Навигација

Архива новости

Информација са 22. сједнице Управног одбора Универзитета у Бањој Луци

Управни одбор Универзитета у Бањој Луци на сједници одржаној 29.01.2015. године, усвојио је измјене и допуне Правилника о раду Универзитета, као и Информацију о реализацији програма мјера и активности на побољшању материјално-финансијског стања и посло...

Информација са 21. сједнице Управног одбора Универзитета у Бањој Луци

Управни одбор Универзитета у Бањој Луци на својој 21. сједници одржаној 24. децембра 2014. године усвојио је Извјештај о реализацији програма мјера и активности на побољшању материјално-финансијског стања и пословања, транспарентности, рационалности и ...

Информација са 20. сједнице Управног одбора Универзитета у Бањој Луци

Управни одбор Универзитета у Бањој Луци на својој 20. сједници одржаној 26.11.2014. године, разматрао је и усвојио Извјештај о реализацији Програма мјера и активности на побољшању материјално-финансијског стања и пословања, транспарентности, рационално...

Информација са 19. сједнице Управног одбора Универзитета у Бањој Луци

Управни одбор Универзитета у Бањој Луци на својој 19. сједници одржаној 20.10.2014. године, разматрао је и прихватио Извјештај о досадашњој реализацији Програма мјера и активности на побољшању материјално-финансијског стања и пословања, транспарентност...

Информација са 18. сједнице Управног одбора Универзитета у Бањој Луци

Управни одбор Универзитета у Бањој Луци на својој 18. сједници, одражаној 18.09.2014. године, донио је одлуку о усвајању Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста на Универзитету у Бањој Луци, те ће овај акт, сходно закључку ...

Информација са 17. сједнице Управног одбора Универзитета у Бањој Луци

Управни одбор Универзитета у Бањој Луци на својој 17. сједници одржаној 08. 09. 2014. године разматрао је и усвојио Извјештај о финансијском пословању Универзитета у Бањој Луци за период од 01.01. до 30.06.2014. године, као и предложене корекције Финан...

Информација са 16. сједнице Управног одбора Универзитета у Бањој Луци

Управни одбор Универзитета у Бањој Луци на својој 16. сједници одржаној 18. 07. 2014. године усвојио је Информацију о финансијском пословању Универзитета у Бањој Луци за период од 01.01. до 30.06.2014. године, са приједлогом мјера и активности, а одго...

Информација са 15. сједнице Управног одбора Универзитета у Бањој Луци

Управни одбор Универзитета у Бањој Луци на сједници одржаној 24. 06. 2014. године донио је одлуку којом се утврђује Приједлог правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста на Универзитету у Бањој Луци, као и Одлуку којом се утврђ...

Информација са 12. сједнице Управног одбора Универзитета у Бањој Луци

Управни одбор Универзитета у Бањој Луци, на сједници одржаној 05.05.2014. године, разматрао је приједлог Наставно-научног вијећа Филолошког факултета за оснивање „Центра за стране језике и превођење Филолошког факултета Универзитета у Бањој Луци“ д.о.о...