Навигација

Архива новости

НАУЧНО – НАСТАВНОМ  ВИЈЕЋУ ФАКУЛТЕТА ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА И СПОРТА УНИВЕРЗИТЕТА У БАЊА ЛУЦИ ИЗВЈЕШТАЈ О ОЦЈЕНИ И ПОДОБНОСТИ ТЕМЕ И КАНДИДАТА ЗА ИЗРАДУ МАГИСТАРСКЕ ТЕЗЕ ПОДАЦИ О КОМИСИЈИ На сједници Наставно-научног вијећа Факултета Физичког васпитања и с...

УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ Факултет физичког васпитања и спорта Бања Лука НАУЧНО НАСТАВНОМ ВИЈЕЋУ Предмет: Извјештај о подобности кандидата Монике Валандро и магистарске тезеНа 115. сједници Научно-наставног вијећа Факултета физичког васпитања и спорта у...

УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ Факултет физичког васпитања и спорта Бања Лука НАУЧНО НАСТАВНОМ ВИЈЕЋУ Предмет: Извјештај о испуњености услова и научној заснованости магистарске тезе кандидата Горана Тадића Одлуком Наставно-научног вијећа Факултета физичког в...

УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ Факултет физичког васпитања и спорта Бања Лука НАУЧНО НАСТАВНОМ ВИЈЕЋУ ИЗВЈЕШТАЈ О ОЦЈЕНИ УРАЂЕНЕ МАГИСТАРСКЕ ТЕЗЕ На основу члана 71. Став 7. Тачка 6. Закона о високом образовању („Службени гласник Републике Српске“, број 73/...

На јавним факултетима у Републици Српској у понедјељак су одржани пријемни испити за упис бруцоша, а укупно 5.292 кандидата “борило” се за индекс на жељеном студију. На Универзитету у Бањалуци мјеста има за 3.777 будућих студената, а пријемни испит је ...

На основу члана 149. Закона о високом образовању (''Службени Гласник Републике Српске'' број 73/10) и члана 52. Статута Универзитета у Бањој Луци, Наставно-научно вијеће Медицинског факултета на сједници одржаној дана 18.06.2012. године, донијело је од...

Дана 12. 07. 2012. године са почетком у 11.00 сати на Пољопривредном факултету у Бањој Луци кандидат мр Славица Самарџић браниће јавно докторску дисертацију под насловом: "Типични херцеговачки производ Сир из мијеха у функцији руралног развоја Херцегов...

На основу члана 71. Закона о високом образовању („Службени гласник Републике Српске“, број 73/10) Научно–наставно вијеће Филозофског факултета, на сједници одржаној 26.01.2012. године, бр. 107-4/12, именовало је Комисију за оцјену подобности теме и кан...

На основу члана 71. Закона о високом образовању („Службени гласник Републике Српске“, број 73/10) Научно–наставно вијеће Филозофског факултета, на сједници одржаној 26.01.2012. године, бр. 107-4/12, именовало је Комисију за оцјену подобности теме и кан...

УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ НАСТАВНО-НАУЧНОМ ВЕЋУ ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТАПредмет: Извештај о оцени подобности теме и кандидата мр Саше Лакете за израду докторске тезеОдлуком Наставно-научног већа Филозофског факултета Универзитета у Бањој...

Универзитет у Бањој Луци Шумарски факултет обавјештава да ће кандидат Горан Јовић из Теслића јавно бранити магистарски рад под називом„Развојно - производне карактеристике култура црног бора у Теслићком шумскопривредном подручју“ Одбрана магистарског р...

Љетна школа одржава се од 13- 23. септембра 2012. године у Београду.ASSEI-B12 окупља 25 кандидата из 10 земаља: Албанија, Босна и Херцеговина, Бугарска, Хрватска, Македонија, Молдавија, Црна Гора, Румунија, Словенија, Косово* и Србија.Учешће у Alpbah љ...

Комисија за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја за избор у академско звање наставника за ужу научну област: Мотори и моторна возила: 1. Проф. др Здравко Миловановић, редовни професор, ужа научна област Термотехнички системи, Машински ф...

На основу члана 52. и 138. Статута Универзитета у Бањој Луци, те члана 4. и 5. Правилника о поступку и условима избора академског особља Универзитета у Бањој Луци, Наставно-научно вијеће Медицинског факултета на сједници одржаној  15.03.2012. године, д...

Комисија за додјелу HUAWEI стипендије (у сасатаву: др Божо Важић, доцент, мр Жељко Рачић, виши асистент и Анабела Бркић, студент), на основу расписаног конкурса и провјере достављене документације, утврдила је коначну ранг листу кандидата којима се у ш...

КОМИСИЈА1. Др Ивица Радовић, редовни професор, Факултет безбедности Универзитета у Београду, ужа научна област Екологија, биогеографија, заштита животне средине - предсједник2. Др Драган Катарановски, редовни професор, Биолошки факултет Универзитета у ...

На основу члана 71.став 7. Закона о високом образовању (Службени гласник Републике Српске бр2ој 73/10) и члана 52. Статута Универзитета у Бањој Луци, Научно-наставно вијеће Економског факултета ја на 6. сједници одржаној дана 21.05.2012. године донијел...

На основу члана 91. став 1. Закона о високом образовању и члана 54. Статута Универзитета у Бањој Луци, на V сједници Научно-наставног вијећа Економског факултета Универзитета у Бањој Луци одржаној 19.04.2012. године именована је Комисија за избор у зва...

На основу члана 139. став (3) Статута Универзитета у Бањој Луци, Сенат Универзитета  расписује   Конкурс за избор наставника и сарадника на Универзитету у Бањој Луци 27.06.2012.године

Дана 26.06.2012. године гост Универзитета у Бањој Луци био је амбасадор Руске Федерације у Босни и Херцеговини Њ.Е. г. Александар Боцан-Харченко (Alexander Botsan-Kharchenko). Амбасадор Боцан-Харченко је, током треће званичне посјете Универзитету у Бањ...

Одлуком Научно-наставног вијећа Филозофског факултета Универзитета у Бањој Луци, број: 07/03.435-32/12 од 07.03.2012. године, именовани смо у Комисију за разматрање конкурског материјала и писање извештаја за избор у академска звања по Конкурсу Универз...

Наставно-научном вијећу Медицинског факултета Универзитета у Бањој Луци Сенату Универзитета у Бањој Луци Одлуком Наставно-научног вијећа Медицинског факултета Универзитета у Бањој Луци број 0602-911/2011. од 02.12.2011. године, са Сједнице Наставно-нау...

Наставно-научном вијећу Медицинског факултета Универзитета у Бањој Луци Сенату Универзитета у Бањој Луци Одлуком Наставно-научног вијећа Медицинског факултета Универзитета у Бањалуци број: 0602-925/2011, од 2.12.2011. године именовани смо у Комисију за...