВНОМ ВИЈЕЋУ МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БАЈОЈ ЛУЦИ На ос...

Пета међународна конференција о ергономији 2013 одржаће се у Задру, Хртватска у периоду 12-15. јуна 2013. године, у организацији Хрватског ергономског друштва (ЦЕС), основаног прије 37 година у Хрватској. Циљ Конференције је да окупи свјетске научнике ...

На основу члана 54. Статута Универзитета у Бањој Луци и у складу са чланом 4. Правилника о поступку и условима избора академског особља Универзитета у Бањој Луци, Наставно-научно вијеће Архитектонско-грађевинско-геодетског факултета на својој 58. сједн...